06
OCT
2022

Textilele circulare, noi pași către o economie sustenabilă

Posted By :
Comments : Off

Uniunea Europeană militează pentru tranziția Europei către o economie circulară și o dezvoltare sustenabilă. Tocmai de aceea și sectorul textilelor, unul cu un impact puternic asupra economiei europene, a ajuns un subiect important pe Agenda Comisiei Europene.

Conceptul de economie circulară a primit o atenție semnificativă în ultimii ani, ceea ce a condus la inițiative, programe și politici publice care iau în considerare ciclul de viață al unui produs. Pentru a facilita tranziția de la modele de afaceri bazate pe liniaritatea resurselor la unele circulare sunt necesare modificări atât în modelele de producție, cât și în cele de consum.

Textilele reprezintă o parte esențială a vieții noastre cotidiene și o industrie importantă pentru economia globală. Cu toate acestea, sistemul liniar actual de producere a acestora este ineficient, generând deșeuri suplimentare:
astăzi, oamenii dețin mai multe haine decât au nevoie, le utilizează pentru o perioadă mai scurtă de timp decât în trecut, ceea ce pune o presiune considerabilă asupra resurselor și a mediului înconjurător. În acest sens, s-a remarcat necesitatea schimbării modeleloractuale de producere a produselor textile pentru a le face mai circulare și reutilizabile astfel încât să rămână pe piață pentru cât mai mult timp posibil.

În Europa, conform datelor emise de EIONET (Rețeaua europeană de informare și observare a mediului), o persoană
aruncă în medie 11 kg de produse textile anual, fie că ne referim la articole de îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse realizate din material textil pentru uz casnic. De asemenea, sectorul în sine generează 10% din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivel mondial.

Aceste date, la care se adaugă și procentul scăzut de reciclare al materialelor textile înregistrat în prezent, au determinat la nivel european, dar nu numai, luarea unor măsuri care să sprijine colectarea separată a deșeurilor textile, îmbunătățirea proceselor de producție, utilizarea unor materiale sustenabile și reducerea substanțelor chimice periculoase utilizate în acest sector.

În acest sens, Comisia Europeană a publicat la finalul lunii martie 2022 Strategia UE pentru produse textile sustenabile și circulare, care oferă posibilitatea țărilor europene de a dezvolta o abordare holistică în privința aspectelor de mediu, sociale și comerciale din industria textilelor. Aceasta transpune în practică angajamente din Pactul verde european, Planul de acțiune privind economia circulară și Strategia industrială, având scopul de a crea un sector mai ecologic, durabil și sigur pentru lucrători și pentru mediul înconjurător.

Strategia are în vedere, printre altele, întregul ciclu de viață al produselor textile, abordează modul în care sunt realizate și utilizate acestea și include cerințe noi de proiectare a produselor textile în temeiul Regulamentului privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile. De asemenea, mai sunt tratate și subiecte precum:
problema microplasticelor din produsele textile, exporturile de deșeuri textile, îmbunătățirea procesului de reciclare
și utilizarea eficientă a resurselor.

Pentru asigurarea transparenței, a credibilității și pentru oferirea unor orientări și reguli comune, comunitatea de standardizare ia parte, de asemenea, la inițiativele europene de creare a unor produse textile sustenabile.
Astfel, comitetul tehnic european CEN/TC 248 – Textile și produse textile abordează în prezent, în cooperare cu ISO, limitarea microplasticelor în produsele textile în viitorul prEN ISO 4484 (părțile 1, 2 și 3). Spre exemplu, prima parte a acestui standard va permite producătorilor de textile să își aleagă tipul de material utilizat în cunoștință de cauză pentru a reduce/minimiza eliberarea microplasticelor în mediul acvatic după spălarea materialelor. Standardul va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru textile sustenabile.

În plus, deoarece au crescut preocupările în ceea ce privește protecția mediului, etichetele și declarațiile de mediu au devenit esențiale economiei actuale. Acestea au scopul de a ajuta la identificarea acelor produse sau servicii care pot sprijini dezvoltarea sustenabilă.

Standardul SR EN ISO 14024:2018 stabilește principiile și procedurile pentru dezvoltarea programelor de eco-etichetare de tip I, inclusiv selecția categoriilor de produse, criteriile de mediu pentru produs și caracteristicilor funcționale ale produselor, precum și pentru evaluarea și demonstrarea conformității. Eticheta aplicată astfel produselor textile este o garanție că acestea respectă criteriile ecologice și încurajează cererea și oferta produselor care au un impact redus asupra mediului și economiei.

Pentru dezvoltarea unui viitor sustenabil, sunt necesare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte produse corect și durabil, fără elemente toxice și care să poată fi folosite, reparate și utilizate o perioadă mai lungă de timp. Deși mai sunt multe de realizat până la atingerea obiectivelor de circularitate în industria textilelor, strategia UE lansată recent reprezintă un pas important în această direcție și va fi esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii în privința neutralității climatice până în 2050 și respectarea drepturilor omului.

Dacă industria va integra principiile circularității în modelele sale de afaceri, dacă va aplica standardele de profil și își va reduce impactul propriilor activități asupra mediului, atunci sectorul va putea deveni mai rezilient, iar produsele textile sustenabile vor putea deveni o normă în UE.

About the Author