10
JAN
2022

Standardizarea încărcătoarelor USB

Posted By :
Comments : Off

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

În ultimele decenii, dezvoltarea noilor tehnologii a condus la utilizarea în masă a telefoanelor și dispozitivelor portabile, conectând milioane de oameni și schimbând modul în care aceștia își desfășoară activitățile. Existența diferitelor tipuri de încărcătoare pentru aceste dispozitive în anii precedenți nu numai că era de cele mai multe ori derutantă pentru consumatori, dar provoca și un număr crescut de deșeuri electronice atunci când acestea se învecheau sau nu puteau fi folosite pentru încărcarea altor dispozitive. Odată cu evoluția tehnologiilor USB pentru încărcare, aceste probleme au fost reduse în mod considerabil.

Se preconizează că în prezent, la nivel european, sunt incluse în pachetele de achiziționare a dispozitivelor electronice și a telefoanelor mobile, de către producătorii acestora, aproximativ o jumătate de miliard de încărcătoare1, multe dintre acestea fiind duplicate ale celor pe care consumatorii le dețin deja. Recent, Comisia Europeană a colaborat cu industria dezvoltatoare de dispozitive electronice în privința limitării numărului de încărcătoare distribuite la nivelul UE. Pe baza unei abordări voluntare, s-a reușit reducerea numărului de tipuri de încărcătoare pentru telefoanele mobile și alte dispozitive relevante de la 30 la doar 3, iar în continuare, se acționează pentru stabilirea unei soluții unice comune pentru încărcarea tuturor acestor dispozitive (reprezentate de încărcătorul USB de tip C).

În plus, într-un efort de a spori confortul consumatorilor și de a reduce deșeurile electronice, comunitatea de standardizare de la nivel internațional și european a luat, de asemenea, măsuri pentru crearea unor standarde care fac referire la interoperabilitatea încărcării care permit reutilizarea acelorași încărcătoare pentru diverse dispozitive, într-un mod eficient și respectând cerințele de siguranță.

Astfel, au fost elaborate, printre altele, standardele aparținând seriei IEC 62680 care vizează interfețele de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică, seriei IEC 62684 privind specificațiile de interoperabilitate pentru sursele de alimentare externă comune (EPS) utilizate la telefoanele mobile care permit schimbul de date sau standardul IEC 63002:2021 care face referire la metoda de identificare și de interoperabilitate a comunicațiilor pentru sursele de alimentare externe utilizate împreună cu dispozitivele informatice portabile.

Anul acesta, la nivel național au fost adoptate noi versiuni ale unor documente de standardizare referitoare la specificațiile de interoperabilitate ale încărcătoarelor USB, aparținând seriei IEC 62680, necesare pentru încărcarea unor dispozitive distincte, precum telefoanele mobile, tabletele, ceasurile inteligente, căștile, căștile cu microfon, camerele digitale, difuzoarele portabile și consolele video portabile, după cum urmează:

  • SR EN IEC 62680-1-2:2021 – Interfețe de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică. Partea 1-2: Componente comune. Specificație USB pentru furnizarea de curent, care definește un sistem de alimentare electrică ce acoperă toate elementele unui sistem USB și care descrie arhitectura, protocoalele, comportamentul sursei de alimentare, conectorii și cablarea necesare pentru gestionarea alimentării cu energie a dispozitivelor anterior menționate printr-un încărcător USB, la o putere de până la 1000 W;
  • SR EN IEC 62680-1-3:2021 – Interfețe de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică. Partea 1-3: Componente comune. Specificație pentru cabluri și conectoare USB de tip CTM, care se adresează numai elementelor necesare pentru implementarea și susținerea receptaculelor, mufelor și cablurilor USB de tip C.

Aplicarea acestor standarde permite proiectanților și producătorilor din industria relevantă să dezvolte sisteme și dispozitive care să răspundă în mod optim noilor cerințe de performanță, fiabilitate, siguranță, eficiență energetică și aspecte de protecție a mediului.

Ajungând să fie compatibile cu tehnologiile actuale și cele viitoare, încărcătoarele și porturile USB, în special cele de tip C, asigură un confort pe termen lung, elimină cheltuielile inutile și reduc deșeurile electronice. Acestea permit consumatorilor să utilizeze sau să reutilizeze același încărcător pentru dispozitive distincte (chiar și pentru cele realizate de producători diferiți).


1 Impact Assessment Study on Common Charges of Portable Devices, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c6fadfea-4641-11ea-b81b-01aa75ed71a1.

Revista Standardizarea, ed. nr. 9/2021,

About the Author