14
JAN
2021

Standardizarea în lumea agroalimentară

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 6/2020

Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Agricultura a fost întotdeauna o componentă importantă a economiei globale: este pilonul vieții, oferind hrană populației și ajutând-o să prospere. Cu toate acestea, sectorul agroalimentar se confruntă de câteva decenii cu numeroase provocări, de la investițiile insuficiente în echipamentele și resursele agricole necesare, deficitul de personal și cererea tot mai mare de alimente, până la lipsa suprafețelor agricole de teren arabil și impactul negativ al schimbărilor climatice. Sectorul agroalimentar are nevoie de susținere financiară și politici specifice, și trebuie să conștientizeze necesitatea unor practici agricole durabile, care să valorifice terenurile, să protejeze mediul și să asigure, totodată, securitatea alimentară.

Conceptul „agricultură ecologică” devine tot mai cunoscut. Acesta face referire la un mod ecologic, sustenabil și precis de a face agricultură și are în vedere producerea de alimente de calitate și, în cantități suficiente, respectarea mediului și protejarea biodiversității, bunăstarea animalelor și conservarea resurselor naturale.

În sprijinul acesteia vin standardele pentru agricultură și domeniul alimentar, cele pentru protecția mediului și pentru minimizarea efectelor schimbărilor climatice, care capătă o importanță semnificativă pentru un viitor durabil în agricultură.

Agricultorii, producătorii și distribuitorii de alimente sunt principalii beneficiari ai acestor standarde. Prin furnizarea de orientări și bune practici pentru instrumente, utilaje și alte produse și procese, standardele asigură o producție neîntreruptă și facilitează comerțul.

Acestea oferă producătorilor de tractoare și utilaje agricole orientările de care au nevoie pentru a integra principiile de durabilitate în întregul ciclu de viață al produselor lor.

Irigarea eficientă este esențială pentru buna funcționare în cadrul unui proces agricol. Spre exemplu, SR EN 15097:2007, Tehnici de irigare. Irigare localizată. Evaluare hidraulică descrie un sistem hidraulic de irigare localizat, iar seria SR EN 12324 privind tehnicile de irigare și sistemele de mașini pentru irigații, cu tambur, stabilește seriile dimensionale ale acestor tipuri de mașini, caracteristicile furtunurilor de polietilenă și caracteristicile tehnice și funcționale de care are nevoie utilizatorul pentru realizarea unui proiect de sistem de irigații.

Pentru semănat și recoltat pot fi amintite SR EN ISO 4254-9:2019, Mașini agricole. Securitate. Partea 9: Semănători care specifică cerințele de securitate și verificarea acestora pentru proiectarea și construcția semănătorilor purtate, semipurtate, tractate sau autopropulsate și a semănătorilor cu utilaje electrice pentru prelucrarea solului, integrate și unitare, utilizate în agricultură și SR EN ISO 4254-7:2018, Mașini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale și mașini de recoltat și tocat furaje, mașini de recoltat bumbac și mașini de recoltat trestie de zahăr.

Există, de asemenea, o gamă largă de standarde pentru determinarea conținutului substanțelor din îngrășăminte. Acestea includ standarde pentru determinarea nivelurilor de substanțe chimice din îngrășăminte, cum ar fi azotul nitric și azotul amoniacal (SR EN 15476:2009), fosforul (SR ISO 6598:1996), potasiul (SR ISO 7407:1997), dar și standarde care definesc terminologia de bază, procedurile de marcare a containerelor sau a etichetelor pentru îngrășăminte (SR ISO 7409:2019) sau procedurile de încercare pentru determinarea densității în vrac a diferitelor tipuri de îngrășăminte (SR EN ISO 7837:2004).

În plus, tot aici sunt amintite și standardele pentru mașinile agricole care distribuie îngrășămintele pe culturi, precum SR EN 690:2014, Mașini agricole. Mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale. Securitate care stabilește cerințele de securitate, precum și verificările referitoare la proiectarea și la fabricarea mașinilor de împrăștiat îngrășăminte naturale sau SR EN ISO 4254-6:2020, Mașini agricole. Securitate. Partea 6: Mașini de stropit și de distribuit îngrășăminte lichide care prezintă cerințele de securitate și verificarea proiectării și construcției pulverizatoarelor agricole pentru utilizarea cu produse de protecție a plantelor și aplicații pentru îngrășăminte lichide, care vin în sprijinul agricultorilor.

