Din cuprins:

  • Standardizarea abordează diversitatea și incluziunea socială;
  • ISO ridică standardul privind egalitatea de gen;
  • Egalitatea de gen;
  • O nouă eră pentru sănătatea mintală la locul de muncă;
  • Combaterea mitei prin standarde;
  • Standarde de siguranță: cum sunt incluse femeile?,;
  • Apariții recente de standarde;
  • În lumina reflectoarelor – CEN și CENELEC;
  • Noutăți legislative.
Cumpără