Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană (la care se adaugă TVA)
1 Auditor intern pentru laboratoare de încercări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 și SR EN ISO 19011:2018 5 1500
2 Etalonarea aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN). Stabilirea limitei minime a unui ACFN utilizat în domeniul farmaceutic 2 850
3 Auditor intern în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019 și SR EN ISO 19011:2018 3 1250