19
MAY
2021

Interviu SGS România

Posted By :
Comments : Off
Stiri, evenimente, companii, joburi din energie

SGS România și succesul certificărilor în pandemie

SGS este liderul mondial în domeniul inspecției, verificării, testării și certificării. Fondat în anul 1878 în Franța la Rouen, SGS este recunoscut ca fiind un reper mondial în ceea ce privește calitatea și integritatea.

Companie listată la bursa din Elveția, SGS are în prezent peste 89.000 de angajați și 2.600 de birouri și laboratoare în 160 de țări.

Valorile de bază ale grupului SGS sunt independența, transparența și integritatea.

SGS acoperă toate sectoarele importante ale economiei, precum agricultura, cel al mineralelor, petrochimia, chimia, bunurile de larg consum, aspectele de mediu, medicina, industria auto, industria grea.

CATEGORII DE SERVICII OFERITE

Principalele categorii de servicii furnizate de către SGS sunt:

 • Servicii de Inspecție – SGS inspectează și verifică cantitatea, greutatea și calitatea bunurilor comercializate. Inspecția are loc în mod normal în locațiile producătorului, în momentul încărcării bunurilor sau la destinație, în momentul descărcării produselor;
 • Servicii de Testare – SGS testează calitatea și performanțele produselor în conformitate cu diverse standarde. SGS deține laboratoare performante, cu aparatură de ultimă generație, localizate în incinta sau în apropierea locațiilor clienților;
 • Servicii de Certificare – SGS certifică faptul că produsele, sistemele de calitate sau serviciile îndeplinesc cerințele standardelor guvernamentale (spre exemplu, GOST), standardelor internaționale și naționale, (de exemplu: SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR ISO 45001, IFS Food, BRC, GMP+) sau a celor impuse de clienții SGS;
 • Servicii de Verificare – serviciile SGS de verificare asigură faptul că produsele și serviciile îndeplinesc standardele globale și cerințele locale. Combinând acoperirea globală și cunoștințele locale, experiența și expertiza noastră în aproape orice domeniu, SGS poate acoperi în totalitate o gamă largă de produse, de la materia primă și până la produsul finit.

În România, SGS și-a început activitatea în anul 1922, în portul dunărean Brăila, pe acea vreme fiind al doilea port în comerțul cu cereale la nivel mondial, după Chicago. Societatea a activat însă doar până în 1947. În anul 1992 s-a reluat activitatea la nivel național prin înființarea SGS România S.A. cu sediul în București.

SGS furnizează servicii în întreaga țară printr-o rețea extinsă de birouri și laboratoare, localizată în principalele orașe și porturi ale României – Brăila, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu Severin, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Slatina, Târgu Jiu, Timișoara și altele.


Interviu acordat Revistei Standardizarea de către reprezentanții SGS România – Raluca Florea Business Manager, Knowledge Division și Mihail Mosneanu Technical Manager, Product Certification Department.

Raluca Florea, Business Manager – Knowledge Division, SGS România

Revista Standardizarea: Serviciile de certificare oferite de către SGS permit clienților să demonstreze că produsele și serviciile lor sunt conforme cu reglementările și standardele naționale și internaționale. Oferiți-ne mai multe detalii despre SGS România, obiectivele organismului și tipurile de activități certificate.

Reprezentanți SGS România: SGS România S.A. oferă clienților săi o gamă variată de certificări pe mai multe domenii: certificări de produse, certificări de procese și sisteme, certificări de personal.

Certificarea de produse înseamnă evaluarea și atestarea conformității cu standardele aplicabile, realizate de către un organism de certificare imparțial.

Referitor la certificarea de produse, SGS România este un organism notificat acreditat de către RENAR, având numărul de NOBO 2726, pe directivele și regulamentele europene, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:

 • PED (Directiva privind echipamentele sub presiune);
 • BED (Directiva privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă);
 • GAR (Regulamentul privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși).

Cu privire la cele două directive și regulamentul enumerate anterior, SGS România este membru în comitetele tehnice naționale ASRO/CT 225 – Cazane şi recipiente sub presiune pentru instalații de uz industrial, ASRO/CT 305 – Aparate de uz casnic consumatoare de combustibil, dar și membru activ în grupurile de lucru de pe platforma CIRCABC.

Comercializarea produselor în Uniunea Europeană este condiționată de aplicarea marcajului CE.

