25
FEB
2021

Lemn, sticlă, tâmplărie

Posted By :
Comments : Off

Mariana Crăciun, Expert ASRO*

Standardizarea în domeniul produselor pentru construcţii are un rol important în creşterea eficienţei acestora, dar are şi rol de reglementare. Găsirea unui echilibru între cele două este cheia pentru o piaţă sănătoasă a produselor de construcţii pe plan european.

Standardizarea permite restabilirea unui factor de încredere între diferiţii actori, în special pentru utilizatori şi consumatori, şi permite, de asemenea, reducerea necesităţii, în cele mai multe cazuri, a unor controale sistematice, greoaie şi costisitoare. În acest scop, Comisia Europeană a propus mai multe mandate pentru elaborarea de standarde armonizate cu Regulamentul European nr. 305/2011, Produse pentru construcții, conform căruia toate materialele de construcții introduse pe piața europeană, destinate construcțiilor, trebuie să demonstreze conformitatea cu cerințele esențiale – rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Această atestare a conformității se materializează prin aplicarea marcajului CE pe aceste produse.

Standardizarea este recunoscută ca un instrument strategic de la care factorii de interes aşteaptă standarde care stabilesc în mod clar caracteristicile produselor şi serviciilor în funcţie de utilizarea acestora şi introduce un număr suficient de niveluri de performanță pentru a permite o diferenţiere concurenţială.

ASRO, în calitate de organism naţional de standardizare, organizează desfăşurarea activităţii de standardizare la nivel naţional şi reprezintă România în procesul de standardizare europeană şi internaţională. Standardele sunt instrumente recunoscute pentru asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor şi reprezintă documente tehnice de referinţă pentru activitatea de supraveghere a pieţei. În acelaşi timp, activitatea de standardizare naţională are la bază o cooperare susţinută între industrie, consumatori, autorităţi publice şi alte părţi interesate în elaborarea standardelor pe bază de consens.

Lemnul, sticla și elementele de tâmplărie se numără printre cele mai cunoscute materiale şi produse utilizate în sectorul construcţiilor.

În prezent, activitatea de standardizare în domeniul lemnului şi al sticlei pentru construcţii, precum şi al tâmplăriei termoizolante şi al feroneriilor aferente, se desfăşoară în cadrul următoarelor comitete tehnice de standardizare din cadrul ASRO:

 • ASRO/CT 118, Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului;
 • ASRO/CT 326, Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii;
 • ASRO/CT 122, Sticlă pentru construcţii;
 • ASRO/CT 318, Uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii.

Comitetul tehnic ASRO/CT 118 este comitetul tehnic oglindă pentru următoarele comitete tehnice europene și internaționale:

 • CEN/TC 38 – Durability of wood and wood-based products;
 • CEN/TC 112 – Wood-based panels;
 • CEN/TC 142 – Woodworking machines – Safety;
 • CEN/TC 175 – Round and sawn timber;
 • CEN/TC 207 – Furniture;
 • CEN/TC 364 – Project Committee – High Chairs;
 • ISO/TC 89 – Wood-based panels;
 • ISO/TC 136 – Furniture;
 • ISO/TC 218 – Timber;
 • ISO/TC 39 – Machine tools;
 • ISO/PC 287 – Chain of custody of wood and wood-based products.

Comitetul tehnic ASRO/CT 122 este comitetul tehnic oglindă pentru:

 • CEN/TC 129 – Glass in building;
 • ISO/TC 160 – Glass in building.

Comitetul tehnic ASRO/CT 318 este comitetul tehnic oglindă pentru:

 • CEN/TC 33 – Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling;
 • ISO/TC 162 – Doors and windows.

Comitetul tehnic ASRO/CT 326 este comitetul tehnic oglindă pentru:

 • CEN/TC 124 – Timber structures;
 • CEN/TC 135 – Execution of steel structures and aluminium structures;
 • ISO/TC 165 – Timber structures;
 • ISO/TC 167 – Steel and aluminium structures.

Lucrările de standardizare din aceste patru comitete tehnice naţionale de standardizare se desfăşoară simultan cu lucrările comitetelor tehnice europene şi internaţionale în oglindă. La nivel naţional se acordă prioritate standardelor europene armonizate cu regulamentul UE nr. 305/2011 şi se urmăreşte adoptarea cu celeritate a acestor standarde pentru a da astfel posibilitate producătorilor, organismelor de certificare a produselor, dar şi consumatorilor să cunoască din timp cerinţele în domeniu.

