Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 Auditor intern pentru laboratoare de încercări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 și SR EN ISO 19011:2018 5 1500