Mihail Mosneanu, Technical Manager – Product Certification Department, SGS România

În urma procesului de certificare a produselor cu rezultate satisfăcătoare, producătorul poate emite declarațiile de conformitate cu marcajul CE care însoțește produsul ce urmează să fie pus pe piață.

SGS România S.A. realizează, tot prin organismul notificat, acreditat RENAR, și certificarea de personal sudor, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17024. Certificarea personalului sudor este un proces care examinează, auditează și documentează capacitatea sudorului de a produce îmbinări nedemontabile de calitate acceptabilă. În urma examinării personalului sudor, cu rezultate satisfăcătoare, SGS România emite un certificat care atestă că respectivul operator sudor poate executa îmbinări nedemontabile, la calitatea cerută de standardele aplicabile.

În ceea ce privește certificările de procese și sisteme, SGS poate oferi servicii de certificare aplicabile în toate domeniile industriale (industria alimentară, cea forestieră, agricultură, industria auto și multe altele).

Obiectivul nostru este de a furniza soluții specializate care să ajute clienții să îmbunătățească calitatea, siguranța și productivitatea afacerii, reducând în același timp riscurile specifice. Astfel, suntem alături de clienții noștri și adăugăm constant standarde specifice de certificare în portofoliul nostru de servicii, pentru a asigura cadrul de care aceștia au nevoie pentru a dezvolta afaceri sustenabile. Pentru a oferi aceste servicii la prețuri adaptate realității economice din țara noastră, depunem eforturi constante de a califica și menține calificarea auditorilor locali pentru toate aceste standarde.

Care sunt cele mai utilizate referențiale implementate de către clienții dvs. pentru produsele, serviciile sau procesele pe care le certifică?

Oferim servicii de certificare în conformitate cu standardele:

 • cu aplicare generală: SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR ISO 45001, SR EN ISO 50001, ISO 37000;
 • specifice industriei alimentare: GMP, HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000, SR EN ISO 22000;
 • aplicabile în industria forestieră și de prelucrare a lemnului: ISO 38200, FSC CoC (Lanțul de custodie a lemnului), PEFC;
 • de sustenabilitate: ISCC, RSPO (certificare sustenabilitate pentru uleiul de palmier), UTZ (program de certificare pentru exploatarea sustenabilă a cafelei, a boabelor de cacao, a ceaiului și a alunelor de pădure);
 • necesare în relațiile comerciale ce implică cerealele: GMP+, EFISC;
 • specifice producției de dispozitive medicale: SR EN ISO 13485;
 • cu aplicabilitate în sectorul logistic: TAPA, GDP (Good Distribution Practice), IFS Logistic;
 • pentru industria auto: IATF 16949;
 • armonizate, care intră sub directivele și regulamentele: PED, BED, GAR;

Cu ce beneficii vin standardele pentru evaluarea conformității în SGS România? Ce alte standarde aplicați în activitățile din cadrul SGS la nivel național?

Standardele sporesc valoarea organizațiilor care le folosesc. Standardele elaborate de către ISO ajută la uniformizarea cât mai bună a activităților de evaluare a conformității, venind cu explicații și detalii pentru organisme, pentru realizarea activităților de inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management.

Cele mai notabile beneficii aduse prin utilizarea standardelor sunt: creșterea performanței și calității serviciilor oferite, sănătatea și siguranța mediului de lucru pentru angajați, o conexiune cât mai bună cu piețele din întreaga lume, respectarea legislației în vigoare.

SGS România S.A. este prezentă la nivel național în numeroase industrii (petrol și gaze, transport, energie, alimentar, agricultură, bunuri de larg consum etc.). Plecând de la serviciile oferite de către SGS – inspecție, verificări, certificări, testări, acestea sunt realizate în conformitate și/sau cu verificarea conformității cu standardele aplicabile pe fiecare domeniu.

La nivel național sunt folosite standarde prin laboratoarele SGS România, acreditate de RENAR în conformitate cu ISO 17025, care acoperă o gamă largă de testări produse în industriile: petrol și gaze, mediu, agricultură, minerale.

Cum v-ați adaptat activitatea pe parcursul crizei provocate de COVID-19? Ați implementat opțiunea de audit la distanță. Cum funcționează acest tip de audit și cum îl vedeți în evoluția SGS România?

