16
MAR
2021

Jurnal de proiect – Cum să construim o punte între standardizare și cercetare

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr 10/2020

Autor: Adina Hațegan, Relații Publice și Cooperare Internațională ASRO

Crearea unei punți între cercetare și standardizare. Un obiectiv destul de ambițios, nu-i așa? Ambiția și entuziasmul tuturor partenerilor au fost cele mai importante elemente care au fost necesare și care au contribuit la succesul și rezultatele acestui proiect.

O inițiativă a organismelor de standardizare europene, derulată cu sprijinul Comisiei Europene și cu implicarea CEN și CENELEC, prin Centrul de Management – CCMC, proiectul BRIDGIT 2 a început în decembrie 2017, iar ultimele acțiuni s-au finalizat în luna februarie 2020. ASRO a făcut parte din rândul celor 10 organisme europene de standardizare implicate și a coordonat una dintre acțiunile propuse.

Proiectul ”bridge the gap”, tradus prin crearea unei punți pentru un decalaj, a devenit, după doi ani de studii și acțiuni – Inițiativa – Standarde + Inovare (Standards plus innovation).

În cifre, proiectul a însemnat: 10 organisme de standardizare cu 2 reprezentanți în medie din partea fiecărui partener, Comisia Europeană ca finanțator, CCMC ca important coordonator strategic și administrativ, mai mult de 25 de luni, cel puțin 15 întâlniri fizice, peste 10 parteneri externi (subcontractanți) care au contribuit la realizarea obiectivelor, 10 evenimente naționale și conferința europeană finală care a avut loc la Bruxelles, cu premii și personalități reprezentative de la nivel european.

Proiectul a însemnat, pe lângă obiectivul său principal, o conexiune profesională și un schimb de experiențe, schimb cultural și idei generate pentru a fi implementate și aduse la nivel național.

A însemnat – AFNOR, ASI, ASRO, BDS, DIN, DS, CCMC, UNI, UNE, NEN, NSAI și locuri precum: Milano, Berlin, Madrid, Sofia, București, Delft, Dublin, Paris, Bruxelles, Viena, Copenhaga.

Având experiența proiectului anterior, BRIDGIT 1, desfășurat între 2013-2015, ASRO a răspuns provocării lansate – Cum să implicăm comunitatea de cercetare și inovare și să includem standardizarea în proiectele din cadrul Orizont 2020 și nu numai.


Cum au fost structurate acțiunile?

Acțiunea 1, care avea ca scop creșterea capacității membrilor CEN și CENELEC, a avut ca rezultat un sprijin sporit acordat ONS-urilor (organisme naționale de standardizare) pentru a interacționa cu C&I (cercetare & inovare) și pentru a participa la proiecte de C&I, experiență dobândită cu ONS-uri menționate pentru a îmbunătăți instruirile și pentru a fi utilizate în viitor, și o inițiativă pentru un nou Ghid CEN-CENELEC care vizează comunitatea de standardizare și activități specifice.

În cadrul Acțiunii 2, a fost derulat un studiu vizând implicarea comunității C&I, o prezentare de ansamblu, cartografierea principalelor nevoi, activitățile conexe și modul în care standardizarea poate susține aceste activități pentru fiecare dintre grupurile țintă identificate, o strategie de comunicare și marketing pentru CEN-CENELEC și membrii săi pentru implicarea în comunitățile lor de cercetare și dezvoltare stabilite.

Evaluarea rolului standardizării în programele-cadru (FP) în Acțiunea 3 a creat transparență cu privire la implicarea ONS-urilor în proiectele de cercetare și dezvoltare finanțate în cadrul programelor-cadru europene, a generat informații despre procesul de creare a valorii prin standardizare, în proiectele de cercetare și dezvoltare ale programelor-cadru europene. ONS-urile au oportunități de a se implica și de a participa la proiecte de cercetare și inovare și trebuie să dezvolte o viziune comună asupra măsurilor pentru o mai bună captare a potențialelor beneficii ale standardizării în viitoarele programe-cadru ale UE.

