Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 Managementul inovării conform SR 13547:2016 2 700
2 Impactul modificărilor aduse de noua ediţie SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 asupra organismelor de certificare şi clienţilor acestora 1 450
3 Auditori interni pentru laboratoare de încercări conform SR EN ISO/ IEC 17025:2018 și SR EN ISO 19011:2018 5 1500
4 Implementarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO 17025:2018 3 1050
5 Prezentarea/Cunoașterea cerințelor legale și de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obținerii avizului de funcționare pentru activități de import/distribuție/depozitare/ instalare/punere în funcțiune/service- mentenanță – reparare 2 700
6 Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală 3 1050
7 Auditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale:
SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 şi
SR EN ISO 19011:2018
5 1500
8 Auditori interni pentru sisteme de management ale sănătății și securității în muncă – SR ISO 45001:2018 3 1050
9 Implementarea cerințelor sistemelor de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019 – Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar 2 700