21
JUL
2021

Interviu – Dr. ing. Ilie Vlaicu, Asociația Română a Apei

Posted By :
Comments : Off

Rețeaua A.R.A. și circuitul apei

Asociația Română a Apei facilitează şi promovează colaborarea între membrii ei, cu scopul de a identifica noi abordări durabile şi rentabile şi soluții pentru a îmbunătăți calitatea managementului resurselor de apă şi a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare a apei uzate.

A.R.A. este o asociație profesională care are la bază trei piloni: antreprenorii, profesioniștii şi furnizorii.

Atât A.R.A., cât şi membrii acesteia sunt implicați în promovarea managementului durabil şi holistic al resurselor de apă, prin integrarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi tratare a apei uzate în conceptele mai ample de durată, dezvoltare şi protecția mediului.

A.R.A. stă la baza conectării comunității ample de profesioniști din domeniul apei, la nivel național şi internațional – integrarea ideilor de ultimă oră a profesioniștilor în domeniul cercetării şi cel al practicii, dincolo de hotarele naționale şi de disciplinele apei potabile, ale apelor uzate şi de cele ale apei pluviale.

Datorită rețelei sale de experți în cercetare, practică, reglementare, consultanță şi producție, A.R.A. poate aborda expresiile unice ale provocărilor globale în cadrul comunităților din țară, conducând astfel la sustenabilitatea domeniului.

Dr. ing. Ilie VLAICU, Președinte Asociația Română a Apei, Director General AQUATIM SA Timișoara
Interviu acordat Revistei Standardizarea de către dl Dr. Ing. Ilie Voicu, Președinte Asociația Româna a Apei, Director General AQUATIM SA Timișoară.

Revista Standardizarea: A.R.A. se află printre cele mai puternice asociații profesionale din România, reunind companii naționale din domeniul apei, institute de cercetare, specialiști, experți și furnizori de produse de profil. Oferiți-ne mai multe detalii despre rolul și obiectivele A.R.A. la nivel național, dar și despre structura organizatorică a acesteia!

Ilie Vlaicu: Obiectivul principal al Asociației Române a Apei este de a reprezenta interesele membrilor săi în raport cu autoritățile centrale, ministerele de resort, dar și cu alte organizații profesionale legate de sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Activitatea A.R.A. este concentrată în jurul operatorilor de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, A.R.A. fiind vocea comună din punct de vedere profesional a operatorilor regionali și a operatorilor locali mari, care împreună deservesc 88% din populația ce beneficiază de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România.

În cadrul A.R.A., alături de operatorii de servicii, un rol important îl dețin furnizorii de echipamente și tehnologii, consultanții și mediul academic, actorii care promovează progresul tehnic și fără de care, nu putem crește calitatea serviciilor prestate către cetățeni.

Având în vedere că România mai are de parcurs un drum important până la atingerea țintelor privind conformarea cu prevederile UE, noi – A.R.A., suntem convinși că trebuie să facem din sectorul apei un motor orizontal de dezvoltare durabilă la nivelul economiei naționale, astfel încât pe de o parte să creștem gradul de acces la aceste servicii, iar pe de altă parte să punem în mișcare industriile orizontale paralele (spre exemplu, sectorul construcțiilor). Valoarea totală estimată pentru investițiile în sector, pentru următorii 10 ani, este de circa 20 de miliarde de euro.

Din punct de vedere organizatoric, A.R.A. are o acoperire națională, sediul central fiind în București, iar la nivel teritorial, activitatea este coordonată prin intermediul a șase Comitete Teritoriale.

Pentru a face față mai bine noilor provocări legate de creșterea gradului de acces la servicii de alimentare cu apă și de canalizare, implementarea proiectelor de investiții și creșterea eficienței operatorilor, A.R.A. s-a reorganizat intern din punct de vedere profesional, după modelul asociației germane a apei și a creat șase Comisii Principale și circa 20 de Comisii Tehnice, în cadrul cărora vor fi dezbătute problemele și propuse soluții.

Știm cu toții că apa este o resursă epuizabilă, iar managementul resurselor de apă ajută în abordarea problemelor legate de această resursă. Spuneți-ne, dacă puteți, cum este abordat managementul apelor în cadrul A.R.A.!

Managementul resurselor de apă, în general, este atribuția Administrației Naționale Apele Române, operatorii de apă fiind utilizatori ai acestei resurse.

