28
JUN
2021

Standardele – instrumente de bază pentru Quality Cert

Posted By :
Comments : Off

QUALITY CERT S.A. este un organism de certificare de prestigiu, acreditat RENAR, pentru certificarea sistemelor de management și certificarea produselor din domeniul voluntar și este notificat la nivel european pentru certificarea produselor din domeniul reglementat sistem 1, 1+,2, 2+ de atestare a conformității. Derularea activităților de certificare se face la nivelul prevederilor standardelor SR EN ISO/CEI 17021:2015 pentru sistemele de management și SR EN ISO/CEI 17065:2014 pentru produse.

Revista Standardizarea: Ca organism de certificare, QUALITY CERT oferă excelență în domeniul certificărilor începând din anul 2001. Spuneți-ne mai multe despre contextul și acțiunile de la nivel național, în special în perioada pandemiei de COVID-19! Ce activități au fost certificate? Pandemia a influențat dezvoltarea unora dintre ele și în acest sens și nevoia de conformitate?

Reprezentanți QUALITY CERT: QUALITY CERT este un organism de certificare acreditat de RENAR și are clienți certificați preponderent din domeniul construcțiilor în următoarele domenii:

 • sisteme de management: lucrări de construcții, proiectare, comerț, industrie extractivă, lemn și produse din lemn, produse chimice, beton, ciment, produse fabricate din metal, transport, depozitare, învățământ, sănătate și asistență socială, alte servicii sociale;
 • reglementat (aplicare marcaj CE): lemn și produse din lemn pentru construcții, ciment, pardoseli, finisaje de pereți și plafoane, produse pentru beton, mortar și pastă de ciment, uși, ferestre, obloane, pereți cortină, lianți hidraulici, confecții metalice, elemente de zidărie prefabricate și agregate pentru construcții;
 • domeniul voluntar: cherestea, elemente de parchet, prefabricate de lemn, mobilier, mortare, beton, plase sudate, oțel pentru armare.

Perioada pandemiei de COVID-19 este un eveniment extraordinar care a afectat în mod evident toată viața noastră și, cel mai mult, domeniul prestărilor de servicii. Această circumstanță a influențat activitățile de certificare și de supraveghere derulate la clienți, împiedicând temporar QUALITY CERT, în perioada stării de urgență, să efectueze audituri planificate la fața locului.

Luând în considerare Declarația IAF din 04.03.2020, pentru a nu bloca activitățile de certificare și de supraveghere, acestea s-au putut efectua online, astfel încât să se respecte atât procedurile RENAR, cât și cele ale QUALITY CERT.

În cazul auditurilor de supraveghere, dacă o organizație a fost obligată să-și suspende activitatea complet, pentru o perioadă limitată de timp (mai puțin de 6 luni, spre exemplu HORECA), QUALITY CERT a luat măsuri de amânare a auditurilor care fuseseră programate, până la reluarea activităților în condiții normale.

QUALITY CERT efectuează teste fizico-mecanice și nedistructive pe materiale de construcții și toată gama de încercări fizico-mecanice, chimice, biologice, încercări la foc pe produse din și pe bază de lemn. Spuneți-ne mai multe despre activitatea experților QUALITY CERT în cadrul laboratoarelor sale!

În perioada imediat următoare stării de urgență s-a văzut o ușoară creștere atât în cererile de efectuare a încercărilor, cât și în interesul de evaluare a conformității privind produsele de mobilier, ceea ce ne face să credem ca au crescut pretențiile consumatorilor privind sustenabilitatea și stabilitatea produselor din domeniul voluntar.

QUALITY CERT continuă tradiția Institutului Național al Lemnului prin preluarea activităților de încercări, pentru industria lemnului, inclusiv personalul de specialitate (în regim de angajați permanenți sau colaboratori), a dotărilor și echipamentelor de testare. În prezent QUALITY CERT prin laboratorul acreditat RENAR Laboratorul Național al Lemnului și Mobilei, este singurul din România care efectuează toate încercările pe mobilier (inclusiv testele de siguranță și securitate), dar și pe lemn, produse din lemn, uși, ferestre.

