07
APR
2021

Standardizarea și programele-cadru europene de cercetare și inovare

Posted By :
Comments : Off

Orizont 2020 a reprezentat cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat până în prezent în Europa. Cu o finanțare de 80 de miliarde de EURO pe o perioadă de 7 ani (2014-2020), programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene a avut drept scop asigurarea capacității Europei de a deveni mai inovatoare, de a contribui la îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor UE, de a proteja mediul și de a spori competitivitatea industriei.

Standardele au o influență considerabilă asupra vieții de zi cu zi: acestea favorizează cooperarea, comerțul, siguranța, creșterea economică etc. și asigură consumatorii că produsele și serviciile utilizate sunt sigure, fiabile și de calitate. Standardele creează un limbaj comun, stabilesc claritate conceptelor sau definițiilor în cercetare, aduc interoperabilitate serviciilor, reduc riscurile, facilitează confidențialitatea și optimizează procesele companiilor. Și acestea sunt doar câteva dintre beneficiile pe care standardele le aduc societății actuale.

Standardizarea și cercetarea europeană sunt strâns legate, dar încă nu sunt suficient de integrate pentru a putea beneficia de toate avantajele pe care le aduc standardele inovării.

Pentru dezvoltarea noilor tehnologii, în cadrul programului Orizont 2020 activitatea de standardizare și, în special standardele, au ocupat un loc aparte, ca punte între activitățile de cercetare și piață. Necesitatea standardizării a fost recunoscută atât de instituțiile UE, cât și de părțile interesate din domeniul cercetării și inovării (C&I), deoarece aceasta era considerată una dintre măsurile care sprijină adoptarea rapidă și eficientă de către piață a rezultatelor cercetării și inovării.

Organizațiile europene de standardizare CEN și CENELEC au sprijinit Orizont 2020 pe parcursul celor 7 ani prin diverse modalități subliniind de fiecare dată reciprocitatea dintre standardizare, cercetare și inovare. Până în prezent, membrii CEN și CENELEC au participat la 117 proiecte finanțate în cadrul Orizont 2020, cu scopul de a dezvolta activități de standardizare în cadrul acestora.

La început, CEN și CENELEC au publicat două studii care susțin legătura benefică dintre standardizare și C&I. Primul, realizat în anul 2013 de Technopolis, demonstrează modul în care standardizarea contribuie la inovare în cadrul proiectelor de cercetare finanțate la nivel european – prin analiza modului în care diferite proiecte de cercetare au inclus standardizarea și au obținut beneficii de pe urma acesteia1. Cel de-al doilea studiu, realizat de Optimat Ltd. în anul 2014, a fost realizat în contextul proiectului BRIDIGT 1 care a demonstrat că standardele joacă un rol catalitic multiplu în inovare2. Există, în plus, mai multe informații despre implicațiile standardizării în domeniile inovative, cu exemple ale unor proiecte încheiate cu succes prin abordarea standardizării3.

Un moment-cheie al implicării comunității de standardizare în Orizont 2020 este reprezentat de proiectul european, de tip FPA, BRIDGIT 2, desfășurat în perioada 2017-2020, în cadrul căruia au participat 10 organisme naționale de standardizare alături de CEN-CENELEC Management Centre, cu scopul de apropia comunitatea de cercetare și inovare de activitatea de standardizare. Membrii CEN și CENELEC au organizat, de asemenea, evenimente și au decernat (începând cu anul 2019) premii pentru cooperarea strânsă dintre comunitățile de cercetare, inovare și standardizare – Standards+Innovation Awards.

Văzut ca un mijloc de stimulare a creșterii economice în Europa, Orizont 2020 va fi continuat de Orizont Europa, între 2021-2027. Acesta se va axa pe consolidarea poziției de lider a UE în domeniul științific, pe abordarea de către cercetare a provocărilor societății și tehnologiilor industriale și pe promovarea inovării prin înființarea unui Consiliul european pentru inovare.

Temele noului Orizont Europa vor acoperi și implicațiile standardizării în sectoare relevante ale societății, precum sănătatea, securitate, societatea digitală etc. Proiectele viitoare din cadrul Orizont Europa vor putea aborda standardizarea în diferite moduri, inclusiv prin contribuția la elaborarea/revizuirea standardelor existente și dezvoltarea de noi documente în materie de standardizare.

Continuarea programului Orizont Europa 2020, reprezintă o ocazie excelentă pentru membrii CEN și CENELEC să se implice în domeniile inovatoare și să asigure includerea în timp util a rezultatelor cercetării și inovării în activitățile de standardizare.


1 Study on the contribution of standardization to innovation in European-funded research projects (pdf format) Final Report, James Stroyan, Neil Brown, technopolis group, United Kingdom, https://www.cencenelec.eu/research/ news/publications/Publications/Study_Contribution_Standardization_Innovation_Final2013.pdf.
2 Research Study on the Benefits of Linking Innovation and Standardization, CEN/CENELEC, Final Report, 2014, Optimal Ltd., United Kingdom https://www.cencenelec.eu/research/news/publications/Publications/BRIDGIT-standinno-study.pdf.
3 Aceste materiale pot fi consultate pe https://www.cencenelec.eu/research/tools/horizon2020/Pages/default.aspx.