Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 Managementul inovării conform SR 13547:2016 2 700
2 Auditor intern pentru sistemul de management ale sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001:2018 3 1050
3 Implementarea cerințelor sistemelor de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019 – Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar 2 700
4 Auditor intern în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019 5 1500
5 Sistemul de management al continuității afacerii conform ISO 22301:2019 – Securitate și reziliență – Sisteme de management al continuității afacerii – Cerințe 3 1050
6 Auditor pentru sistemul de management al continuității afacerii conform ISO 22301:2019 – Securitate și reziliență – Sisteme de management al continuității afacerii – Cerințe 5 1500
7 Sisteme de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare 3 1050
8 Auditor sisteme de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare 5 1500