23
JUL
2021

Interviu – Dr. ing. chim. Carmen Deleanu, KEMCRISTAL

Posted By :
Comments : Off

PRINTRE coagulanți pe bază de aluminiu și standarde – KEMCRISTAL

KemCristal

KEMCRISTAL este o companie cu capital privat integral românesc care a fost fondată în anul 1997, fiind cel mai mare producător și furnizor de coagulanți anorganici pe bază de aluminiu din România.

Societatea își desfășoară activitatea în orașul Fundulea, județul Călărași, având o experiență îndelungată în producerea și comercializarea reactivilor chimici pentru tratarea apelor în scopul potabilizării, pentru epurarea apelor uzate sau a celor provenite din diverse ramuri industriale (industria hârtiei, industria alimentară, industria cosmeticelor, industria petrolieră etc.).

Compania noastră vine în sprijinul clienților prin acordarea consultanței necesare utilizării produselor livrate în vederea obținerii de soluții eficiente pentru fiecare client în parte, atât pentru optimizarea consumului de coagulant și polimer folosit în exploatarea stației de epurare, cât și pentru eventualele probleme apărute pe fluxul biologic al stației de epurare.

Interviu acordat Revistei Standardizarea de către dna Dr. ing. chim. Carmen Deleanu, Șef Laborator KEMCRISTAL, Colaborator RENAR (EValuator tehnic), Președinte CT 52 – Calitatea apei.
Dr. ing. chim. Carmen DELEANU, Șef Laborator
Colaborator RENAR (Evaluator tehnic), Președinte CT 52 – Calitatea apei

Revista standardizarea: KEMCRISTAL produce o gamă largă de substanțe chimice în scopul tratării și epurării apelor. Oferiți-ne mai multe detalii despre produsele pe care le dezvoltați și soluțiile cu care veniți pe piața națională/internațională.

Carmen DELEANU: KEMCRISTAL produce o gamă variată de coagulanți pe bază de aluminiu, având o capacitate anuală de producție de aproximativ 35.000 de tone sulfat de aluminiu solid/ 20.000 de tone sulfat de aluminiu lichid și 14.000 de tone polihidroxiclorură de aluminiu, polihidroxiclorosulfat de aluminiu și pentahidroxiclorură de dialuminiu.

Pe lângă activitatea de producție și distribuție, compania noastră este implicată atât în activitatea de dezvoltare de produse noi care să corespundă nevoilor actuale ale clienților, cât și în activitatea de cercetare, fiind partener în proiecte de cercetare, alături de institute și universități din țară.

Gama noastră de produse, asociată cu experiența și faptul că distribuim în mai multe țări, ne dă posibilitatea de a oferi servicii de consultanță clienților noștri cu privire la conceptele favorabile din punct de vedere economic și al eficienței de tratare chimică.

Personalul bine pregătit din punct de vedere tehnic efectuează testările tehnologice pentru a alege cele mai bune soluții și dozele optime pentru produsul care urmează a fi utilizat.

Care este impactul pe care îl aveți asupra mediului înconjurător și, în special, asupra resurselor naturale limitate?

Obiectivul principal al companiei noastre este de a fabrica produse de calitate, create în respect față de mediul înconjurător, prin respectarea legislației privind protecția mediului.

În acest context, KEMCRISTAL își desfășoară activitatea conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 19/25.10.2018 revizuită în 26.10.2020 și Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 163/04.12.2019 și este certificată de către Lloyd’s Register (România) conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018. Certificările obținute reprezintă siguranța respectării cerințelor standardelor privind calitatea produselor și a proceselor de fabricație, mediul, sănătatea și securitatea ocupațională.

Prin strategia noastră de excelență în fabricație, asigurăm produse și servicii de înaltă performanță. În acest sens, depunem toate eforturile posibile pentru minimalizarea impactului asupra mediului înconjurător și, în special, asupra resurselor naturale limitate.

Un principiu fundamental în desfășurarea procesului de producție este utilizarea resurselor în mod responsabil față de mediu și societate prin: prevenirea pierderilor de materii prime în procesul de fabricație, recircularea apei tehnologice, creșterea eficienței energetice, conservarea resurselor neregenerabile, reducerea emisiilor și a impactului transportului intern și internațional de mărfuri periculoase și nepericuloase, colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea acestora, acolo unde este posibil, precum și conștientizarea angajaților privind îndeplinirea cerințelor sistemului calității, protecției mediului și sănătății și securității ocupaționale.

Ce implică tehnologia de epurare a apelor uzate? Dar procesele de potabilizare a apei?

