22
JUN
2021

ISO 22956 – viitorul standard pentru îngrijirea pacienților

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 4/2021

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Organizațiile din domeniul medical se confruntă cu provocări semnificative de mai mulți ani, iar pandemia COVID-19 a forțat sistemele de sănătate în ultimele luni să se schimbe pentru a putea sprijini noi modele ale sistemelor de sănătate: spre exemplu, a fost subliniată în toată această perioadă importanța asistenței medicale digitale și a unor competențe necesare pentru a se adapta la furnizarea de servicii de sănătate în moduri noi, inovatoare.

„Orientarea îngrijirii medicale spre nevoile pacientului” reprezintă schimbarea care s-a înregistrat în ultimul deceniu în întreaga lume. Medicina centrată pe pacient are ca scop urmărirea de către întregul personal medical a calității vieții pacienților, de la stabilirea diagnosticului și oferirea soluțiilor și a tratamentelor personalizate, monitorizarea și prevenția bolii, până la empatia față de pacienți și programele de educare a acestora.

Oferirea oportunității pacienților de a-și face auzită vocea, de a alege locul, momentul și de către cine este realizat tratamentul necesar a devenit o normă în domeniul medical. Pentru a se asigura că această experiență este pozitivă, organizațiile din domeniul sănătății, la rândul lor, trebuie să dezvolte această cultură care pune pacienții în centrul procesului medical.

Standardele și activitatea de standardizare de la nivel internațional au îmbunătățit procesele din cadrul sistemului de sănătate. În cazul managementului serviciilor medicale (care implică facilitățile de sănătate, echipamentele medicale, personalul și pacienții) a fost înființat comitetul tehnic ISO/TC 304 – Managementul organizațional al serviciilor de sănătate, care elaborează standarde pentru clasificarea, terminologia și practicile de management ale entităților din domeniul sănătății. Experții acestui comitet tehnic doresc ca standardele pe care le elaborează să vină în sprijinul calității sistemului medical, siguranței, sănătății și bunăstării pacienților, managementului resurselor și a personalului medical.

Pentru a facilita tranziția către modelul de îngrijire centrat pe pacient, ISO/TC 304 lucrează în prezent la un standard, cu indicativul ISO 22956, care pune pacientul în centrul strategiei unui sistem medical și care va fi publicat anul acesta sub titlul Healthcare organization management – Requirements for patient-centred staffing.

Standardul are obiectivul de a armoniza terminologia și de a clasifica cele mai bune practici din sistemul medical. Va ajuta instituțiile medicale să stabilească strategii și măsuri pentru a atrage și a păstra un personal competent și motivat și, de asemenea, îl va determina să fie parte integrantă a experienței pacienților.

ISO 22956 va oferi un ghid pentru managerii, medicii, factorii de decizie importanți din domeniul medical pentru a insufla o cultură centrată pe pacient și a menține un personal competent în instituțiile medicale. Astfel, o abordare care să pună pacientul în centrul atenției, nu numai că poate contribui la atenuarea consecințelor negative, în special în situația existenței unui deficit de personal, dar poate, de asemenea, să reducă costurile printr-o bună organizare, tratare și educare a pacientului.

Înțelegerea reală a nevoilor pacienților de către medici este un pas important pentru un sistem medical sustenabil. Pornind de aici, integrând cele mai bune practici de la nivel internațional cu experiențele și studiile medicale deja practicate, aceștia își vor putea adapta contribuția și obține rezultate fezabile, pacienți satisfăcuți de calitatea serviciilor medicale primite și, deci, încredere într-un sistem sanitar funcțional.