Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 Sistemul de management al securității informației conform SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informației. Tehnici de securitate Sisteme de management al securității informației. Cerințe 3 1050
2 Auditor pentru sistemul de management al securității informației conform SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe 5 1500