19
JAN
2021

Interviu – dl Ing. Valentin-Nicolae BERCĂ, SC BRK SYSTEMS SRL

Posted By :
Comments : Off

Standardele cu dublă utilizare civil-militară

Revista Standardizarea.: Sunteţi preşedinte şi membru al mai multor comitete tehnice ASRO având ca domeniu principal transportul, cu diferitele sale moduri de operare. În actualul context geopolitic, instituţiile euro- atlantice acordă o importanţă maximă mobilităţii şi standardizării. Din acest punct de vedere, ce a însemnat pentru dvs. anul 2019?

CS III, MSEng, Ing. Valentin-Nicolae Bercă, Director General, SC BRK SYSTEMS SRL.

Valentin Bercă: Într-adevăr, sunt preşedintele Comitetului Tehnic (CT) 4, Tracţiune Electrică, ASRO/CT 72, Aeronautică şi Spaţiu şi CT 345, Sisteme de comandă şi de informatizare a transporturilor şi membru în CT 136, Transport feroviar şi CT 397, Dezvoltare sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul oraşelor şi comunităţilor.

Experienţa profesională a peste 35 de ani de activitate în domeniul încercării şi omologării materialului rulant, cercetării, standardizării, dezvoltării de echipamente electronice şi sisteme informatice pentru industria feroviară şi infrastructura de transport aeroportuară, în domeniul coridoarelor de transport multimodal paneuropean şi, nu în ultimul rând, în domeniul sistemelor de management al calităţii, mi-a permis înţelegerea importanţei dezvoltării sistemelor de transport pentru a putea răspunde eficient dinamicii cerinţelor mereu crescânde ale economiei naţionale şi apărării naţionale într-o reţea interoperabilă europeană standardizată.

Îmbunătățirea mobilității militare este o inițiativă-cheie a UE, lansată în noiembrie 2017. Fiind o prioritate-cheie pentru cooperarea UE-NATO, aceasta va contribui la crearea unei Uniuni Europene a apărării, acțiune care a fost solicitată în discursul președintelui Juncker din 2017 privind starea Uniunii.

Această inițiativă valorifică sinergiile dintre sectorul civil și cel militar pentru a îmbunătăți mobilitatea personalului, a materialelor și a echipamentelor militare pentru activitățile de rutină și în timpul crizelor și al conflictelor, în interiorul și în afara UE, cu toate modurile de transport și în toate direcțiile strategice.

Acest lucru va permite statelor membre ale UE să acționeze mai rapid și mai eficace în contextul politicii de securitate și apărare comune și al activităților naționale și multinaționale.

O provocare-cheie care necesită o atenție suplimentară este aceea de a se asigura ca standardele civile și hibride existente să devină aplicabile mobilităţii militare, în fața cerințelor militare adesea diverse în fiecare stat membru al Uniunii.

În scopul creşterii, potențialul utilizării infrastructurii rețelei trans-europene de transport (TEN-T) pentru mobilitatea militară, devine importantă alinierea cerințelor militare cu standardele civile. Astfel, se pare că este necesară identificarea şi studierea specifică a standardelor hibride într-un mod mai detaliat.

O posibilă cale de urmat ar putea fi asigurarea faptului că Grupul de coordonare CEN-CENELEC-ETSI pentru Standardizarea Apărării (DSCG) se concentrează mai mult pe standardizarea mobilității militare. Să luăm în considerare, de exemplu, modul în care CEN a dezvoltat câteva sute de standarde specifice pentru ingineria transportului feroviar, inclusiv pentru transportul urban pe şine în legătură cu siguranța căii de rulare, emisiile de zgomot și altele. Astfel de standarde au un beneficiu potential pentru dezvoltarea oricărei infrastructuri de transport noi și/sau modernizate în cadrul mobilității militare.

În acest context, în cursul anului 2019, am continuat cercetările începute în 2018 şi am direcţionat resursele firmei BRK SYSTEMS în scopul analizării infrastructurii de transport cu potenţial dublu de utilizare civil-militară și a identificării primare a standardelor corespunzătoare tuturor modurilor de transport (feroviar, rutier, naval şi aerian), rezultatele cercetărilor fiind prezentate în cadrul unor importante conferinţe internaţionale, mulţumind pe această cale suportului oferit de Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România (AORR).

Astfel, în perioada 17-18 octombrie 2019, am participat la conferinţa “From Intermarium to Three Seas Initiative. Integration and collective security conceptions in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st centuries”, organizată în Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, de Institutul Central European de Cercetare și Analiză Strategică (CIRSA) şi AORR, sub egida Biroului Securității Naționale de la Președinția poloneză, unde am prezentat lucrarea Possible Dual-Use of Transport Infrastructure within the Black Sea – Adriatic Sea Geo-Strategic Region, iar în perioada 7-8 noiembrie 2019, am participat la conferinţa “SECDEF 19 Experts International Conference”, organizată în Bucureşti de AORR şi Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” în colaborare cu CIRSA Polonia şi PATROMIL România, unde am prezentat lucrarea Evaluation of possible dual-use standards in military mobility.

În aceste condiţii, rezultatele cercetărilor întreprinse de BRK SYSTEMS pot sta la baza unor proiecte de importanţă strategică civil-militară pe care, împreună cu ASRO, le putem aborda începând cu 2020.

R.S.: Cum v-aţi propus să acţionaţi în 2020 pentru a face ca ASRO să devină un actor important în promovarea la nivel naţional a standardelor cu dublă utilizare în relaţia “DEFENCE-NON DEFENCE”?

V.B.: Cred că ar trebui acţionat pe mai multe planuri, firma BRK SYSTEMS oferindu-se în susţinerea propunerilor de mai jos.

În primul rând, ar trebui stabilit un birou/punct/persoană de contact (POC) care să gestioneze acest domeniu intersectorial reprezentat de standardele cu dublă utilizare civil-militară (mobilitate militară, armament, infrastructure critice).

În al doilea rând, ar trebui intensificată relaţionarea online cu grupurile de lucru din structura organismele de standardizare europeană ESOs/DSCG, NATO/NSO etc., inclusiv participarea la workshop-urile organizate.

În al treilea rând, ar trebui pregatită organizarea unor workshop-uri naţionale cu participare civil-militară care să promoveze conceptul “dual-use standardization”, care să atragă noi membri în comitetele tehnice şi chiar să relanseze activitatea unor comitete tehnice.

Şi nu în ultimul rând, ar trebui obţinute finanţările necesare EU/ESOs, NATO/DOD şi româneşti care să susţină diverse programe de cercetare ASRO pentru identificarea standardelor cu dublă utilizare civil-militară existente, a standardelor care ar trebui modificate pentru a raspunde unor noi cerinţe sau chiar pentru elaborarea unor noi standarde.

Şi cel mai important aspect pe care aş vrea să-l menţionez, în finalul răspunsului la această întrebare, este acela că toate aceste acţiuni trebuie să contribuie, alături de alte acţiuni întreprinse la nivel guvernamental, la relansarea economiei naţionale într-un moment în care previziunile geo-politico/economice nu sunt deloc optimiste. […]

Interviul integral cu dl ing. Valentin-Nicolae Bercă îl puteți citi în ed. nr. 2/2020.