Deoarece lemnul poate fi utilizat pe scară largă în construcţii, în lucrări complet realizate cu acest material – cazul caselor de lemn, sau ca elemente de construcţie, membrii ASRO/CT 118 acordă mare atenţie şi interes elaborării standardelor armonizate pentru produse de lemn care conduc la aplicarea marcajului CE. Astfel în cursul anului 2018 s-a elaborat versiunea română a ediţiei consolidate a standardelor armonizate:

 • SR EN 13986+A1:2015, Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare,
 • SR EN 14915+A1:2017, Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, cerinţe şi marcare; (în prezent anulatNOUA EDIȚIE a standardului este: SR EN 14915:A2:2020 – Lambriuri și placări de lemn masiv. Caracteristici, cerințe și marcare – versiune în limba engleză),

precum şi versiunea română a standardelor pentru plăci pe bază de lemn care stabilesc cerinţele şi metodele de încercare pentru acestea, furnizând recomandări pentru evaluarea conformităţii produselor care fac obiectul acestor standarde:

 • SR EN 14322:2017, Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Definiţie, cerinţe şi clasificare;
 • SR EN 14323:2017, Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Metode de încercare;
 • SR EN 14354:2017, Plăci pe bază de lemn. Acoperiri din lemn furniruit pentru pardoseală.

În afara activităţii de elaborare a versiunii române a standardelor de interes din domeniu, membrii ASRO/CT 118 au participat cu observaţii la propunerea de revizuire a standardului de terminologie pentru lemn rotund şi cherestea, EN 844 pe părţi, deoarece aceştia recunosc importanţa cunoaşterii şi utilizării uniforme a termenilor consacraţi din fiecare domeniu de standardizare.

Ca o noutate, trebuie semnalată alocarea la ASRO/CT 118 a ISO/PC 287, al cărui domeniu de activitate se referă la administrarea pădurilor şi care a finalizat în octombrie 2018 standardul ISO 38200:2018, Chain of custody of wood and wood-based products care specifică cerinţele pentru lanţul de custodie a lemnului şi a produselor pe bază de lemn. Un lanț de custodie se bazează pe un sistem de control pentru urmărirea şi manipularea materialelor pe tot parcursul lanţului de aprovizionare sau pe părţi ale lanţului de aprovizionare, inclusiv declaraţia de transport, primire, producţie, vânzare, revânzare şi ieşire. Acest document este destinat să permită urmărirea materialelor din diferite categorii de surse până la produsele finite.

În anul 2018 la CEN/TC 124, comitetul oglindă al ASRO/ CT 326, s-au aflat în curs de revizuire sau de elaborare mai multe standarde armonizate pentru structuri de lemn, care au condus la aplicarea marcajului CE.

Se află în curs de revizuire standardele:

 • EN 14250, cu privire la cerinţele pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate;
 • EN 16351, Structuri din lemn. Lemn laminat cu lamele ortogonale. Cerințe;
 • EN 14374, care se referă la cerinţele pentru lemn stratificat (LVL), urmăreşte să integreze elementele referitoare la acele produse care se regăsesc în standardele EN 14279 de definiţii, clasificare şi specificaţii pentru LVL şi EN 13986.

Membrii ASRO/CT 318 au avut o implicare activă în elaborarea standardelor armonizate pentru uşi şi ferestre. Pe parcursul anului trecut s-a publicat de CEN/TC 33/WG 1, standardul EN 14351-2:2018, după retragerea anexei referitoare la Directiva Maşini. Se aşteaptă publicarea unui act delegat referitor la clasele de permeabilitate la aer. Data de la care va fi obligatoriu marcajul CE pe aceste produse este 31.08.2021, corespunzătoare cu cea din EN 16034. Standardul a fost adoptat pe plan naţional ca SR EN 14351-2:2018, Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 2: Uşi interioare pentru pietoni, prin metoda notei de confirmare.

Standardul EN 14351-1 pentru ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni se află în curs de revizuire* şi s-a elaborat deja un anteproiect pentru transmitere în anchetă.

Pentru aceste două standarde precum şi pentru EN 13241, Uşi şi porţi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje şi EN 16361, Uşi acţionate automat pentru pietoni, se pune problema unei eventuale uniri/fuziuni cu EN 16034 referitor la caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau de etanşeitate la fum*.

