Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 Managementul inovării conform SR 13547:2016 3 1250
2 Auditor intern pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001:2018 și SR EN ISO 19011:2018 3 1250