13
NOV
2023

Interviu cu doamna Ionica Raicu, Director General CNCIR S.A.

Posted By :
Comments : Off

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR S.A este cel mai important furnizor român de servicii profesionale de inspecție, verificare, testare, certificare și formare profesională care asigură funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor.

Prin activitățile și serviciile prestate, atât pe piața reglementată, cât și pe piața concurențială, CNCIR oferă sprijin operatorilor economici din toate domeniile de activitate în ceea ce privește reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor instalațiilor și echipamentelor din domeniul său de activitate.

CNCIR este singura companie din România membru al TIC Council (Testing, Inspection and Certification Council), organizație internațională cu peste 90 de membri, al cărui obiectiv este să inspire încredere la nivel mondial ca voce a industriei independente de testare, inspecție și certificare.

Activitățile desfășurate sunt recunoscute și dezvoltate prin numeroasele certificări și acreditări deținute de companie, care oferă clienților beneficiile și garanția unor servicii de înaltă calitate.

Doamna Ionica Raicu, Director General CNCIR S.A. a avut amabilitatea să răspundă la câteva întrebări pentru Revista Standardizarea.

Revista Standardizarea: Activitatea companiei dvs. la nivel național este de interes strategic și are rolul de a asigura funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil. Vă rugăm să prezentați pe scurt care sunt principalele provocări pe care le întâmpinați în activitatea companiei dvs.

Ionica Raicu: CNCIR S.A. este o companie cu capital integral de stat, de interes strategic național, care desfășoară o activitate cu rol direct în asigurarea siguranței în exploatare a instalațiilor și a echipamentelor cu un grad ridicat de pericol în funcționare.

Principalele provocări și preocupări ale managementului CNCIR au vizat pe de o parte asigurarea continuității în prestarea de servicii la cele mai înalte standarde de calitate și adaptarea la cerințele pieței pentru a valorifica toate oportunitățile existente, iar pe de altă parte menținerea și dezvoltarea echipei de oameni valoroși. Evoluția companiei are la bază oamenii profesioniști, care au avut o  abordare constructivă a sarcinilor, într-un cadru de încredere și suportivitate față de ierarhia instituită în companie.

CNCIR este o companie care acționează pe piață, care își obține veniturile 100% de pe piață, fără niciun fel de subvenție bugetară. Ca orice companie care obține venituri din activități comerciale, managementul a fost preocupat de generarea fluxurilor de numerar, de utilizarea eficientă a resurselor financiare și de controlul riguros al cheltuielilor operaționale. Trebuie spus că bugetul de venituri și cheltuieli al companiei este aprobat prin Hotărâre de Guvern, deci avem un cadru foarte strict în care operăm.

Revista Standardizarea: ASRO a adoptat la nivel național standardul – SR ISO 37000 privind guvernanța organizațiilor. Care este viziunea CNCIR despre o bună guvernanță a unei organizații și dacă credeți că standardul SR ISO 37000 poate fi un instrument util în atingerea acestui scop?

Ionica Raicu: CNCIR S.A. este o companie de succes cu recunoaștere internațională, care asigură transparență managerială, crede în valorile sale organizaționale și investește permanent în educația și dezvoltarea profesională a resursei umane.

Începând cu anul 2020, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR S.A.) s-a aliniat din punct de vedere funcțional și operațional la aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, cu scopul de îmbunătățire a raporturilor dintre acționar, membrii consiliului de administrație, conducerea executivă, comunitatea și partenerii de afaceri.

Cu siguranță standardul SR ISO 37000 privind guvernanța organizațiilor este un instrument util prin care ne putem valida principiile și aspectele cheie care ne ajută să răspundem adecvat așteptărilor părților interesate implicate sau influențate de CNCIR și guvernanța acesteia.

Prin cultura CNCIR standardele sunt considerate esențiale pentru domeniul tehnic în care activăm pe piață și pentru politica organizațională bazată pe un Sistem de Management Integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și securitatea informației, prin care promovăm orientarea spre satisfacerea permanentă a cerințelor clienților și părților interesate față de serviciile oferite, reducerea impactului negativ al activităților sale asupra mediului, reducerea riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru proprii angajați, vizitatori, parteneri prin desfășurarea activităților în condiții de calitate și siguranță, precum și asigurarea continuităţii afacerii și reducerea riscurilor de securitate a informaţiei.

La nivelul CNCIR S.A sunt implementate 10 sisteme de management în conformitate cu 10 standarde internaționale diferite, care ajută compania să-și păstreze poziția pe piața afacerilor și să continue să ofere servicii de înaltă calitate în condiții de siguranță pentru clienții săi. Angajații CNCIR SA au la dispoziție o bază de date de aproximativ 750 de standarde pe care le pot accesa permanent, prin intermediul aplicației InfoStandardWEB.

În anul 2022 am implementat și certificat standardul SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare.

Prin standarde evaluăm, asigurăm și demonstrăm conformitatea și tot prin utilizarea standardelor construim încrederea care ne ajută să evoluăm.

Revista Standardizarea: CNCIR SA este membru ASRO în cadrul Colegiului B, cel al beneficiarilor, dar este implicată și în activitatea unor importante comitete tehnice naționale de standardizare. Care sunt avantajele participării la nivel tehnic pentru compania dvs.?

Ionica Raicu: Pentru că menținerea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de CNCIR S.A. a fost dintodeauna o prioritate, compania a căutat mereu noi mijloace prin care să se dezvolte. Astfel, utilizarea standardelor naționale și internaționale, a normelor internaționale în cadrul tuturor activităților desfășurate a devenit, în timp, o necesitate pentru a progresa.

De aceea, din anul 2018 suntem membri ASRO și activăm în colegiul beneficiarilor.

Din anul 2022 participăm cu specialiști în cadrul a 8 comitete tehnice pe domeniile în care activăm. Acest lucru demonstrează implicarea noastră pro-activă în domeniile pe care ne desfășurăm activitatea, dorința de a fi la curent cu cele mai noi abordări în această perioadă de evoluție tehnologică tot mai rapidă și interesul nostru de a fi parte în procesul de elaborare și adoptare de standarde.

Prin standarde evaluăm, asigurăm și demonstrăm conformitatea și tot prin utilizarea standardelor construim încrederea care ne ajută să evoluăm.

About the Author