Editura Standardizarea are în centrul preocupărilor sale asigurarea informației ştiinţifice, tehnice, economice, furnizate prin intermediul standardelor naţionale, europene şi internaţionale, valorificată prin realizarea de produse derivate din standarde şi reglementări tehnice. În această etapă de digitalizare a bibliotecilor prin electronizarea suporturilor informaţionale, editura vă oferă sursele de informaţii şi pe CD-ROM, alături de standarde naţionale, europene şi internaţionale.

Editura Standardizarea este recunoscuta de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Cod 320.

Editura Standardizarea deţine propria tipografie digitală în care sunt realizate:

  • Revista Standardizarea;
  • Buletinul Standardizării;
  • toate broşurile ASRO etc.

Editura Standardizarea vă oferă următoarele lucrări:

  • Management, calitate, marketing;
  • Standardizare.  Lucrări şi cataloage;
  • Tehnică şi tehnologie;
  • Culegeri de standarde comentate;
  • Lucrări manifestări ştiinţifice şi tehnice;
  • Manuale şi carte universitară;
  • Reglementări şi standarde.
Ghid practic de evaluare a rezistenței și durabilității betonului

Autori: Dan Paul Georgescu, Adelina Carmen Apostu

Ghid practic de evaluare a rezistenței și durabilității betonului în conformitate cu noile regelementări naționale și standarde europene (2 volume)

Volumul I (179 pagini)– se constituie într-un îndrumar de aplicare a unor reguli prezentate în NE 012-1 Normativul pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat (elaborat în anul 2022).

Volumul II (196 pagini) – se găsește într-o relație directă cu standarde naționale și internaționale și în special cu standardul SR EN 13791:2019, dar și cu reglementări naționale, prefigurând practic revizuirea necesară a NP 137 Normativ privind evaluarea în situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente.

Format: hârtie
An: 2022
ISBN: 978-606-8032-77-1
Preţ: 217 lei (TVA inclus)

Cumpără
Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015

Autor: Nicolae-George DRĂGULĂNESCU

Autorii acestei lucrări și-au propun să furnizeze cititorilor ei – fără să reproducă integral textul – o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”, Această prezentare detaliată va permite și facilita decidenților din mediul de afaceri, profesioniștilor din domeniul Managementul calitățíi, precum și angajaților organizațiilor interesate să înțeleagă atât semnificațiile și implicațiile cerințelor incluse în standard cât și unele modalități prin care este posibilă satisfacerea în mod practic și chiar optimal a fiecărei cerințe.

Format: Hârtie, A4
An: 2016
ISBN: 978-606-8032-62-7
Preţ: 35 lei (TVA inclus)

 

Cumpără
Asigurarea calității educației – o abordare proactivă

Autori: Prof. univ. dr. ing. Drăgulănescu Nicolae, coordonator, Prof. univ. dr. ing. Militaru Constantin, Dr. ec. Colceag Florian, Profesor (inspector în învăţământ) Remus Chină

Un “furnizor de educaţie”(şcoală, universitate, etc.) de succes nu poate fi decât acela ai cărei absolvenţi au căutare şi succes fie pe piaţa forţei de muncă (prin angajare în domeniul pentru care s-au pregătit), fie prin continuarea studiilor prin admitere în şcoli/ universităţi prestigioase (de regulă la licenţă, masterat, doctorat, cercetare postdoctorală, etc.)

Format: hârtie, A4
An: 2013
ISBN: 978-606-8032-52-8
Preţ: 55 lei (TVA inclus)

 

 

 

 

Cumpără
Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode

Autori: Prof. Dr. Ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU, ec. Cosmina Voichița MESEȘAN

Evaluarea satisfacţiei clienţilor ar trebui să reprezinte un obiectiv permanent pe termen mediu-lung al oricărei întreprinderi – mai ales dacă a implementat un sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9000 – în scopul determinării periodice a “gradului de satisfacţie a clientului” şi al corelării acestuia cu indicatorii de performanţă ai întreprinderii.

Format: hârtie, A4
An: 2018
ISBN: 978-606-8032-41-2
Preţ: 35 lei (TVA inclus)

 

 

 

 

 

 

Cumpără