Sticla, ca material de construcţie, a devenit o necesitate în arhitectura modernă. Datorită evoluţiei producţiei de sticlă şi a metodelor de prelucrare, în prezent există o varietate de utilizări a acestui material. În acelaşi timp, prin elaborarea standardelor armonizate pentru produse de sticlă pentru construcţii s-au stabilit cerințele în ceea ce priveşte funcţionalitatea şi securitatea. Referitor la elementele de construcţie de sticlă, securitatea reprezintă o prioritate maximă. Elementele de construcţie din sticlă trebuie, în primul rând, să ofere protecţie împotriva riscului de tăiere în caz de spargere şi, în al doilea rând, protecție împotriva potențialelor căderi prin ferestre sau balustrade de balcon.

În cursul anului 2018 membrii ASRO/CT 122 şi-au manifestat interesul pentru elaborarea seriei de standarde EN 1279, referitoare la elemente de vitraje izolante, elaborată de CEN/TC 129 şi publicată la 25 iulie 2018. Standardele incluse acoperă cerințele pentru elementele de vitraje izolante. Acestea oferă izolaţie termică şi fonică şi, prin urmare, sunt utilizate pe scară largă într-o mulţime de clădiri comerciale şi rezidențiale: principala utilizare a elementelor de vitraje izolante constă în montarea acestora în ferestre, uşi, pereţi cortină, acoperişuri şi închideri pentru a oferi protecţie perimetrică împotriva radiaţiilor ultraviolete directe.

La sfârşitul anului 2018, ASRO a adoptat seria de standarde EN 1279 prin metoda notei de confirmare, urmând ca în programul de lucru al ASRO/CT 122 pe 2019 să se includă elaborarea versiunii române a acestei serii de standarde.

SR EN 1279-1:2018, Sticlă pentru construcţii. Elemente devitraje izolante. Partea 1: Generalităţi, descrierea sistemului, reguli pentru substituţie, toleranţe şi calitate vizuală, oferă definiţii pentru elementele de vitraje izolante şi tratează regulile cu privire la descrierile sistemelor, calitatea optică şi vizuală a acestora, dimensiuni şi toleranţe şi stabileşte regulile de înlocuire pe baza unei descrieri existente a sistemului. Realizarea cerințelor acestui standard indică faptul că elementele de vitraje izolante îndeplinesc cerinţele pentru utilizarea preconizată şi asigură, prin evaluarea conformităţii, că parametrii vizuali, energetici, acustici şi de siguranță nu se modifică semnificativ în timp.

SR EN 1279-5:2018, Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Standard de produs, reprezintă standardul armonizat pentru elementele de vitraje izolante destinate utilizării în clădiri. Standardul stabileşte prevederi pentru determinarea caracteristicilor elementelor de vitraje izolante care includ reacţia la foc, rezistenţa la foc, rezistenţa la glonţ şi rezistenţa la explozie, împreună cu protecţia împotriva zgomotului şi a caracteristicilor termice. În momentul citării acestui standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, va fi posibilă utilizarea acestuia ca bază pentru stabilirea declaraţiilor de performanţă (DoP) şi aplicarea marcajului CE.

Standardele:

 • SR EN 1279-2:2018, Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolate. Partea 2: Metodă de încercare de lungă durată şi cerinţe pentru pătrunderea umidităţii,
 • SR EN 1279-3:2018, Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 3: Metodă de încercare de lungă durată şi cerinţe pentru debitul de gaz pierdut şi pentru toleranţele la concentraţia gazului,
 • SR EN 1279-4:2018, Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 4: Metode de încercare a caracteristicilor fizice ale componentelor etanşării perimetrice şi inserţiilor,

sunt standarde de metode de încercare care susţin cerinţele esenţiale ale elementelor de vitraje izolante.

Toate cele patru comitete tehnice naţionale reunesc specialişti din respectivele domenii de activitate, reprezentanţi ai mediului universitar, economic, ai institutelor de cercetare şi ai asociaţiilor profesionale care-şi oferă expertiza în beneficiul standardizării atât pe plan naţional, cât şi pe plan european.

Globalizarea secolului al XXI-lea şi explozia mijloacelor informaţionale care atrag atenţia asupra problemelor mondiale ale omenirii: schimbări climatice, economie sustenabilă, explozie demografică, implică utilizarea unor materiale, privite desigur din altă perspectivă şi supuse altor criterii pentru utilizare. Pentru o planetă verde, cu habitate ecologice, important este să se valorifice potenţialul fiecărui material, natural sau conceput conform cerințelor economice, fără excese şi ţinând seama de limitele naturale.

Revista Standardizarea, ed. nr. 1/2019


*La data publicării articolului.