22
APR
2021

Perspectivă asupra economiei circulare

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 1-2/2021

Autor: Andreea Tărpescu, Redactor ASRO

Numărul populației la nivel mondial crește anual, preconizându-se că acesta va atinge 10 miliarde de locuitori până în anul 2050. Cererea tot mai mare de bunuri și servicii într-o economie liniară de tipul „producție-consum-aruncare” epuizează resursele naturale existente. Deșeurile proliferează, iar extracția și utilizarea resurselor vin cu un impact major asupra mediului și cresc consumul de energie și emisiile de dioxid de carbon eliberate în atmosferă. Economia circulară reprezintă o soluție pentru toate aceste provocări, iar standardele vin într-ajutor!

Conceptul de „economie circulară” face referire la modul în care sunt utilizate și gestionate resursele și la cum sunt percepute deșeurile într-o societate care pune accent pe sustenabilitate și protejarea mediului. Acesta abordează întregul ciclu de viață al unui produs, de la proiectare, până la utilizare, reparare, reutilizare, reciclare și transformare a componentelor și materialelor în unele noi pentru o altă serie de produse. Pe scurt, se poate spune că economia circulară face referire la resurse și la menținerea acestora cât mai mult în funcțiune, cerând reutilizarea celor existente, fără a mai fi necesară exploatarea de noi resurse.

Este adevărat că această transformare vine și cu provocări, afectând modelele de afaceri ale producătorilor, comportamentul consumatorilor sau industria de gestionare a deșeurilor. Tocmai din acest motiv, comunitatea de standardizare globală a colaborat și continuă să colaboreze pentru a sprijini industriile și societatea în tranziția către o economie circulară, și subliniază importanța standardelor în politicile europene și internaționale.

Printr-un limbaj comun, standardele construiesc încredere și protejează consumatorii, lucrătorii și mediul înconjurător și determină utilizarea sustenabilă a resurselor și a energiei.

La nivel european, spre exemplu, în anul 2015, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune ambițios pentru tranziția către economia circulară, în cadrul căruia a invitat organizațiile europene de standardizare CEN, CENELEC și ETSI să elaboreze standarde care să faciliteze această transformare. Comisia și-a dorit, în acest sens, prelungirea duratei de viață a produselor, capacitatea de reutilizare a componentelor și facilitarea reutilizării acestor materiale. În acest sens, în perioada 2019-2020, comitetul tehnic comun CEN-CENELEC/JTC 10 a publicat opt standarde care susțin obiectivele Comisiei și abordează eficiența materialelor și conservarea acestora în proiectarea produselor cu impact energetic (EN 45558:2019 – General method to declare the use of critical raw material in energy-related products sau EN 45554:2020 – General method for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy-related products sunt doar două dintre acestea).

Totodată, CEN și CENELEC au organizat în ultimii ani, împreună cu partenerii lor din industria europeană, o serie de workshop-uri și evenimente menite să promoveze oportunitățile tranziției la o economie circulară, dar și să vină în sprijinul Europei în a-și atinge obiectivele energetice și climatice stabilite pentru a rămâne lider al economiei verzi.

La nivel internațional, în anul 2019, a apărut un nou comitet tehnic al ISO care abordează economia circulară – ISO/TC 323, care își propune să definească principii, terminologii și un cadru pentru o economie circulară. În plus, chiar în 2020, la nivelul Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC) s-a propus elaborarea unui standard internațional bazat pe unul dintre standardele europene apărute în 2019, EN 45556:2019 ce prevede o metodă generală de evaluare a proporției de componente reutilizate, care va fi publicat la sfârșitul anului 2022 și va avea aplicabilitate globală.

Mediul de afaceri a constatat, de asemenea, importanța economiei circulare stabilindu-și printre obiectivele pentru următorii ani să devină mai orientate către sustenabilitate și să genereze servicii și produse care să sprijine economia circulară. Companiile au înțeles necesitatea reorientării activității către un sistem de afaceri care să promoveze menținerea bunurilor pe piață, mai degrabă decât simpla vânzare a acestora, astfel că cea mai mare provocare cu care se confruntă industria actuală este schimbarea modelelor de afaceri. Și de această dată, standardele joacă un rol important, deoarece creează un mediu armonizat, o terminologie comună în privința economiei circulare: ele specifică mijloacele de evaluare a modului în care sunt reparate/reciclate produsele, asigură calitatea materialelor reciclate, vin cu indici de măsurare a sustenabilității, contribuie la accesul pe piața internațională a produselor reciclate și, nu în ultimul rând, întăresc încrederea consumatorilor în produsele care conțin componente și materiale reciclate.

Tranziția către o economie circulară nu este deloc ușoară, dar o utilizare mai eficientă a resurselor existente poate duce la reducerea impactului negativ al omenirii asupra mediului. Transformarea economică poate fi făcută treptat, constant, în mod eficient și durabil. Este necesar un efort colectiv și coordonat din partea autorităților, mediului de afaceri, companiilor și IMM-urilor, din partea organizațiilor de standardizare și a celor de evaluare sau certificare, și chiar din partea consumatorilor și a tuturor celorlalte părți interesate, deoarece conceptul în sine este nou și implică regândirea tuturor proceselor actuale și a strategiilor existente în economie.

Standardizarea este un instrument esențial în această tranziție, venind cu un limbaj comun pentru toate părțile interesate, cu standarde care să acopere diverse aspecte ale economiei circulare și standarde sectoriale specifice, menite să aducă beneficii mediului înconjurător, să îmbunătățească modul de utilizare a resurselor, să crească competitivitatea și să sporească inovarea și calitatea vieții, în general.