Articole

07
APR
2021

Standardizarea și programele-cadru europene de cercetare și inovare

Orizont 2020 a reprezentat cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat până în prezent în Europa. Cu o finanțare de 80 de miliarde de EURO pe o perioadă de 7 ani (2014-2020), programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene a avut drept scop asigurarea capacității Europei de a deveni mai inovatoare, de a contribui la îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor UE, de a proteja mediul și de a spori competitivitatea industriei. Standardele au o...
05
APR
2021

Depășirea crizei provocată de COVID-19 prin standarde

Anul 2020 a fost spectatorul celei mai puternice crize economice din secolul XXI. Spre deosebire de recesiunile din ultimele decenii, cea actuală, care este rezultatul unei pandemii cauzate de virusul SARS-CoV-2, a avut un impact puternic asupra umanității și a venit cu provocări semnificative în domeniul sanitar, cooperarea internațională și în mediul de afaceri. La numeroasele eforturi depuse în întreaga lume pentru depășirea crizei și pentru redresarea economică a...
31
MAR
2021

Interviu cu dna Prof. univ. dr. ing. Iolanda Colda, UTCB, Președinte OAER

Clădiri performante energetic Ordinul Auditorilor Energetici din România (OAER) creează cadrul organizatoric pentru susținerea profesională a specialiștilor din cercetare, proiectare, executare și exploatare și contribuie la perfecționarea activității absolvenților de învățământ superior, pentru realizarea unor clădiri performante energetic. Totodată, OAER asigură cadrul instituțional, material și social adecvat de manifestare a membrilor săi, reprezentând și ocrotind...
29
MAR
2021

Interviu – Adrian Stratulat, Asociația Blockchain România

Tehnologia Blockchain în România Asociația Blockchain România (ABR) este o organizație nonguvernamentală, înființată în martie 2018 cu scopul de a promova integrarea și adoptarea tehnologiei Blockchain în România, cât și principiile unei economii fluide, meritocratice, directe și transparente. Revista Standardizarea: Spuneți-ne mai multe despre obiectivele ABR și despre cum a fost primită tehnologia Blockchain în România! Adrian Stratulat: Asociația Blockchain România...