23
FEB
2021

Rolul asociațiilor de protecție a consumatorilor în România

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 7-8/2020

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Piața globală în care trăim a scos în evidență necesitatea unor măsuri mai eficiente de protecție a consumatorilor, indiferent dacă vorbim despre protecția vieții, sănătății și securității sau a intereselor economice ale acestora. Având în vedere că acum oamenii au acces la un volum mai mare și mai complex de informații, dar și de servicii și produse, necesitatea de informare corectă, precisă și completă a consumatorului a devenit cu atât mai importantă.

Așa cum știm, consumatorul este deseori motivat de o mulțime de factori atunci când își schimbă comportamentul în procesul de cumpărare, ori cel de consum. Chiar, de multe ori, acesta se confruntă cu situații în care declarațiile înșelătoare de pe etichetele produselor sau din campania de marketing pot să-i inducă în eroare sau să-i determine să achiziționeze produse slab-calitative. Acesta este și motivul pentru care educarea consumatorului, formarea și dezvoltarea unor însușiri specifice ca acesta să fie capabil să își valorifice drepturile și interesele, au devenit tot mai solicitate în prezent.

La nivelul întregii Uniuni Europene, se urmărește interzicerea produselor contrafăcute prin legislația specifică. Cu toate acestea, însă, încă se mai găsesc pe piață produse a căror calitate este îndoielnică și care pot pune în pericol viața, sănătatea și securitatea consumatorilor.

Totodată, crearea și menținerea încrederii consumatorilor în diverse piețe, de la cea agroalimentară, până la cea financiară generează eficiență și stabilitate la nivelul întregului sistem economic și contribuie la obținerea unor rezultate bune atât pentru societatea în sine, cât și pentru consumatori.

În acest context, au fost înființate asociațiile de protecție a consumatorilor care au drept scop apărarea drepturilor și intereselor acestora. Ele pot dezvolta acțiuni de educare și informare a consumatorilor și asigură reprezentarea acestora în cadrul altor organisme, la nivel local, național, european sau internațional.

În România, organismele principale pentru protecția consumatorilor sunt ANPC1 (Autoritatea Națională pentru protecția Consumatorilor), organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, înființat în anul 1992, APC România2 (Asociația Pro Consumatorilor din România) care este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit, înființată în anul 1990 și Asociația InfoCons3 (Organizație pentru Protecția Consumatorilor) care, la fel ca APC România, este o organizație neguvernamentală, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată în anul 2003. ECC România4 (Centrul European al Consumatorilor din România) este, de asemenea, un centru ce oferă gratuit sfaturi consumatorilor cu privire la drepturile lor și informații privind deplasările în cadrul UE, care este cofinanțată de Comisia Europeană și Guvernul României, prin ANPC. Aceasta s-a alăturat ECC-NET pentru a-i sprijini pe cetățenii Uniunii Europene în domeniul achizițiilor transfrontaliere.

Desigur, la nivel național, acestea nu sunt singurele. Există pe teritoriul României o întreaga serie de asociații de consumatori, consilii, federații și instituții care asigură cadrul informațional și organizațional necesar pentru stabilirea și aplicarea politicilor de protecție a consumatorilor în fiecare județ și regiune a țării. În funcție de domeniul de activitate, acestea se concentrează pe drepturile și protecția intereselor consumatorilor în domeniu alimentar, cel farmaceutic, cosmetic și așa mai departe.

Informarea corectă nu numai că protejează consumatorul, dar îi oferă acestuia libertatea de a-și selecta produsele și serviciile pe care le consideră adecvate și conforme cu nevoile sale, fără a se mai lăsa influențat de factorii externi. Astfel, printre obiectivele tuturor asociațiilor de protejare a consumatorilor din România, regăsim:

 • Apărarea, promovarea și reprezentarea drepturilor și intereselor consumatorilor în raport cu instituțiile statului;
 • Educarea și informarea consumatorilor prin acțiuni proprii, studii de piață etc.;
 • Informarea consumatorilor cu privire la principalele caracteristici ale produselor și serviciilor oferite de piață;
 • Sporirea transparenței metodelor de producție și a calității produselor și serviciilor oferite pe piață;
 • Analizarea și rezolvarea sesizărilor formulate de consumatori;
 • Realizarea de proiecte și programe care să vină în sprijinul consumatorilor (pentru a îi proteja împotriva riscului de a achiziționa și folosi produse de calitate îndoielnică, de a-i informa despre produsele care le-ar pune în pericol sănătatea, de a-i încuraja să aibă dreptul la alegere);
 • Colaborarea cu organizații profesionale și cu alte instituții care acționează în vederea respectării intereselor consumatorilor;
 • Îmbunătățirea cadrului legislativ de protecție a consumatorilor prin participarea la elaborarea standardelor sau a specificațiilor ce definesc bunurile de consum și serviciile;
 • Desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției consumatorilor;
 • Crearea unor centre locale de informare și educare a consumatorilor;
 • Desfășurarea de activități de supraveghere a pieței și serviciilor destinate consumatorilor.

În plus, toate aceste asociații trebuie să își desfășoare activitatea în funcție de două elemente, și anume: cel preventiv, de monitorizare a pieței naționale și a produselor care pătrund în țară, și cel de rectificare, de aducere în cel mai scurt timp în atenția consumatorilor produsele descoperite ca fiind contrafăcute sau falsificate și care pot afecta viața, sănătatea și securitatea acestora.

În prezent, consumatorilor li se oferă o atenție deosebită, iar drepturile lor sunt reprezentate la nivel național și european într-o măsură mare, însă există în continuare cazuri în care acestea nu sunt respectate, iar nu totul depinde de asociații. Consumatorul trebuie să dorească să se informeze, să achiziționeze produse ambalate și a căror integralitate este controlată, produse care au inscripționate pe ambalaj, acolo unde este cazul, valabilitatea, condițiile de depozitare și transport, denumirea comercială și datele de contact ale producătorului sau distribuitorului.

Consumatorii trebuie să își înțeleagă drepturile fundamentale și să sesizeze sau să contacteze asociațiile de protecție a consumatorilor atunci când observă/descoperă un produs a cărui calitate este îndoielnică, fie el alimentar, electrocasnic sau vestimentar. Doar în acest fel pot fi sancționați comercianții care încalcă legea și drepturile consumatorilor, și doar așa fabricanții vor ajunge să ofere atenție consumatorilor.


1 https://anpc.ro/.
2 https://www.apc-romania.ro/.
3 https://www.infocons.ro/.
4 http://www.eccromania.ro/.