12
JAN
2021

Standardizarea și mediul înconjurător

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 5/2020

Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Pe măsură ce populația lumii crește, resursele planetei noastre devin tot mai solicitate. Trebuie să învățăm să le utilizăm în cel mai eficient mod posibil, iar standardele reprezintă o modalitate dovedită care ne ajută să facem exact acest lucru. SR EN ISO 14001 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare, spre exemplu, specifică cerințele unui sistem de management de mediu pe care poate să-l utilizeze orice organizație pentru a-și crește performanța de mediu.

În plus, standardele din seria ISO 14000, precum SR EN ISO 14004 care oferă îndrumări referitoare la stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de mediu robust, credibil și de încredere pentru organizațiile care doresc să își gestioneze responsabilitățile sale de mediu, SR EN ISO 14005 care se referă la abordarea flexibilă a implementării unui sistem de management de mediu pe etape sau SR EN ISO 14006 privind integrarea ecoproiectării într-un mod eficient în sistemul de management de mediu sunt instrumentele necesare tuturor organizațiilor pentru a spori acțiunile eficiente, pozitive pentru protecția mediului la nivel global.

Odată cu intensificarea activităților din industrie, care au dus la creșterea semnificativă a poluării la nivel mondial și, implicit, la încălzirea globală accelerată, efectele negative ale schimbărilor climatice au început să se resimtă din ce în ce mai mult.

Pentru a reduce impactul global al acestora, țările lumii și-au stabilit responsabilități în vederea prevenirii și combaterii schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de CO2. În sprijinul măsurilor, strategiilor și programelor naționale, dar și a politicilor de mediu ale fiecărei țări în parte vine standardizarea, care stabilește metodologii fiabile, clare pentru determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a unor măsuri comune de reducere la minimum a consecințelor acestora.

Lupta împotriva schimbărilor climatice reprezintă o provocare globală care nu poate fi amânată și în cadrul căreia trebuie să ne implicăm cu toții. Există deja o serie de standarde adoptate la nivel național care contribuie la combaterea acesteia, majoritatea făcând referire la reducerea emisiilor de carbon și care permit adaptarea la efectele sale.

Printre cele mai mari amenințări cu care ne confruntăm în acest moment se regăsesc încălzirea globală, poluarea și scăderea biodiversității.

Atenuarea schimbărilor climatice este abordată în seria de standarde SR EN ISO 14064, primele trei părți, care fac referire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cuantificarea emisiilor, validarea și verificarea acestora, dar și de SR EN ISO 14026 privind etichetarea și declarațiile de mediu, care include cerințe aplicabile comunicării amprentei de mediu a produsului, indiferent dacă este sau nu o amprentă de carbon, amprenta la sol, a apei sau alte aspecte de mediu.

Acorduri internaționale privind schimbările climatice includ, de asemenea, noi progrese în adaptarea la efectele acestora, stabilind un obiectiv global care urmărește să îmbunătățească și să consolideze reziliența și să reducă vulnerabilitatea la schimbările climatice. La nivel internațional, a început, de asemenea, activitatea în acest domeniu, prin publicarea primului standard privind adaptarea la schimbările climatice, SR EN ISO 14090:2019, care descrie un cadru general pentru luarea în considerare a adaptării la schimbările climatice, util atât pentru mediul public, cât și pentru cel privat.

Conservarea biodiversității, de asemenea, a intrat în centrul atenției în ultimii ani, deoarece pierderea diferitelor specii de plante și animale reprezintă o amenințare pentru întreaga lume, ecosistemul producând mai puțin și devenind mai vulnerabil. Având în vedere că politicile din prezent subliniază recunoașterea internațională a pierderii pe scară largă a biodiversității și necesitatea de a accelera căutarea de soluții noi pentru conservarea acesteia, redresarea și utilizarea sa într-un mod durabil, la nivel internațională s-a înființat un nou comitet tehnic de standardizare în domeniul biodiversității.

Acesta are scopul de a elabora cerințe, principii, orientări și instrumente de sprijin pentru toate organizațiile relevante și pentru a spori contribuția acestora la dezvoltarea durabilă.

Mediul înconjurător este esențial pentru supraviețuirea noastră și a generațiilor viitoare, iar protejarea acestuia reprezintă o provocare. Eforturile globale pentru protejarea mediului sunt susținute de comunitatea de standardizare care se implică activ în elaborarea și adoptarea de standarde care să susțină mediul și să combată poluarea și schimbările climatice.