02
NOV
2021

Standarde pentru un turism accesibil

Posted By :
Comments : Off

Autor: Daniela Isăcescu, Expert standardizare ASRO

Turismul este una dintre forțele motrice ale dezvoltării socioeconomice, precum și una dintre principalele surse de venit pentru multe țări în curs de dezvoltare. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului (OMT), sectorul turistic poate juca un rol important în crearea unui viitor mai bun, în care populația întregii lumi va avea acces la servicii accesibile, de calitate, moderne și eficiente.

În ultimele decenii, conceptul de „accesibilitate” a primit un real interes la nivel internațional, referindu-se la participarea tuturor persoanelor, în mod egal, indiferent de sex, vârstă sau starea de sănătate la activitățile economice culturale și recreative ale societății.

Recent, au apărut schimbări în diverse domenii în privința îmbunătățirii accesibilității, însoțite totodată de noi provocări și oportunități. În domeniul turismului, spre exemplu, multe companii au întâmpinat dificultăți din cauza cunoștințelor limitate despre modul în care ar trebui să fie organizate pentru a fi accesibile și persoanelor cu nevoi speciale sau chiar din cauza faptului că nu dispuneau de infrastructura specifică, necesară acestor persoane. Totuși, prin cooperarea și colaborarea dintre serviciile sociale și asociațiile, organizațiile și prestatorii de servicii din sectorul turismului cu autoritățile, comunitățile de standardizare de la nivel internațional și alte părți interesate, s-au creat parteneriate pentru dezvoltarea și promovarea unui turism accesibil, care să elimine barierele inutile apărute în calea turismului accesibil.

Printre instrumentele valoroase care promovează acest tip de turism se regăsesc și standardele, ca surse utile de cunoștințe, care îndeplinesc nevoile sectorului turistic îi ajută la creșterea sa. La nivel internațional a fost publicată o serie de standarde care abordează accesibilitatea tuturor la servicii turistice, după cum urmează:

  • Standardul ISO 14785Centre de informare turistică – Servicii de informare și recepție turistică – Cerințe, publicat de ISO în 2014 și confirmat a fi relevant în continuare, în anul 2019. Acest standard oferă o serie de recomandări referitoare la asigurarea accesibilității tuturor în centrele de informare turistică. Se recomandă ca acest tip de centre să ia în considerare aspectele legate de mobilitate (intrare, parcare, camere adaptate și fără bariere) și pe cele referitoare la simțurile perceptive (auditiv și vizual) în incintele lor și să difuzeze materiale informative accesibile tuturor (tipărit mare, acces la alfabetul Braille). De asemenea, se recomandă ca aceste centre de informare turistică să se asigure că există zone în apropierea accesului principal, care sunt marcate clar, vizibil și concis și nu reprezintă un obstacol în calea liberului acces pentru persoanele cu nevoi speciale. În plus, se recomandă ca acestea să ofere informații care să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități, cum ar fi: o listă cu cele mai potrivite hoteluri, activități și transporturi adaptate, astfel încât aceste persoane să poată călători în siguranță și independent;
  • Standardul ISO 21902Turism și servicii conexe – Turism accesibil pentru toți – Cerințe și recomandări se află printre cele mai recente standarde publicate de ISO în anul 2021. Acest standard furnizează cerințe și recomandări pentru organizațiile turistice astfel încât acestea să ofere clienților o experiență cât mai plăcută și accesibilă tuturor. Standardul ajută organizațiile turistice să își îmbunătățească dispozițiile actuale referitoare la accesibilitate deoarece oferă informații cu privire la aspectele cheie ale elaborării politicilor, strategiei, infrastructurii, produselor și serviciilor și se adresează tuturor părților interesate implicate în lanțul de aprovizionare turistică, fie din sectorul public, fie din cel privat. Standardul poate fi aplicat la nivel local, regional, național și internațional;
  • Standardul ISO 13009Turism și servicii conexe – Cerințe și recomandări pentru exploatarea plajei a fost publicat de ISO în 2015, iar în 2020 a fost confirmat. Acest standard accentuează importanța de a face accesibile plajele, cu facilități precum toalete, dușuri pentru picioare și un punct de apă potabilă adaptat pentru persoanele cu nevoi specifice. Se recomandă ca accesul la plajă să fie facilitat și de rampe de acces și de trotuare, cu acces direct la apă, dacă este posibil. Prin urmare, plajele mai accesibile vor atrage mai mulți turiști, inclusiv vizitatorii cu nevoi speciale și familiile acestora;
  • Standardul ISO 17049Design accesibil – Aplicarea alfabetului Braille pe indicatoare, echipamente și aparate, publicat de ISO în anul 2013, permite persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere să aibă acces la informații prin utilizarea standardizată a alfabetului Braille în multe părți ale lumii;
  • Standardul ISO 23599Produse de asistență pentru persoanele nevăzătoare și pentru persoanele cu deficiențe de vedere – Benzi podotactile a fost publicat de ISO în 2012, iar în 2019 a fost revizuit. Acest standard contribuie la asigurarea faptului că benzile podotactile oferă informații standardizate la nivel internațional, ajutând persoanele nevăzătoare, precum și persoanele cu deficiențe de vedere să se deplaseze ușor și în siguranță.

Aceste standarde stabilesc linii directoare și bune practici care promovează accesibilitatea universală în turism și permit furnizorilor de servicii din industria de turism să profite de beneficiile comerciale care decurg din aceasta. În plus, ele sunt menite să îmbunătățească sustenabilitatea, siguranța și profesionalismul în activitățile turistice, să insufle încredere turiștilor și să reducă impactul asupra mediului.

Revista Standardizarea, ed. nr. 07-08/2021.