Din punctul de vedere al managementului apei preluate de către operatorii de servicii, membrii A.R.A. au în vedere utilizarea durabilă a acesteia, fiind parte importantă a ciclului apei. Astfel, pe toată durata întregului proces de la captare, tratare și transport, până la furnizarea la branșamentul consumatorului, operatorii au în vedere implementarea celor mai bune tehnologii de monitorizare și control a debitelor și presiunilor din sistemele de alimentare cu apă în vederea reducerii pierderilor de apă. O provocare majoră întâlnită frecvent este legată de îmbătrânirea rețelelor de distribuție în mediul urban și implicit de nivelul relativ ridicat al pierderilor de apă aferente. Răspunsul la această provocare sunt investițiile în reabilitarea sistemelor și înlocuirea conductelor cu grad mare de depreciere, însă aceste investiții sunt costisitoare, nepopulare (deranjează traficul rutier) și după executare nu mai sunt vizibile (precum amenajările peisagistice făcute de primării). Ca urmare, ele nu se află, de obicei, în lista lucrărilor prioritare realizate cu banii autorităților locale, operatorii accesând pentru aceste investiții fonduri europene.

Operatorii realizează și activitatea de canalizare și de epurare a apelor uzate, închizând astfel ciclul apei în mediul antropic. Epurarea apelor uzate este un proces complex, costisitor, care are un rol determinant în păstrarea calității apelor și asigurarea unui management durabil al apei ca resursă pentru noi și generațiile viitoare. Și aici, operatorii sunt cei care au atras finanțări nerambursabile pentru realizarea epurării apelor uzate în conformitate cu cerințele europene.

Per ansamblu, în ultimii 10 ani, în sectorul apei, operatorii regionali, au realizat sau au în curs de realizare proiecte de investiții cu valoare de peste șase miliarde de euro, toate contribuind în modul lor specific la realizarea unui management mai bun al apei.

A.R.A. este membru ASRO în cadrul Colegiului D – al Cercetării-Dezvoltării și Inovării și își exprimă opinia direct în legătură cu activitatea asociației. Care sunt avantajele pe care le-a obținut A.R.A. în urma acestei participări?

În calitatea de membru, A.R.A. a beneficiat de expertiza comună pe care ASRO a coagulat-o în cadrul grupurilor de lucru și colegiilor formate. A.R.A. nu a obținut un avantaj specific ei, ci sectorul apei a beneficiat de standardele și documentele de standardizare pe care ASRO le-a pregătit și pus la dispoziția celor interesați, implementarea lor adăugând plusvaloare în cadrul tuturor operatorilor.

În ultimii ani, zonele periferice ale orașelor s-au dezvoltat vertiginos, în special cele din jurul marilor orașe, precum sunt București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov. Puteți să ne spuneți care este situația în ceea ce privește infrastructura de apă și canalizare în cadrul acestora?

Dezvoltarea periferică a orașelor a adus și problema accesului la servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Dezvoltarea infrastructurii edilitare specifice a venit, de obicei, în urma procesului de dezvoltare a zonei, puține fiind cazurile în care întâi a fost dezvoltată infrastructura și apoi au sosit noii rezidenți.

În cazul cartierelor rezidențiale, problema alimentării cu apă și a canalizării a fost gestionată de dezvoltator, rare fiind situațiile în care serviciul a fost predat unui operator regional, limita de competență și responsabilitatea operatorului fiind stabilită conform legii, la limita de proprietate.

În zonele noi dezvoltate, care aparțin de orașele mari, în general, operatorii regionali au dezvoltat rețele edilitare, însă în cazul localităților mai mici, aflate în imediata vecinătate a orașelor mari, care nu au predat operarea către operatorul regional, dezvoltarea rețelelor este foarte limitată. Cred că fiecare caz are specificitatea lui și trebuie avuți în vedere toți factorii locali implicați.

Toamna aceasta veniți în atenția specialiștilor din industria apei cu o nouă ediție a Forumului Regional al Apei Dunărea-Europa de Est. Oferiți-ne mai multe informații despre acest eveniment! Când se va desfășura și în ce condiții?

Ca în majoritatea sectoarelor, pe perioada pandemiei, întâlnirile profesionale cu număr mare de participanți nu s-au putut desfășura. În lipsa întâlnirilor față în față, A.R.A. s-a adaptat și organizăm periodic webinare, evenimente profesionale online dedicate membrilor. În ceea ce privește Forumul Regional al Apei Dunărea-Europa de Est, deși este planificat a se derula în luna octombrie, suntem încă în perioada în care analizăm modalitățile efective de desfășurare, adică față-n față – în mod tradițional sau dacă îl vom adapta pentru mediul online. În funcție de modalitatea de desfășurare, agenda va fi completată corespunzător, însă vom avea cu siguranță evenimente legate de finanțarea serviciilor și reforma managementului acestora, prezentări de tehnologii și echipamente, lucrări științifice privitoare la noile provocări ale sectorului apei și al apei uzate.

Revista Standardizarea, ed. nr. 5/2021.