Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 ISO 22003-1:2022 – Siguranța alimentelor. Partea 1: Cerințe pentru organismele care asigură auditul și certificarea sistemelor de management al siguranței alimentelor 1 550
2 SR EN ISO 22000:2019 – Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar 2 850