În condițiile în care și pesticidele sunt o realitate a agriculturii moderne, protejarea persoanelor implicate în procesele de stropire a culturilor este esențială. SR EN ISO 27065:2018, Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție purtată de lucrătorii care aplică pesticide şi de lucrătorii expuși la pesticidele aplicate stabilește cerințele de performanță minimale, de clasificare și de marcare pentru îmbrăcămintea de protecție purtată de lucrătorii care manipulează produse pesticide, precum și lucrătorii expuși la pesticide.

Agricultura ecologică este fundamentală pentru viitorul nostru, iar comunitatea de standardizare vine cu standarde care să ajute acest domeniu să devină cât mai ecologic. Eroziunile solului, pierderea fertilității, scăderea biodiversității și reducerea rezervoarelor de apă sunt toate semne ale degradării terenurilor, degradare care ne afectează pe toți, deoarece amenință siguranța alimentelor și aprovizionarea cu apă și are un impact semnificativ asupra economiilor.

Dacă standardul internațional ISO 14055-1:2017, Environmental management – Guidelines for establishing good practices for combatting land degradation and desertification furnizează bunele practici pentru a lupta împotriva degradării solurilor, standarde ca SR EN ISO 25177:2020 pentru descrierea solului în teren și SR EN ISO 11274:2020 privind metodele de laborator pentru determinarea caracteristicilor de reținere a apei din sol oferă soluțiile pentru protejarea solului și stabilirea calității acestuia.

Protejarea bunăstării animalelor este la fel de importantă. Pentru hrana acestora, SR EN ISO 15914:2005, Hrană pentru animale. Determinarea enzimatică a conținutului total de amidon, SR EN ISO 6497:2005, Hrană pentru animale. Eșantionare, SR EN ISO 11133:2014, Microbiologia alimentelor, hranei pentru animale şi a apei. Preparare, producere, depozitare şi încercări de performanță ale mediilor de cultură sunt doar câteva dintre standardele care ies în evidență atunci când sunt luate în considerare siguranța acestor viețuitoare. Cererea de produse care respectă standardele de bunăstare a animalelor se află acum în creștere și chiar oferă avantaje competitive producătorilor, deoarece consumatorii oferă acum un mare interes siguranței alimentare, dar și modului în care sunt crescute animalele și cer dovezi prin care să li se demonstreze că acestea au fost crescute și hrănite corespunzător.

Nu în ultimul rând, siguranța alimentelor este un punct forte al domeniului agroalimentar și stă la baza multor standarde pentru agricultură. Din momentul producției până în momentul consumării produselor alimentare, standardele asigură practici de igienă și trasabilitate la fiecare pas al lanțului de aprovizionare. În acest sens, SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar specifică cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Pe scurt, acest standard precizează întregul proces pe care trebuie să-l urmeze o organizație pentru a demonstra capacitatea sa de a controla pericolele pentru siguranța alimentelor.

Alte standarde, precum SR EN 16743:2016 și SR EN 12041:2015 privind cerințele de securitate și igienă ale mașinilor industriale automate de tăiat în felii, respectiv pentru modulat aluat sau seria de standarde SR EN 415 pentru securitatea mașinilor de ambalat, dar și SR EN ISO 22005:2007, Trasabilitatea în lanțul alimentar. Principii generale și cerințe fundamentale pentru proiectarea și implementarea sistemului sunt doar câteva dintre sutele de standarde pentru produsele agroalimentare și horticole.

Standardele, așa cum s-a demonstrat, devin instrumente valoroase: acoperă toate aspectele legate de agricultură, de la sistemele de irigare și mașinile agricole, până la bunăstarea animalelor și siguranța alimentelor. Acestea contribuie la creșterea eficienței, a durabilității și trasabilității produselor agroalimentare, oferă un limbaj comun, permițând, totodată, comerțul transfrontalier cu produse alimentare și/sau animale.