06
OCT
2022

Electronice verzi și mai sigure

Posted By :
Comments : Off
DEEE

Sistemul de evaluare a calității IEC pentru componente electronice (IECQ), a creat soluția perfectă pentru producătorii și furnizorii care doresc să producă și să distribuie componente electronice fără substanțe periculoase (FSP): Sistemul IECQ de management al proceselor de substanțe periculoase (HSPM).

Este bine cunoscut faptul că, de mulți ani, țările în curs de dezvoltare au ajuns locuri de depozitare pentru echipamentele electrice și electronice învechite, originare din țările industrializate. Acest lucru, în ciuda Convenției de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora. Acesta este un tratat internațional conceput pentru a reduce transferul deșeurilor periculoase, inclusiv a deșeurilor electronice, între țări și, în special, din țările dezvoltate în țările mai puțin dezvoltate.

Convenția de la Basel a fost adoptată în luna martie 1989 și a intrat în vigoare în mai 1992. În timp ce la momentul adoptării, acum mai bine de treizeci de ani, deșeurile electronice nu se aflau încă în centrul atenției publice, situația s-a schimbat în secolul al XXI-lea tot mai digitalizat. Astăzi, deșeurile electronice sunt măsurate în milioane de tone, dintre care unele sfârșesc în depozite de deșeuri situate adesea la periferia orașelor mari. Cu toate acestea, potrivit Global E-Waste Monitor 2020, doar 17,4% dintre deșeurile electronice generate la nivel mondial sunt colectate și tratate într-un mod ecologic.

Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la restul de 82,6%: unde ajung bunurile și cum sunt acestea tratate atunci când sosesc la destinația finală?

În teorie, scenariul este de a repara mărfurile în țara de destinație și de a le revinde ca echipamente second-hand la prețuri moderate. În realitate, se pare că acestora li se îndepărtează componentele și metalele valoroase, cel mai adesea înainte de a fi abandonate într-un depozit de deșeuri, în special în cazul telefoanelor mobile, al tabletelor sau calculatoarelor.

În anul 2020, Elveția a făcut, alături de Ghana, o propunere de modificare a Convenției de la Basel, astfel încât toate deșeurile electrice și electronice transportate transfrontalier să primească consimțământul prealabil pentru țara de destinație, chiar dacă deșeurile electronice nu sunt periculoase. În prezent, conform Convenției, deșeurile electronice clasificate ca periculoase care ajung în altă țară sunt verificate, dar această practică nu se aplică și în cazul transporturilor de deșeuri electronice nepericuloase.

Substanțe periculoase în interior

Problema întâmpinată cu produsele electronice este că acestea pot conține în continuare materiale toxice. Pentru a le produce sunt utilizați solvenți clorurați, substanțe ignifuge bromurate, PVC, metale grele, materiale plastice și gaze. Aceste materiale și substanțe toxice constituie pentru cei care sunt responsabili de dezmembrarea grămezilor de deșeuri electrice și electronice atunci când intră în contact cu ele riscuri importante pentru sănătate. Deseori, cei care le manipulează pentru a le demonta, nu au nicio idee cât de periculoasă este expunerea la aceste substanțe și materiale. Acesta este un risc de sănătate suplimentar pentru cei care trăiesc deja în condiții dificile.

Totuși, aceste riscuri nu îi afectează doar pe cei care manipulează produsele la sfârșitul ciclului lor de viață. Ele încep cu cei care fabrică produsele și componentele lor. Acești lucrători sunt, de asemenea, expuși la aceste elemente toxice care fac parte din procesul de fabricație. Chiar și utilizatorii finali pot fi expuși riscului, în special în cazul unei defecțiuni sau a unor componente defecte care îi pot expune la materiale dăunătoare și pot provoca leziuni sau chiar îmbolnăvirea.

Legislația privind restricționarea utilizării substanțelor periculoase

Pentru a aborda problema deșeurilor electronice, în general, și a substanțelor periculoase, în mod special, multe țări și organisme regionale au pus în aplicare legislația relevantă. Uniunea Europeană (UE) are două directive privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

DEEE a intrat în vigoare în februarie 2003 și RoHS în iulie 2006. Ambele directive au fost revizuite între timp: RoHS în 2011 și DEEE în 2012. Ținând cont de revizuirea RoHS, Comisia Europeană a adoptat în ianuarie 2017 o propunere legislativă de introducere a unor modificări în domeniul de aplicare al directivei. Un alt regulament al UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și re stricționarea substanțelor chimice (REACH) a intrat în vigoare în iunie 2007. Acesta abordează substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță, astfel încât să se îmbunătățească protecția sănătății umane și a mediului prin identificarea eficientă și timpurie a proprietăților intrinseci ale substanțelor chimice.
Regulamentul REACH este în prezent în curs de revizuire, iar Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere de revizuire a acestuia la sfârșitul anului 2022.

