Editura Standardizarea are în centrul preocupărilor sale asigurarea informației ştiinţifice, tehnice, economice, furnizate prin intermediul standardelor naţionale, europene şi internaţionale, valorificată prin realizarea de produse derivate din standarde şi reglementări tehnice. În această etapă de digitalizare a bibliotecilor prin electronizarea suporturilor informaţionale, editura vă oferă sursele de informaţii şi pe CD-ROM, alături de standarde naţionale, europene şi internaţionale.

Editura Standardizarea este recunoscuta de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Cod 320.

Editura Standardizarea deţine propria tipografie digitală în care sunt realizate:

  • Revista Standardizarea;
  • Buletinul Standardizării;
  • toate broşurile ASRO etc.

Editura Standardizarea vă oferă următoarele lucrări:

  • Management, calitate, marketing;
  • Standardizare.  Lucrări şi cataloage;
  • Tehnică şi tehnologie;
  • Culegeri de standarde comentate;
  • Lucrări manifestări ştiinţifice şi tehnice;
  • Manuale şi carte universitară;
  • Reglementări şi standarde.
Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015

Autor: Nicolae-George DRĂGULĂNESCU

Autorii acestei lucrări și-au propun să furnizeze cititorilor ei – fără să reproducă integral textul – o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”, Această prezentare detaliată va permite și facilita decidenților din mediul de afaceri, profesioniștilor din domeniul Managementul calitățíi, precum și angajaților organizațiilor interesate să înțeleagă atât semnificațiile și implicațiile cerințelor incluse în standard cât și unele modalități prin care este posibilă satisfacerea în mod practic și chiar optimal a fiecărei cerințe.

Format: Hârtie, A4
An: 2016
ISBN: 978-606-8032-62-7
Preţ: 33,33 lei (fără TVA)

 

Cumpără
Asigurarea calității educației – o abordare proactivă

Autori: Prof. univ. dr. ing. Drăgulănescu Nicolae, coordonator, Prof. univ. dr. ing. Militaru Constantin, Dr. ec. Colceag Florian, Profesor (inspector în învăţământ) Remus Chină

Un “furnizor de educaţie”(şcoală, universitate, etc.) de succes nu poate fi decât acela ai cărei absolvenţi au căutare şi succes fie pe piaţa forţei de muncă (prin angajare în domeniul pentru care s-au pregătit), fie prin continuarea studiilor prin admitere în şcoli/ universităţi prestigioase (de regulă la licenţă, masterat, doctorat, cercetare postdoctorală, etc.)

Format: hârtie, A4
An: 2013
ISBN: 978-606-8032-52-8
Preţ: 50,46 lei (fără TVA)

 

 

 

 

Cumpără
Întrebări și răspunsuri despre standardizare. Ghid

Autori: ASRO

Întrebări şi răspunsuri despre standardizare este un ghid metodologic care se doreşte a fi o sursă de standardizare, fiind un îndrumar pentru cei care doresc să participe la elaborarea standardelor şi să beneficieze de rezultatele acestui proces. Acesta se adresează tuturor factorilor sociali interesaţi de activitatea de standardizare internaţională, europeană şi naţională. Fără a fi exhaustive, informaţiile prezentate în ghid au o formă accesibilă şi interactivă, ele îndrumând cititorul şi către alte referinţe de specialitate ale organismelor de standardizare.

Format: hârtie
An: 2011
ISBN: 978-606-8032-29-0
Preţ: 50 lei (fără TVA)

 

 

 

 

Cumpără
Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode

Autor: Prof. Dr. Ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU

Evaluarea satisfacţiei clienţilor ar trebui să reprezinte un obiectiv permanent pe termen mediu-lung al oricărei întreprinderi – mai ales dacă a implementat un sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9000 – în scopul determinării periodice a “gradului de satisfacţie a clientului” şi al corelării acestuia cu indicatorii de performanţă ai întreprinderii.

Format: Lucrarea se va livra şi cu un CD cuprinzând 4 standarde
An: 2012
ISBN: 978-606-8032-41-2
Preţ: 100 lei (fără TVA)

 

 

 

 

 

 

Cumpără