Din cuprins:

  • Acționăm pentru o lume mai curată;
  • Drumul către zero emisii nete;
  • Eficiența energetică și standardele pentru sectorul clădirilor;
  • Puterea soarelui;
  • Necesitatea unei abordări atotcuprinzătoare pentru o infrastructură energetică rezilientă;
  • Noutăți din standardizare;
  • Noutăți de la CEN și CENELEC;
  • Noutăți legislative.
Cumpără