04
NOV
2020

Continuitatea afacerilor

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 3/2020

Fenomenele naturale sau pandemiile, crizele economice sau atacurile cibernetice, problemele legate de lanțul de aprovizionare ori pierderea personalului calificat sunt doar câteva dintre posibilele amenințări la adresa bunei funcționări a unei organizații. Dacă nu sunt abordate și soluționate în mod eficient, acestea pot provoca perturbări sau chiar eșecul în afaceri. Planificarea acțiunilor dintr-o organizație înseamnă un răspuns mai eficient și o redresare mai rapidă.

Standardul SR EN ISO 22301, Securitate și reziliență. Sisteme de management al continuității activității. Cerințe este primul standard internațional din lume care a are ca scop implementarea și menținerea unor planuri eficiente de continuitate a activității. Apărut pentru prima dată în anul 2014 și mai apoi revizuit în anul 2019, standardul privind continuitatea afacerilor reunește cele mai bune practici internaționale pentru a ajuta organizațiile să răspundă mai eficient la întreruperi și, mai ales, să se redreseze în urma acestora. Standardul se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de dimensiune, industrie sau de natura activității.

Printre beneficiile lui SR EN ISO 22301, se regăsesc: capacitatea de a asigura clienții, furnizorii și alte părți interesate că organizația dispune de sisteme și procese solide pentru continuitatea afacerilor, performanțe comerciale îmbunătățite; o mai bună înțelegere a afacerii prin analizarea problemelor critice și a zonelor de vulnerabilitate; o imagine clară și detaliată a modului de funcționare a unei organizații; oferirea de informații valoroase utile pentru planificarea strategică, managementul riscurilor, a lanțului de aprovizionare etc.

Standardul SR EN ISO 27501:2019 promovează sustenabilitatea afacerilor

Cele mai recente studii realizate în mediu de afaceri arată că organizațiile centrate pe om sunt cele care evoluează cel mai spectaculos. Deoarece resursa umană este izvorul creșterii economice și sociale, aceasta trebuie sprijinită, instruită și încurajată pentru a se dezvolta atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Prin sporirea încrederii de sine și în organizație, dezvoltarea de noi competențe și abilități și prin aprecierea în cadrul organizației, angajatul își îndeplinește mai eficient activitatea, iar organizația, la rândul său, beneficiază de un personal instruit care sprijină îndeplinirea obiectivelor organizației.

Un nou standard își propune să ajute managerii să-și construiască o afacere mai durabilă pentru viitor. SR EN ISO 27501:2019, Organizație centrată pe om. Linii directoare pentru manageri vine în sprijinul organizațiilor pentru a reuși să facă față provocărilor pe care le întâmpină vizavi de resursa umană în mediul de afaceri.

Acest standard poate fi utilizat de către manageri: pentru a înțelege și a îmbunătăți aspectele centrate pe resursa umană; pentru a identifica modul în care personalul lor poate îmbunătăți aspectele centrate pe om și activitățile sale.

SR EN ISO 27501 oferă, de asemene, și o bază pentru organizații în scopul de a evalua performanța managerilor. Aceste două standarde contribuie la succesul în organizația dvs.

Pentru achiziționarea SR EN ISO 22301 și SR EN ISO 27501 accesați magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).