06
OCT
2022

Standard pentru desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte

Posted By :
Comments : Off

Industria textilă și a îmbrăcămintei a parcurs un drum lung pentru a face ca experiența cumpărării să arate ca cea din prezent.

Înaintea producției în masă a hainelor, acestea erau realizate la comandă și adaptate fiecărui client în parte. În secolul al XIX-lea, însă, au apărut primele uniforme militare realizate după sisteme de dimensiuni stabilite ad-hoc, iar după Primul Război Mondial, piața hainelor a devenit mai accesibilă, dar neeconomică din cauza lipsei unor măsurători standardizate: existau diferite metode de stabilire a dimensiunii între producători, fabrici, țări sau nu erau luate în considerare schimbările demografice (cum ar fi creșterea ratei de obezitate).

Acesta a fost și momentul în care s-a observat necesitatea realizării unor mărimi standardizate ale articolelor de îmbrăcăminte care să vină în sprijinul industriei textile: au fost create baze de date referitoare la dimensiunea, greutatea și formele fizice ale unei persoane, iar în urma acestora s-au creat primele standarde internaționale pentru dimensionarea hainelor (ISO 3635 și ISO 3636) elaborate în perioada anilor ‘70-‘80. Mai apoi, au urmat noi standarde și revizuiri ale acestora care să reflecte schimbările care au loc de la un deceniu la altul sau de la o regiune la alta și care să țină pasul cu tendințele din domeniu.

În prezent, cea mai importantă serie internațională de standarde pentru desemnarea mărimilor articolelor de îmbrăcăminte este ISO 8559. Elaborată în 3 părți, aceasta are rolul de a stabili un sistem de desemnare a profilurilor de dimensiune care poate fi utilizat de către producători și comercianți pentru a utiliza un sistem comun de desemnare a mărimilor, dar și pentru a indica consumatorilor dimensiunile îmbrăcămintei pe care urmează să o achiziționeze.

SR ISO 8559-1:2018 – Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Definiții antropometrice pentru măsurarea corpului prezintă o descriere a măsurilor antropometrice, care pot fi utilizate pentru crearea unei baze de date antropometrice fizice sau digitale. Lista de măsuri specificate în acest document este destinată să servească drept ghid pentru profesioniștii din domeniul îmbrăcămintei, a căror sarcină este de a-și aplica cunoștințele pentru segmente de piață în rândul populației și să desemneze mărimi și conformații pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de îmbrăcăminte și a manechinelor aferente. Lista furnizează un ghid pentru modul cum trebuie preluate măsurile antropometrice, precum
și informații pentru echipele care se ocupă de dezvoltarea produselor de îmbrăcăminte cu privire la principiile de măsurare și bazele anatomice și antropometrice ale acestora.

Standardul este destinat utilizării în combinație cu reglementările sau cadrul legislativ național, regional sau internațional, pentru a armoniza modul cum sunt definite grupele de populație și a permite compararea ansamblurilor
de date antropometrice. Cea de-a doua parte, SR EN ISO 8559-2:2021 – Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 2: Indicatori dimensionali principali și secundari, poate fi utilizată ca document de referință pentru un sistem
internațional de desemnare a mărimilor pentru diferite tipuri de îmbrăcăminte. Acest document oferă indicatori
dimensionali principali și secundari pentru tipuri specifice de articole de îmbrăcăminte, în conformitate
cu ISO 8559-1.

Ultima parte, neadoptată încă la nivel național, ISO 8559-3:2019 – Size designation of clothes – Part 3: Methodology for the creation of body measurement tables and intervals descrie principiile stabilirii tabelelor pentru măsurătorile antropometrice, definește categoriile de tabele și enumeră grupurile de populație (bebeluși, copii, adulți) care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea articolelor de îmbrăcăminte.

Întreaga serie are scopul de a reflecta schimbările din sectorul dinamic al îmbrăcămintei și de a elimina barierele comerciale prin armonizarea dimensiunilor și a termenilor de referință la nivel mondial. De asemenea, aceasta are potențialul de a crește satisfacția clienților și a reduce returnările de articole de îmbrăcăminte ca urmare a unei nepotriviri de mărime, ajutând la simplificarea informațiilor de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte.

Deși mai există și în prezent cazuri în care ne regăsim în situația de a proba articole de îmbrăcăminte a căror mărime indicată pe etichetă nu este cea potrivită nouă (în special în ultimii doi ani de când cumpărăturile online au crescut considerabil), totuși nu putem nega evoluția din domeniu și faptul că aceste situații devin tot mai izolate cu ajutorul standardelor și a reglementărilor existente pentru industria textilă.

About the Author