07
JAN
2022

STANDARDE PENTRU CONSUM SUSTENABIL

Posted By :
Comments : Off

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Cu toții am realizat că modalitatea de consum din prezent, bazată pe utilizarea excesivă a resurselor naturale și-așa decimate în ultimele două secole, nu este sustenabilă și nu oferă perspective plăcute generațiilor viitoare. Pentru a depăși provocările cu care ne confruntăm astăzi, trebuie să ne mobilizăm și să schimbăm modul în care producem și consumăm bunuri.

La nivel european au fost inițiate în acest sens o serie de politici și măsuri menite să promoveze tranziția către o economie circulară care să sprijine procesele de producție sustenabile, neutralitatea climatică și limitarea deșeurilor. Pactul Ecologic European (o nouă strategie de creștere a UE publicată în anul 2019) și Planul de acțiune privind economia circulară (adoptat în 2020) sunt printre cele mai importante documente adoptate în Europa, care au rolul de a asigura îndeplinirea acestor obiective. De asemenea, comunitatea de standardizare de la nivel european contribuie prin activitatea sa, alături de Comisia Europeană și părțile interesate ale UE, la realizarea acestor acte și politici europene. Totodată, standardele elaborate în cadrul CEN și CENELEC, dar și cele publicate la nivel internațional vin în sprijinul îndeplinirii obiectivului de dezvoltare durabilă 12 al Organizației Națiunilor Unite privind sustenabilitatea consumului și a producției.

Printre standardele care se evidențiază în acest sens, se regăsesc:

  • SR ISO 20400:2021 – Achiziții sustenabile. Linii directoare, care ajută organizațiile, indiferent de activitatea sau mărimea acestora, să integreze sustenabilitatea în deciziile și procesele lor de achiziții publice;
  • SR EN ISO 14026:2019, care acoperă aspectele legate de etichete și declarații de mediu și face referire la principiile, cerințele și liniile directoare pentru comunicarea informațiilor referitoare la amprentă și SR EN ISO 14020:2002 care stabilește principiile generale pentru dezvoltarea și utilizarea etichetelor și declarațiilor de mediu;
  • SR CEN/TR 15941:2021 – Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Declarații de mediu pentru produse. Metodologie pentru selectarea și utilizarea datelor generice, care contribuie la elaborarea declarațiilor de mediu pentru produsele utilizate în construcții și SR EN 15643:2021 privind cadrul pentru evaluarea clădirilor și a lucrărilor de inginerie civilă;
  • SR EN 50693:2020 care prezintă regulile de definire a categoriei de produse pentru analiza ciclului de viață al produselor și sistemelor electrice și electronice;
  • standardele aparținând seriei SR EN 50625 privind cerințele de colectare, logistică și tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Acestea, alături de multe alte standarde pentru consum și producție sustenabile, au menirea de a încuraja industriile, companiile și organizațiile să conceapă servicii și produse de înaltă calitate care consumă mai puține resurse, au o durată de funcționare mai lungă, pot fi reutilizate, reparate, modernizate și reciclate. Totodată, au misiunea de a determina consumatorii să utilizeze aceste produse pentru perioade mai îndelungate și să aleagă ca opțiune repararea sau recondiționarea acestora atunci când apar defecțiuni. De asemenea, la nivel internațional se lucrează în prezent la noi standarde care să ia în considerare sustenabilitatea și responsabilitatea socială în sectorul agroalimentar, pentru a limita deșeurile, a sprijini creșterea competitivității agroalimentare și a dezvolta practici sustenabile de producție.

Identificarea unor modalități inteligente de a folosi mai puține materiale în realizarea unor produse esențiale pentru traiul zilnic care să dureze mai mult, să fie mai eficiente și să utilizeze, de ce nu, deșeurile ca resurse este un alt obiectiv al UE și al comunității de standardizare. Urmărim deja, în cele mai multe industrii, întregul ciclul de viață al produselor, de la proiectarea și realizarea acestora până la eliminarea lor de pe piață. Din această perspectivă, deșeurile nu mai sunt văzute ca simple gunoaie, acestea devenind noi resurse prin care pot fi obținute economii de ordin financiar pentru crearea unor produse noi. Exemple în acest sens sunt standardele SR ISO 17088:2021 privind specificațiile pentru materialele plastice compostabile și ISO 15270:2008 referitor la recuperarea și reciclarea deșeurilor din plastic.

În ceea ce privește cererea de energie, aflată în continuă creștere, se iau acum în considerare sursele regenerabile de energie care să înlocuiască utilizarea abuzivă a combustibililor fosili (petrol, gaze sau cărbune) și care să reducă, în special, emisiile de gaze cu efect de seră – una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm acum. Există numeroase standarde care sprijină dezvoltarea, siguranța și performanța noilor tehnologie de producere a energiei, printre care se regăsesc:

  • seria SR EN 61400 care tratează toate aspectele legate de securitatea, calitatea, integritatea procesului tehnologic pentru sistemele turbogeneratoare eoliene, incluzând proiectarea, montarea, întreținerea și exploatarea în condiții ambientale specificate;
  • seriile SR EN 60904 referitoare la dispozitivele fotovoltaice, SR EN 61215 referitoare calificarea de proiectare și omologare a modulelor fotovoltaice pentru aplicații terestre și SR EN IEC 61730 privind calificarea pentru securitatea în funcționare a modulelor fotovoltaice.


Prin urmare, standardele joacă un rol esențial în sprijinirea politicilor europene referitoare la promovarea sustenabilității consumului și a producției deopotrivă.

Comunitatea de standardizare oferă părților interesate de la nivel european posibilitatea de a contribui la dezvoltare sustenabilă a societății, protejarea mediului și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și încurajează consumul în cunoștință de cauză.

Revista Standardizarea, ed. nr. 9/2021.

About the Author