Echipa Quality Cert este focalizată:

 • să asigure transparență și comunicare deschisă cu toții clienții noi și vechi. Ascultăm cu atenție cererile lor pentru a putea percepe în mod corect solicitarea acestora, având în vedere că nu toți sunt în temă cu cerințele de securitate, stabilitate, rezistență și sustenabilitate. Ținem cont și de respectarea cerințelor standardelor și a condițiilor de acreditare RENAR, informându-ne permanent;
 • să îmbunătățească în mod continuu dotările din laborator, necesare efectuării încercărilor în spiritul adaptării la standardele actualizate și a celor nou introduse în lista de încercări. Această acțiune necesită eforturi apreciabile (materiale și umane) cu rezultate bune pentru această perioada care nu ne-a permis să facem investiții mari;
 • să eficientizeze activitatea în laboratoare;
 • să creeze o rubrică tip newsletter care să vină cu teme de interes, prin care să contribuim la cunoașterea de către producători a cerințelor de calitate și a modului de evaluare a performanțelor mobilierului și, implicit, la îmbunătățirea acestuia. Sperăm ca aceste informații să fie un factor suplimentar în pătrunderea pe piețe europene și internaționale de mobilier. Cerințele de pe piața europeană de la distribuitorii mari de mobilier (de exemplu: Ikea, Kingfisher, XXXLutz, Jysk) impun condiții stricte privind respectarea cerințelor de securitate în utilizarea mobilierului.

Echipa Quality Cert își propune deschiderea unei punți de legătură cu toți clienții săi care activează în domeniul prelucrării lemnului sau în domenii conexe și, de asemenea, își dorește recunoașterea laboratorului său de către cât mai mulți clienți (atât cei enumerați anterior, cât și colaborări cu alte laboratoare europene).

Organismul dvs. participă în activitatea de standardizare a 10 comitete tehnice naționale, inclusiv ASRO/CT 374 privind evaluarea conformității. Care este valoarea pe care o aduc standardele și implicarea activă în standardizare?

După cum știți, suntem prezenți în comitele tehnice naționale de standardizare specifice domeniului nostru de activitate și suntem interesați să contribuim activ la evoluția standardelor europene și îmbunătățirea și actualizarea standardelor naționale. De exemplu: revizuirea standardului național SR 770:2020, a fost o adevărată provocare pentru noi și suntem bucuroși că am putut să ne aducem aportul în crearea acestui standard, care constituie un ghid actualizat de referințe pentru toate produsele de mobilier, util tuturor producătorilor de mobilier din România.

Standardele sunt instrumentele noastre de bază atât în evaluarea și testarea în laboratoare, cât și în întregul proces de certificare, care are ca rezultat final produsul conform ce va ajunge la utilizatorul final (consumatorul).

Standardele contribuie în mod obiectiv la crearea unui plan organizat de evaluare a conformității, dar și de aprecierea uniformă a organizațiilor pe baza acelorași principii.

Care sunt, în opinia dvs., criteriile de selectare ale unei companii atunci când își alege organismul de certificare?

Criteriile de selectare ale unei companii atunci când își alege organismul de certificare ar fi următoarele:

 • experiența în domeniu;
 • recunoașterea la nivel național și internațional;
 • acreditarea RENAR, care oferă credibilitate și încredere;
 • personal cu cunoștințe de specialitate și competent, care să dovedească corectitudine, diplomație, tact, imparțialitate, confidențialitate;
 • calitatea serviciilor și oferirea unui pachet întreg de certificare, inclusiv încercări în laboratoare proprii respectând cerințele de imparțialitate și confidențialitate.

Alți factori de selectare sunt: transparența ofertelor și a cerințelor transmise către companii, dar și prin documentele și materialele prezentate pe site-ul QUALITY CERT, și, de ce nu, promptitudinea în transmiterea de răspunsuri.

Revista Standardizarea, ed. nr. 2/2021.