Tehnologia de epurare a apelor uzate a evoluat de la un simplu proces mecanic la un proces avansat în care treptele mecanice, chimice și biologice sunt combinate. Prima generație de stații de epurare a apelor uzate elimină particulele grosiere din apă, aflate în suspensie, dar acest lucru nu era suficient. Din acest motiv, odată cu dezvoltarea tehnologiei de epurare a apelor uzate, pe lângă treapta mecanică, au fost introduse etape suplimentare cum ar fi treapta biologică și treapta chimică. Tratamentul chimic este un factor-cheie pentru îndepărtarea eficientă a contaminanților. Coagulanții anorganici sunt utilizați pentru a sprijini procesul de separare prin precipitarea substanțelor dizolvate și coagularea suspensiilor. Sărurile de aluminiu și fier sunt utilizate în mod obișnuit ca și coagulanți anorganici.

Prin această metodă, se înțelege introducerea în apă a unor substanțe care intră în reacție chimică cu substanțe dizolvate în apă. Se formează compuși care se dispersează în apă sub formă de particule fine încărcate pozitiv ce neutralizează sarcina electrică negativă a particulelor care dau turbiditate apei. În acest mod se produce aglomerarea lor în flocoane mai mari care se depun. Efectul este ridicat dacă se introduce și o agitare a lichidului.

Alegerea coagulantului optim pentru o anumită apă ce trebuie epurată se determină pe baza testărilor de laborator.

Tratarea apelor în vederea potabilizării

Apele de suprafață sunt cunoscute ca având un impact direct asupra mediului înconjurător și, de aceea, în compoziția acestora se găsesc impurități coloidale, dizolvate și în suspensie, bacterii, alge, nisip, argilă, pesticide etc.

Apa subterană este mai dură decât apa de suprafață, dar conține mai puțină materie organică și alte impurități. Prin urmare, aceasta nu are nevoie de un tratament important pentru a ajunge la calitatea apei potabile acceptabile. Cu toate acestea, apele subterane pot conține niveluri inacceptabile de fier dizolvat și mangan, care trebuie să fie oxidate în solide pentru eliminare.

Prin experiența vastă în domeniu a inginerilor noștri, KEMCRISTAL oferă soluții de optimizare a proceselor de potabilizare a apei și de creștere a randamentului instalațiilor de tratare.

KEMCRISTAL participă în activitatea de standardizare a comitetului tehnic ASRO/CT 52 – Calitatea apei. Cum vă ajută standardele și implicarea activă în standardizare să vă îndepliniți misiunea și să asigurați produse și servicii de înaltă performanță?

Misiunea companiei noastre este de a obține produse de calitate în conformitate cu cerinţele standardelor de produs utilizate și cu fișele tehnice ale fiecărui produs. Produsele fabricate de KEMCRISTAL sunt analizate în Laboratorul de analize fizico-chimice, pe baza standardelor de metodă achiziționate de la ASRO.

Laboratorul de analize fizico-chimice este acreditat de Asociația de Acreditare din România (RENAR) din anul 1999 (Certificat de Acreditare nr. 131/23.04.2020), conform SR EN ISO 17025:2018. Majoritatea metodelor de încercare utilizate în cadrul laboratorului nostru sunt metode standardizate.

Atât în activitatea de producție, cât și în activitatea de efectuare a încercărilor fizico-chimice utilizăm standarde de produs, respectiv standarde specifice metodelor de încercare.

Declararea conformității produselor fabricate de KEMCRISTAL, se efectuează în raport cu standardele de produs, ceea ce asigură îndeplinirea obiectivelor de calitate ale companiei, în scopul creșterii încrederii și a gradului de satisfacție a clienților noștri.

Datorită activității companiei noastre, utilizarea standardelor aste absolut necesară, începând din etapa de achiziție a materiilor prime și a materialelor necesare, continuând cu procesul de fabricație, etapa de control fizico-chimic al materiilor prime și al produselor finite fabricate și până la desfășurarea licitațiilor, livrarea și transportul produselor către clienții noștri.

Implicarea activă în activitatea comitetului tehnic ASRO/CT 52 – Calitatea apei a survenit prin prisma specificului activității companiei noastre și a interesului nostru de a fi la curent cu noutățile din domeniul calității apei și, totodată, din dorința de a împărtăși din experiența tehnică dobândită de-a lungul anilor, în activitatea de standardizare, cu scopul de a veni în sprijinul utilizatorilor de standarde.

Revista Standardizarea, ed. nr. 5/2021.