În Acțiunea 4 a fost dezvoltat un set de instrumente, constând în mijloace de promovare (un joc online, un set de povești folosite în videoclipuri cu mărturii și articole conexe) și materiale detaliate (de exemplu: broșuri, prezentări, roll-up-uri, site dedicat) către comunitatea de cercetare și inovare.

Activitățile de diseminare și informare din cadrul Acțiunii 5 au condus la organizarea unei conferințe europene și a zece evenimente naționale pentru a consolida relația dintre comunitățile de cercetare și standardizare, cu mai mult de 800 de participanți, o pagină web (www.standardplusinnovation.eu) care a cuprins toate nevoile comunității de cercetare și dezvoltare, participarea la alte evenimente de cercetare, și un cadru pentru găzduirea instrumentelor create, inclusiv implementarea unei campanii de promovare.


Decembrie 2017 – începem!

ASRO COORDONEAZĂ ACȚIUNEA 4

Pe scurt și în paralel:

1. Dezvoltăm un curs, un suport de curs de tip e-learning și desfășurăm instruiri pentru câteva ONS-uri, prin care să afle cât mai multe despre modurile în care pot aborda comunitatea de cercetare, astfel încât să îi trezească interesul – UNE, Spania, coordonează această acțiune.

2. Derulăm un studiu pentru a afla care sunt nevoile comunității și în ce moduri să le abordăm, care sunt grupurile țintă și cât de diferite sunt nevoile fiecăruia – NEN, împreună cu Technopolis, realizează acest studiu.

3. ASI, Austria, realizează o cercetare despre cum a contribuit standardizarea în cadrul proiectelor-cadru europene, inventariază exemple concrete și măsoară astfel succesul și beneficiile pe care le-a adus aceasta simbioză.

4. Pe baza nevoilor identificate, a categoriilor de grupuri țintă din cadrul comunității de cercetare, începem elaborarea instrumentelor, în grupuri de lucru, cu ajutorul cărora să reușim să capacităm cât mai multe părți interesate. Astfel, pregătim caiete de sarcini și scenarii pentru subcontractori, pentru realizarea de: testimoniale, un video animat, un joc interactiv, broșuri, infografice, o revista cu povești de succes, un e-learning, un story paper și multe altele.

5. Realizăm totul pentru a începe diseminarea prin intermediul unui site nou creat, a paginii de LinkedIn, a evenimentelor naționale și pregătim, sub coordonarea CCMC, organizarea Conferinței europene.

Dar, înainte de toate acestea, ne ocupăm de identitatea vizuală a proiectului, pentru ca tot ce se dezvoltă să fie abordat într-o formă unitară și să îl reprezinte. DIN, Germania, coordonează această acțiune.

Ce rezultă și merită accesat?

• Un video animat, în care personajul principal, Leon, este un cercetător din sudul Europei, care ne arată, într-un mod interactiv, ce sunt standardele, cum se derulează procesul de elaborare, ce părți interesate participă în comitetele tehnice și care sunt beneficiile acestora.

Testimoniale – realizăm un set de 5 filmulețe despre proiecte care au inclus standardizarea încă din primele etape, și abordăm subiecte precum:

 • Sustenabilitatea, la ICLEI Europe în Germania;
 • Inteligența artificială, la Adapt Center, Trinity College în Dublin;
 • Inovația hârtiei, la Grenoble, Franța;
 • Etichetele de securitate și autentificarea digitală a produselor, în Austria la Sekurikett;
 • Depozitarea energiei – Baterii, la EcarAccu în Olanda.

Continuăm cu încă un set de povești de succes pentru: schimbări climatice la Delft în Olanda, medicale – rinichi artificiali, la Fundația Kidney, inovare pentru afaceri la un centru de cercetare spaniol, avioane bionice în Germania, monitorizarea calității aerului în Rotterdam, la Comisia Europeană – DG Connect și la NCP – Punctul de contact național din Austria.

