17
MAY
2021

Evaluarea conformității bazată pe standarde

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 3/2021

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Considerată un instrument de asigurare a consumatorilor și a altor părți interesate că produsele, serviciile, procesele sau sistemele pe care le folosesc respectă caracteristicile esențiale de calitate, performanță, siguranță, fiabilitate etc., evaluarea conformității sprijină societatea mai mult decât ne putem imagina.

Prin activitatea de evaluare prin propriul sistem de testare internă, dar și printr-o terță parte: organism de certificare sau laborator de încercări/etalonări, o companie se asigură că produsul, serviciul sau sistemul pe care îl pune pe piață îndeplinește toate specificațiile tehnice necesare (și anume conformitatea cu un standardele și cu alte documente normative în vigoare) pentru ca acesta să funcționeze corect. Spre exemplu, consumatorii își doresc să folosească produse și servicii de încredere: în cazul unui televizor, aceștia își doresc o calitate a imaginii și a sonorizării bune, vor ca din punct de vedere tehnic acesta să fie sigur, să funcționeze corect și să reziste în timp. Cu alte cuvinte, evaluarea conformității este demonstrarea faptului că cerințele specificate sunt întâlnite de respectivul produs, serviciu sau sistem, și că acesta este acceptat și recunoscut pe piață.

Beneficiarii principali ai activității de evaluare a conformității sunt:

  • Consumatorii, care își pot selecta produsele sau serviciile, luând în considerare declarația furnizorului, marca sau certificatul de conformitate care atestă caracteristicile respectivelor produse și servicii;
  • Producătorii, care se asigură că produsele și serviciile lor respectă specificațiile declarate, își evaluează procesele și serviciile în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare în funcție de regiunea în care se află. De asemenea, producătorii beneficiază la rândul lor de pe urma evaluării conformității în relația cu furnizorii lor, prin certificările de produs pe care aceștia le prezintă pe parcursul colaborării;
  • Autoritățile de reglementare, care se asigură că sunt puse în aplicare reglementările naționale și internaționale în materie de sănătate, siguranță sau protecția mediului.

Evaluarea conformității se realizează prin organisme de certificare sau inspecție, ori laboratoare de încercări și laboratoare de etalonări. Pentru a se asigura faptul că acestea furnizează rezultate credibile, că sunt competente să efectueze sarcini specifice, ele sunt, la rândul lor, acreditate de către o autoritate competentă (un organism de acreditare), care atestă faptul că organismele sau laboratoarele respective au competența de a-și desfășura activitatea.

Atât certificarea, cât și acreditarea se bazează pe standarde, ca documente de referință pe baza cărora își desfășoară activitățile de testare, de certificare și de acreditare.

Pentru a veni în sprijinul organismelor de certificare, dar și celor de acreditare, ASRO a adoptat la nivel național pe lângă standardele pentru sisteme de management și standardele specifice fiecărui domeniu în parte, și standardele referitoare la evaluarea conformității. Printre acestea se regăsesc:

  • SR EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale, standardul care specifică termenii generali și definițiile referitoare la evaluarea conformității (inclusiv la acreditarea organismelor de evaluare a conformității) și la utilizarea evaluării conformității pentru facilitarea comerțului;
  • Seria de specificații tehnice SR ISO/IEC TS 17021 prezintă cerințele de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare pentru sistemele de management. Spre exemplu, SR EN ISO/IEC TS 17021-2:2019 face referire la sistemul de management de mediu, iar SR EN ISO/IEC TS 17021-3:2019 la cel al calității, SR EN ISO/IEC TS 17021-5:2018 specifică cerințele pentru auditarea sistemelor de management al activelor, SR EN ISO/IEC TS 17021-6:2020 se referă la continuitatea activității, iar SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 face referire la managementul sănătății și securității în muncă etc.;
  • Standardul SR EN ISO/IEC 17011:2018 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele de acreditare care acreditează organismele de evaluare a conformității vine în sprijinul organismelor de acreditare cu cerințele pentru competența, funcționarea consecventă și imparțialitatea organismelor de acreditare care evaluează și acreditează organismele de evaluare a conformității;
  • SR EN ISO/IEC 17029:2020 privind cerințele și principiile generale pe care trebuie să le urmeze organismele care efectuează validarea/verificarea ca activități de evaluare a conformității;
  • Foarte important este și SR EN ISO/IEC 17025:2018 pentru evaluarea competențelor laboratoarelor de încercări și etalonări, care se aplică tuturor organizațiilor care desfășoară activități de laborator, indiferent de numărul personalului.

Prin stabilirea unor cerințe și îndrumări comune și a unei terminologii adecvate, acestea și nu numai, facilitează procesele de testare și încercare, în special de către organismele de certificare care desfășoară mai multe tipuri de activități, și susțin comerțului global, implicit eliminarea barierelor din calea acestuia prin orientări și specificații comune la nivel internațional, care rezultă mai apoi în certificări de încredere în mai multe țări, fără testări suplimentare.