29
JUL
2021

NOUTĂȚI DIN STANDARDIZARE

Posted By :
Comments : Off

Secțiunea noastră dedicată noutăților din standardizare națională vă prezintă cele mai recente standarde elaborate sau adoptate de ASRO – Organismul Național de Standardizare din România.

Identificatorul internațional standard pentru biblioteci și organizații asociate (ISIL)

Comunicarea și partajarea resurselor între biblioteci și organizațiile conexe, inclusiv arhive, muzee, instituții de învățământ și alte entități info-documentare, au crescut considerabil și a dus la necesitatea unui identificator internațional standard care să faciliteze accesul la informații.

ISIL este folosit în activități care au loc în sistem automatizat. Poate fi utilizat pentru a identifica inițiatorul sau deținătorul unei resurse. Tocmai a apărut noua versiune a standardului SR ISO 15511:2021 – Informare și documentare. Identificator internațional standard pentru biblioteci și organizații asociate (ISIL), care cuprinde un set de identificatori standard utilizați pentru identificarea unică a bibliotecilor și a organizațiilor asociate precum muzeele și arhivele, cu un impact minim asupra sistemelor deja existente.

Standard pentru încercările periodice ale echipamentelor electrice de la locul de muncă

Standardul SR EN 50699:2021 – Încercări recurente pentru aparate electrice specifică cerințele procedurilor de încercare care trebuie aplicate pentru încercările periodice ale echipamentelor și aparatelor electrice care utilizează energie electrică.

Standardul vine cu o procedură de încercare uniformă pentru a testa eficacitatea măsurilor de protecție pentru siguranța electrică în cazul testelor periodice ale echipamentelor și aparatelor consumatoare de curent pe durata de viață a acestora la locul de muncă. Acesta poate fi considerat de angajatori un sprijin pentru respectarea Directivei europene 2009/104/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului la locul de muncă. Încercările descrise sunt simple și rapide, aprobate și sigure pentru persoanele care testează.

Standard privind toleranțele de fabricație posibile pentru piesele din plastic

SR ISO 20457:2021 – Piese formate de materiale plastice. Toleranțe și condiții de acceptare specifică toate caracteristicile integrale cu toleranțe generale, cu toleranța profilului suprafeței, într-un sistem de referință specificat.

Standardul se referă la formarea prin injecție și compresiune, formarea prin transfer, formarea prin compresiune și formarea rotațională a pieselor formate neporoase fabricate din materiale termoplastice, elastometri termoplastici și materiale termorigide din materiale termoplastice.

Cerințe noi pentru mașinile folosite în industria alimentară

SR EN 1672-2:2021 – Mașini pentru industria alimentară. Noțiuni fundamentale. Partea 2: Cerințe de igienă și curățenie specifică cerințele comune de igienă și de curățare pentru mașinile și componentele acestora utilizate la pregătirea și prelucrarea alimentelor pentru om și, după caz, a hranei pentru animale, în vederea eliminării sau reducerii la minimum a riscului de contaminare, infecție, boli sau leziuni care rezultă din aceste produse alimentare. Acesta identifică pericolele care sunt semnificative pentru utilizarea unor astfel de mașini de prelucrare a alimentelor și descrie metodele de proiectare și informațiile de utilizare pentru eliminarea sau reducerea acestor riscuri.
Standardul nu se aplică mașinilor fabricate înainte de
data publicării acestui document de către CEN.

O nouă ediție a SR CEN/TS 1401-2 privind sistemele de conducte din plastic

Seria de standarde EN 1401 este supusă revizuirilor pentru a integra în cadrul acestora aspecte precum: îmbunătățirea nivelului de sustenabilitate și impactul asupra mediului a sistemelor de conducte din plastic.

Astfel, recent a apărut noua ediție a SR CEN/TS 1401- 2:2021 – Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare și canalizare, fără presiune, subterane. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformității, care vine cu cerințe și orientări pentru evaluarea conformității compoziției, produselor și ansamblurilor în conformitate cu EN 1401-1, destinate a fi incluse în planul de calitate al producătorului, ca parte a sistemului de management al calității. Standardul se aplică în mod special sistemelor de conducte din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U).

Densitatea liniară a firelor dintr-o țesătură

SR ISO 7211-5:2021 – Materiale textile. Metode de analiză a structurii țesăturilor. Partea 5: Determinarea densității liniare a firelor prelevate din țesătură înlocuiește prima ediție a standardului, apărută în anul 1984 și specifică metodele pentru determinarea densității liniare a firelor prelevate din țesătură. Se referă la fire cu densitate liniară nominală uniformă.

Standardul descrie metoda de prelevare a firelor de țesătură și specifică numărul de fire a căror lungime îndreptată urmează să fie determinată și metodele de determinare a masei tuturor firelor. De asemenea, densitatea liniară a firelor obținute prin aceste metode poate să nu fie aceeași cu cea a firelor originale utilizate în țesătură.

Standard pentru mașinile de stropit terenurile

La nivel global, multe suprafețe arabile și forestiere sunt pulverizate pentru a fi protejate de potențialele amenințări apărute cu ajutorul unor sisteme de pulverizare aeriene (în special, acolo unde există un teren sau o cultură greu accesibilă sau pe suprafețe foarte mari de teren, cu scopul de a maximiza utilizarea eficientă a produselor utilizate și pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului).

SR EN ISO 16122-5:2021 – Mașini agricole și forestiere. Inspecție a mașinilor de stropit în timpul funcționării. Partea 5: Sisteme de pulverizare aeriene specifică cerințele, metodele de testare și verificarea inspecției sistemelor aeriene de pulverizare a aeronavelor cu aripi fixe și rotative pentru agricultură, silvicultură etc. Prezentul document se aplică numai aeronavelor aeriene cu pilot.

Noua versiune a standardului EN 15188

Comportamentul de autoaprindere al pulberilor de praf și al materialelor granulate și al amestecurilor acestora depinde de compoziția lor chimică, precum și de substanța și proprietățile în vrac aferente. De asemenea, depinde de dimensiunea și geometria materialului și, nu în ultimul rând, de temperatura ambientală.

Standardul SR EN 15188:2021 – Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf prezintă procedurile de analiză și evaluare pentru determinarea temperaturilor de autoaprindere a pulberilor combustibili sau a materialelor granulate. Testul specificat în standard se aplică oricărui tip de pulberi de praf care reacționează în primul rând cu oxigenul din aer. Din motive de siguranță, acest test nu se utilizează cu materiale amestecate cu oxidant solid sau lichid.

Pentru achiziționarea standardelor, accesați magazinul online sau luați legătura cu departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere de 15% din prețul standardului.

Revista Standardizarea, ed. nr. 3/2021.