• Un joc interactiv, cu provocarea de a „aplica” standarde, astfel încât să depășești fiecare nivel și să câștigi cât mai multe puncte – un instrument pentru tinerii cercetători pasionați de jocuri.

• Un E-learning pentru comunitatea de cercetare, cu 4 module, unde informațiile sunt structurate astfel încât la accesarea și parcurgerea lui, toți cei cu cunoștințe minime despre standardizare, să obțină informații succint și rapid.

• Toate datele relevante se regăsesc în broșuri și infografice, postere și roll-up-uri, give-away-uri, o revistă, prezentări power-point sau un story paper.

• Un Ghid pentru comunitatea de cercetare și inovare (C&I), supus discuției și votului la nivelul conducerii tehnice CEN & CENELEC și aprobat în mod oficial în octombrie 2020 ca Ghidul 13 – Research Consortium bridge — Addressing Research and Innovation in European Standardization activities and deliverables.

Evenimente naționale

Fiecare membru și partener decide conceptul abordat la nivel național, astfel încât să aducă împreună comunitatea de cercetare, atât cea publică, cât și cea privată și să creeze cadrul unor discuții pentru a descrie contextul, nevoile, planurile, obiectivele și nevoia de suport sau colaborare.

În Olanda, la Delft, evenimentul a avut loc în cadrul Universității Tehnice, în Green Village, un centru de inovare, iar la DIN, în Germania, a fost organizat sub forma unui atelier inovativ, pe când la Viena, a fost organizată o conferință națională cu peste 80 de participanți.

La București, evenimentul a reunit la Hotel Hilton, cu ocazia zilei mondiale a standardizării, reprezentanți ai comunității de cercetare de la nivel național – atât din mediul privat, cât și institute naționale de cercetare, Ministerul Cercetării, membrii ASRO, iar tematicile abordate au fost – facturarea electronică, managementul inovării, Laserul de la Măgurele, metalele rare, tehnologia Blockchain, imprimarea 3D.

Conferința europeană Boosting Invocation through standards din noiembrie 2019, a fost un eveniment complex, reunind în Square, la Bruxelles, comunitatea europeană de standardizare și reprezentanții cercetării.

Sesiunile evenimentului au abordat:

 • Peisajul standardelor, instrumentele părților interesate și aspectul internațional;
 • Modul în care brevetele și standardele sprijină cercetătorii și inovatorii;
 • Idei pentru îmbunătățirea proceselor CEN-CENELEC, pentru a satisface mai bine așteptările comunităților țintă;
 • Modul în care se integrează standardizarea în programele de cercetare;
 • Modul în care activitatea de standardizare poate sprijini stimularea inovării;
 • Mesaje cheie pentru facilitatorii de cercetare și inovare (NCP, federații europene, ETP și alți multiplicatori).

Ce trebuie să facem în continuare?

1. Comisia Europeană trebuie:

 • să asigure referințe explicite la standarde și standardizare în noul program-cadru Orizont Europa și pilonii individuali
 • de cercetare, inclusiv referințe specifice în grupurile în care standardele sunt deosebit de utile (climă, energie și mobilitate, alimentație, sănătate, mediul digital, resurse);
 • să acorde sprijin financiar activităților care contribuie la identificarea domeniilor în care standardizarea ar putea fi utilă în transferul rezultatelor cercetării și dezvoltării, făcând referire sistematică la cartografierea standardelor, activități de standardizare etc., în textul apelului (Call-ului) și descrierea posibilelor instrumente de diseminare;
 • să recunoască standardele ca instrumente de diseminare a inovării și să încurajeze statele membre să ia măsuri pentru a crește valoarea participării la activitățile de standardizare în cariera cercetătorilor;
 • să continue promovarea standardizării voluntare în proiecte europene, precum Orizont Europa;
 • să încurajeze includerea standardizării în programele de educație de la nivel european și național, prin obiective specifice în programele Erasmus, masterate europene, activități de educație și de antreprenoriat etc.;
 • să susțină NCP-urile (punctele naționale de contact) și alte rețele multiplicatoare, evaluatori, să ia în considerare și să promoveze standardizarea în momentul pregătirii propunerilor de proiect.

