10
JUN
2021

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 7 – Energie curată și la prețuri accesibile

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 7/2019.

Se pune tot mai des problema eficienței energetice și a utilizării surselor de energie regenerabilă.
Energia hidraulică, biologică și mai ales energia solară și cea eoliană, dar și managementul eficient al acestora sunt elemente care au un rol major în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Dezvoltarea surselor regenerabile de energie nu ar fi posibilă fără standardele care promovează noile tehnologii.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

În septembrie 2015, România a participat, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU), alături de liderii celorlalte state aderente, la Summit-ul privind dezvoltarea globală, în cadrul căruia a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta reprezintă un program de acțiuni la nivel global de îmbunătățire a vieții populației și vizează atât statele dezvoltate, cât și pe cele aflate în curs de dezvoltare, urmărind crearea unui echilibrul între cei trei piloni ai unei dezvoltări durabile, anume între cel economic, cel social și de mediu. România și-a creat, de asemenea, o strategie de dezvoltare pe baza acestora, orientată către cetățean care se concentrează pe inovație, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod eficient.

În acest mod, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care alcătuiesc Agenda 2030, stabilesc pentru următorii ani o agendă de acțiuni ale căror obiective sunt strâns legate între ele și urmăresc eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților, injustiției și protejarea planetei până în anul 2030.

ODD 7 – Asigurarea accesului tuturor la energie și la prețuri accesibile

Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României prin îmbunătățirea calității vieții și a mediului. Realizarea acestui obiectiv va deschide noi oportunități pentru mii de oameni care încă nu au acces la electricitate, va contribui la limitarea consecințelor schimbărilor climatice și la asigurarea unei lumi mai durabile. În acest sens, pentru a susține dezvoltarea, sectorul energetic românesc și-a propus ca până în 2030 să ia o serie de măsuri pentru a elimina pe cât posibil gazele cu efect de seră (GES), de a avansa din punct de vedere tehnologic și de a crea o economie mai robustă.

Totodată, printre prioritățile actuale ale sectorului energetic din România sunt vizate și asigurarea accesului la serviciile de energie prin înlocuirea instalațiilor vechi, extinderea conectivității rețelelor pentru electricitate și respectarea mediului.

Standardele naționale, europene și internaționale au, de asemenea un rol important în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Prin urmare, în privința asigurării accesului tuturor la energie, într-un mod sigur, durabil și modern, ASRO deține o serie de standarde care abordează eficiența energetică și energiile regenerabile, inclusive SR EN ISO 9806:2018, (varianta engleză) care specifică metode de încercare pentru evaluarea performanței și siguranței captatoarelor termice solare.