Noul virus COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra întregii planete. COVID-19 a întrerupt cursul normal al vieții de zi cu zi și, pe lângă efectele tragice pe care le-a avut și le are în continuare asupra sănătății, această pandemie continuă să aibă un impact major asupra unui număr destul de mare de industrii. Inclusiv la nivelul SGS România sunt observate efecte ale pandemiei prin reducerea activităților clienților noștri, având impact direct asupra SGS România.

La nivel de SGS România S.A. a fost implementat sistemul de telemuncă, acolo unde a fost posibil. Pentru angajații unde activitatea trebuie să fie realizată pe teren sau la birou, au fost luate toate măsurile de combatere a transmiterii virusului și au fost puse la dispoziția angajaților toate materialele necesare pentru siguranța acestora.

La nivel de SGS există posibilitatea de realizare a anumitor audituri, evaluări de la distanță, folosind platformele și aplicațiile disponibile (de exemplu, Microsoft Teams).

Organismele de acreditare și de certificare din întreaga lume au răspuns imediat nevoii de adaptare a modului de lucru cu reguli specifice pentru a permite companiilor certificate să își poată menține valabilitatea certificatelor obținute.

Anul 2020 a fost o provocare atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri, cu care am fost permanent în legătură pentru a stabili dacă putem desfășura auditurile în condiții de siguranță și pentru a modifica modul de desfășurare a auditului în funcție de fiecare situație în parte.

Acolo unde a fost posibil, am optat mai întâi pentru desfășurarea auditului în locație, dar au existat și multe perioade în care, punând siguranța clientului și a echipei noastre în prim-plan, am decis desfășurarea auditurilor la distanță sau a auditurilor combinate, unde se efectuează o vizită în locație, completată ulterior de audit la distanță pentru departamentele suport.

În primul rând, trebuie verificată îndeplinirea anumitor condiții specifice (standard, tip vizită) în care un audit poate fi desfășurat la distanță (sunt și scheme de certificare pentru care nu a fost posibilă o asemenea adaptare a modului de audit).

Apoi, dacă toate condițiile sunt îndeplinite și poate fi organizat auditul la distanță, se pregătește planul de audit, se agreează cu clientul și apoi se stabilește o întâlnire online de test cu fiecare membru al echipei clientului pentru a ne asigura că toate conexiunile sunt funcționale și că participanții la audit au acces la dovezile de audit ce trebuie prezentate. De asemenea, în această etapă se stabilește și modul în care va fi desfășurată vizita pe flux, ce puncte trebuie vizualizate etc.

În timpul vizitei pe flux sau a vizitei de locație, care este obligatorie chiar și în cazul auditului la distanță, un membru al echipei auditate, prezintă procesele și locația folosind un dispozitiv mobil (telefon cu cameră, tabletă) cu cameră foto/video și este conectat cu echipa de audit care vizualizează locația și, acolo unde consideră necesar, transmite indicații către auditat, pentru a se apropia de o anumită zonă, de a focaliza asupra unui element de interes etc.

În ceea ce privește auditul înregistrărilor generate în cadrul unui sistem de management, este important de menționat că acesta trebuie efectuat fără a transfera documente sau informații către auditor prin e-mail sau prin alte metode de transfer. Astfel, cel mai frecvent, compania auditată este rugată sa pregătească înregistrările în format electronic (scanare, dacă sistemul nu menține înregistrări electronice), iar în timpul auditului, când trebuie prezentată o înregistrare anume, participanții la audit trebuie să partajeze imaginea prezentând înregistrările solicitate.

Din experiența ultimului an, putem afirma că auditurile la distanță sunt o bună alternativă pentru situații deosebite în care nu există posibilitatea efectuării auditurilor în locație, dar timpul necesar desfășurării acestora este extins de pregătirile necesare anterior auditului și de dificultățile de a menține uneori orele pentru conectare, întârzieri aduse de probleme punctuale de conexiune sau de stăpânirea tehnicii de lucru.

Astfel, auditurile la distanță vor rămâne, atât cât va fi permis de schemele de acreditare, o varianta viabilă de audit, dar sperăm că această situație va fi depășită curând, pentru a putea planifica toate auditurile în locație, consolidând relația de încredere dintre noi și partenerii noștri, clienții.

Revista Standardizarea, ed. nr. 3/2021.