18
MAR
2021

Standardizarea în construcții

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 9/2020

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Populația lumii crește constant, iar urbanizarea excesivă a dus la nevoia tot mai mare a unui mediu construit de calitate, sigur și fiabil. O infrastructură durabilă care să poată susțină sutele de construcții apărute „peste noapte” devine o prioritate a prezentului, iar pentru a răspunde acestor nevoi, dar și a cererilor care vor urma, standardele vor fi esențiale.

Standardizarea vine în sprijinul industriei construcțiilor, de la definirea unor strategii care să țină cont de realitățile actuale privind deficitul de forță de muncă calificată sau de impactul pe care produsele de construcții îl au asupra mediului, până la aspectele de sănătate și securitate în muncă a lucrătorilor și la utilizarea tehnologiilor digitale.

În construcții, standardele vin cu cele mai bune practici și cerințe tehnice care garantează siguranța și durabilitatea clădirilor și a altor structuri (cunoscute sub numele de lucrări de inginerie civilă).

Actualizate periodic pentru a ține cont de schimbările climatice, demografice și sociale, standardele pentru construcții sunt elaborate alături de toate părțile interesate, inclusiv arhitecți, ingineri, contractori, producători, autorități sau consumatori.

În prezent, există numeroase standarde și documente aferente la nivel național pentru construcții. Acestea acoperă clădirile, zidăria, materialele și produsele de construcții, tehnologia BIM, performanța energetică, izolarea termică și fonică, siguranța împotriva incendiilor, ascensoarele și sănătatea și securitatea lucrătorilor.

BIM și sustenabilitatea mediului construit

Modelarea informației construcției (BIM) este un instrument digital, un proces de creare și utilizare a unor informații coordonate, consecvente și calculabile, despre un proiect de construcții. BIM oferă arhitecților, inginerilor și profesioniștilor din domeniul construcțiilor capacitatea de a planifica, a proiecta și a gestiona mai eficient proiectele de construcție.

Acest proces contribuie, printre altele, la realizarea într-un mod mai eficient a proiectului, protejarea împotriva pierderii de informații între etape și procese și chiar la reducerea costurilor și a timpilor de realizare. Standardele BIM permit proiectanților și părților interesate implicate într-o lucrare să aibă un management mai clar și mai eficient al informațiilor.

Performanța energetică

În ceea ce privește îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, ASRO/CT 281 – Performanța termică a clădirilor și elementelor de clădire vine cu o selecție de aproape 100 de standarde care oferă orientări și metode pentru calcularea consumului de energie în clădiri, acoperind domenii precum încălzirea, iluminatul, ventilația etc.

În timp ce seria SR EN ISO 52022 privind proprietățile termice solare și de lumină naturală ale componentelor și elementelor clădirii definește metode de a ajuta arhitecții, inginerii și autoritățile să evalueze performanța energetică a clădirilor noi și existente într-un mod mai eficient, seria SR EN ISO 10077 privește performanța termică a ferestrelor, ușilor și obloanelor și pune accent în mod special pe calculul transmitanței termice.

Combaterea incendiilor

Protecția împotriva incendiilor și detectarea riscurilor de incendiu nu au fost niciodată mai importante pentru o clădire. Comitetul ASRO/CT 216 – Echipament de protecție contra incendiilor elaborează standarde privind echipamentele de protecție împotriva incendiilor, inclusiv detectoare pentru incendiu și fum. Standardele aparținând seriilor SR EN 12259 și SR EN 54 definesc specificații ale sistemelor de detectare și de alarmare la incendiu utilizate în și în jurul clădirilor pentru a asigura funcționarea eficientă a acestora.

Ascensoare și scări rulante

De asemenea, ascensoarele și scările rulante au devenit esențiale într-o lume în care urbanizarea, aflată în continuă creștere, duce la nevoia unor clădiri din ce în ce mai înalte. Acestea trebuie astfel să facă față unui acces repetat, sarcinilor mari și trebuie să fie sigure chiar și în cazul unor dezastre.

La nivel național există o gamă largă de standarde pentru toate tipurile de ascensoare, care acoperă cerințele, de la planificare și instalare, până la performanța energetică și siguranță.

  • SR EN ISO 25745-2:2015, Performanța energetică a ascensoarelor, scărilor rulante și a trotuarelor rulante. Partea 2: Calcul energetic și clasificarea ascensoarelor;
  • SR EN 12015:2020, Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări rulante și trotuare rulante. Emisie;
  • Seria SR EN 81 care face referire la regulile de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor și la aplicațiile particulare pentru ascensoarele de persoane și ascensoarele de persoane și materiale.

Materiale și produse de construcții

Pentru construirea unor clădiri sigure sunt necesare materiale și produse de construcții calitative și fiabile. Tocmai din acest motiv, au fost elaborate numeroase standarde referitoare la materiile prime utilizate în construcții (cum sunt betonul, cimentul, lemnul și sticla), dar și la produsele de construcții (precum ușile, ferestrele, plăcile ceramice, țevi etc.), care fac referire la terminologia, încercarea și evaluarea nivelurilor de siguranță ale acestora astfel încât materialele și produsele de construcții să nu se deterioreze prematur.

Sănătate și securitate în muncă

Activitatea în domeniul construcțiilor este una riscantă, iar în proiectarea lucrărilor trebuie să se țină cont, în primul rând, de riscurile la care pot fi supuși lucrătorii (căderi de la înălțime, intrarea în contact cu substanțe periculoase, electrocutări etc.). Este îngrijorător faptul că această industrie, continuă să genereze statistici alarmante privind sănătatea și siguranța muncitorilor de pe șantierele de construcții.

O gestionare eficientă a riscurilor pentru sănătatea și siguranța acestora de către angajatori și supervizori poate veni cu beneficii multiple pentru ambele părți, precum evitarea riscurilor pentru lucrători, preîntâmpinarea efectelor financiare și juridice negative, performanța comercială.

SR ISO 45001 privind managementul sănătății și securității în muncă oferă un model pentru succesul în protejarea sănătății mentale și fizice a lucrătorilor. Acesta permite organizațiilor implicate în construcții să pună în aplicare un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.