2. CEN si CENELEC trebuie:

 • să disemineze inițiativa Standarde + Inovare și rezultatele acesteia în rețeaua lor;
 • să implementeze materialele de instruire e-learning la fiecare ONS;
 • să promoveze noul Ghid CEN & CENELEC privind C&I;
 • să coordoneze rezultatele BRIDGIT 2 cu Planul de inovare al CEN-CENELEC și să continue acțiunile începute.

3. Organismele de standardizare trebuie:

 • să informeze personalul și alte organisme conexe de standardizare de la nivel național despre pachetul de lucru elaborat de BRIDGIT 2;
 • să acorde o atenție deosebită proiectelor europene de cercetare utilizând platforma e-learning și resurse umane dedicate pentru a face acest lucru;
 • să disemineze informațiile intern, organizând spre exemplu o „cafenea” (o întâlnire a personalului) pentru a prezenta setul de instrumente, și extern, prin promovarea site-ului web standardsplusinnovation.eu;
 • să includă pachetul de lucru al BRIDGIT 2 în programul de introducere pentru personalul nou angajat;
 • să realizeze schimbul de cunoștințe și acțiuni comune către multiplicatori și către Comisia Europeană, DG Cercetare;
 • să elaboreze și să lanseze programe comune de educație pentru studenții de masterat și doctorat;
 • să își unească eforturile și să exploateze ideile bune deja existente în comunitatea de standardizare pentru legătura cu activitățile de educație și inovare de la nivel ISO și IEC;
 • să încurajeze și alte ONS-urile să dezvolte o legătură strânsă cu institutele/agențiile de cercetare și dezvoltare și instituțiile de finanțare (fundația pentru inovare și altele similare);
 • să dezvolte și să mențină o platformă comună pentru materiale și inițiative pentru standarde + inovare.

4. ASRO trebuie:

 • să disemineze, la nivel național, toate informațiile și materialele pregătite în cadrul proiectului;
 • să „trimită” cartea de vizită către toți inițiatorii de proiecte, care să cunoască foarte bine rolul ASRO;
 • să creeze oportunități de dialog, diseminare, astfel încât beneficiile includerii standardizării în proiectele de cercetare să fie cunoscute;
 • să fie activ în cadrul comunității de cercetare și inovare din România.


La final

Proiectul BRIDGIT 2 și-a îndeplinit cu succes obiectivele stabilite cu angajamentul ridicat al echipei de proiect. Acest lucru a dus la livrarea unui set cuprinzător de instrumente pentru organismele naționale de standardizare pentru o interacțiune sporită cu C&I și instrumente pentru comunitatea de cercetare și inovare, pentru a sprijini înțelegerea beneficiilor standardizării pentru munca lor.

Poveștile de succes ale multor instituții și cercetători europeni vorbesc de la sine despre impactul standardizării sau al standardului care, odată elaborat, le-a grăbit inovația și intrarea produsului pe piață.

Gândește dincolo de limite!


Cu ce gânduri rămânem în urma celor 2 ani de proiect, în afara zecilor de întâlniri online, cu peste 4.000 de e-mailuri primite și trimise și satisfacția realizării unui set consistent de instrumente care vor ajuta la creșterea conștientizării?

 • Comunicarea și limbajul sunt cruciale!
 • Orice încercare vine și cu erori!
 • Standardele sunt deja recunoscute în cadrul C&I, dar nu și standardizarea!
 • Suntem furnizori de servicii și trebuie să ne comportăm ca atare!
 • Sunt necesare mult mai multe interacțiuni cu C&I!
 • Mai sunt lucruri de făcut!

Dar…

Succesul este numai în echipă!