09
SEP
2021

STRATEGY – interoperabilitate pentru managementul crizelor

Posted By :
Comments : Off

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Trăim într-o lume a crizelor, iar abordarea acestora este esențială. Doar în ultimul an am fost martorii unor evenimente de ordin medical, financiar, politic sau de mediu care au avut efecte devastatoare asupra societăților, în general, iar în multe dintre situațiile create de acestea, s-a observat necesitatea unor soluții care să ajute părțile implicate în managementul crizelor să facă față mai eficient provocărilor cu care se confruntă – în plus, aceste soluții au și rolul de a crea un limbaj comun care să faciliteze, în momentele critice, colaborarea transfrontalieră și să favorizeze recuperarea și revenirea la normal.

Managementul crizelor face referire, în fapt, la strategia de răspuns în fața unor evenimente negative, ca cele provocate de om, dezastrele naturale, accidentele tehnologice sau alte situații de urgență neprevăzute, precum pandemiile. Gestionarea eficientă a crizelor necesită o comunicare eficientă și acces la informații esențiale înainte, în timpul și după o intervenție. Interconectarea și cooperarea între diferitele echipe de salvare sunt esențiale pentru a salva vieți sau pentru a limita eventualele consecințe negative asupra mediului, organizațiilor sau societăților.

Printre provocările actuale cu care se confruntă cei care activează în domeniul managementului crizelor se regăsesc:

  • Schimbările climatice;
  • Breșele de securitate;
  • Utilizarea unor practici, standarde și politici diferite pentru managementul crizelor de la o țară la altă fapt care poate cauza conflicte într-o eventuală colaborare transfrontalieră.

România, prin ASRO, s-a alăturat în 2020 celor 22 de organizații din 14 țări UE în cadrul unui proiect finanțat de către Comisia Europeană (CE) prin programul Horizon 2020 pentru a asigura o abordare armonizată a răspunsului la dezastru în întreaga UE. STRATEGY reunește industriile dezvoltatoare de produse și soluții pentru prevenirea și managementul crizelor chimice, biologice, radiologice, nucleare și explozive (CBRN-E), institutele de cercetare conexe, experți în standardizare, organismele naționale de standardizare și se desfășoară pe o perioadă de trei ani (2020-2023).

Proiectul își propune să testeze și să valideze un nou cadru de pre-standardizare pentru sisteme, soluții și proceduri, pentru managementul situațiilor de criză și capacitatea de rezistență la dezastre. Viziunea proiectului este de a materializa activitățile menționate mai sus într-un set de acorduri (CWA) sporind interoperabilitatea în domeniul managementului crizelor în UE.

Acesta se va concentra asupra următoarelor aspecte:

  • Să identifice standardele existente pentru managementul crizelor, cu scopul de a evidenția domeniile care trebuie îmbunătățite;
  • Să valideze eficacitatea standardelor selectate în scenarii de criză simulate cu primii respondenți;
  • Să elaboreze articole de pre-standardizare și acorduri CEN-CENELEC (CWA-uri) pe baza rezultatelor obținute;
  • Să îmbunătățească interoperabilitatea sistemelor de management al crizelor, al instrumentelor și procedurilor operaționale;
  • Să mențină valori sociale europene și drepturi fundamentale.

Partenerii consorțiului vor valida eficacitatea anumitor politici și proceduri de management al crizelor în cadrul a nouă exerciții complexe și vor fi validate, de asemenea, soluțiile și instrumentele rezultate din proiectele anterioare ale Horizon 2020.

Pentru început, în cadrul proiectului a fost identificat peisajul actual al standardizării în managementul crizelor – inițiative, utilizatori finali, standarde existente precum și eventualele lacune și domenii care necesită îmbunătățiri și au fost elaborate, de asemenea, cazuri de utilizare care servesc la definirea unor contexte specifice în care standardele prevăzute ar trebui să fie aplicate.

STRATEGY își dorește ca pe final să mărească reziliența UE în fața dezastrelor naturale și a celor cauzate de om și să sporească siguranța publică prin îmbunătățirea considerabilă a capacităților unităților UE de management al crizelor.

Revista Standardizarea, ed. nr. 6/2021.