Țările UE nu sunt singurele care au limitat drastic utilizarea substanțelor periculoase. Multe țări industriale din întreaga lume, inclusiv Australia, China, Norvegia, Coreea de Sud, Elveția, Thailanda și Statele Unite au urmat exemplul și și-au stabilit propria legislație. De asemenea, există programe care permit producătorilor și furnizorilor de componente electronice utilizate în toate dispozitivele moderne să se asigure că produsele lor au cantități extrem de limitate de substanțe periculoase sau nu conțin substanțe periculoase.

Unul, în special, înființat de IECQ, Sistemul de evaluare a calității IEC pentru componente electronice, a creat soluția perfectă pentru producătorii și furnizorii care doresc să producă și să distribuie componente electronice
fără substanțe periculoase (FSP): Sistemul IECQ de management al proceselor de substanțe periculoase
(HSPM).

O soluție cu adevărat globală

IECQ HSPM reprezintă o abordare bazată pe sisteme de management tehnic pentru implementarea și menținerea produselor și proceselor de producție fără substanțe periculoase. IECQ HSPM a fost creat ca răspuns la nevoia producătorilor de componente de a oferi furnizorilor mijloacele de a demonstra, prin evaluările efectuate de către o terță parte, că ansamblurile și componentele lor electrice și electronice nu conțin substanțe periculoase și îndeplinesc cerințele locale, naționale și internaționale specifice.

În prezent, multe companii depun eforturi pentru a obține certificarea conform IECQ QC 080000, Sistemul de evaluare a calității IEC pentru componente electronice (Sistemul IECQ) – Cerințe pentru sistemul IECQ de management al proceselor de substanțe periculoase (HSPM). Cea de-a patra ediție, publicată în mai 2017, clarifică modul în care organizațiile pot utiliza IECQ QC 080000 pentru a gestiona substanțele periculoase, altul decât prin eliminarea definitivă a substanțelor restricționate și evitarea utilizării acestora în produse.

Printre beneficiile obținute prin utilizarea celei de-a patra ediții a IECQ QC 080000 se regăsesc:

  • adaptarea la legislația globală aflată în creștere cu privire la substanțele periculoase. De exemplu, substanțe verificate suplimentar, rechemarea produselor, astfel cum este specificat în Regulamentul REACH, comunicarea informațiilor în cadrul lanțului de aprovizionare și notificarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC);
  • îmbunătățirea cerințelor de informare documentate ca răspuns la obligațiile legale și de reglementare aplicabile. De exemplu, cerințele din cea mai recentă versiune a Directivei RoHS, precum evaluarea conformității, pregătirea fișierelor tehnice, pregătirea declarațiilor pe propria răspundere, utilizarea marcajelor etc. pot fi gestionate acum prin IECQ QC 080000.

Noua ediție se aliniază, de asemenea, cu ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe și a adoptat Anexa SL care definește noua structură la nivel înalt pentru toate standardele sistemelor de management ISO. Procesele utilizate pentru identificarea, controlul, cuantificarea și raportarea conținutului de substanțe periculoase din produsele electrotehnice sau din componentele acestora trebuie definite și înțelese în mod suficient de detaliat pentru a asigura tuturor părților interesate relevante statutul FSP al unui produs.

Procesele trebuie să fie documentate și efectuate în mod corespunzător, într-un mod controlat și consecvent, astfel încât să:

  • Faciliteze verificarea conformității cu cerințele și reglementările aplicabile ale clienților;
  • Permită verificări eficiente ale conformității;
  • Faciliteze implementarea consecventă în cadrul organizațiilor și al lanțului lor de aprovizionare;
  • Permită armonizarea metodelor de conformitate și de aplicare a acestora.

Întregul proces contribuie la reducerea barierelor tehnice pentru comercializarea produselor la nivel mondial.