15
MAR
2022

Eficiența energetică și standardele pentru sectorul clădirilor

Posted By :
Comments : Off

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

Dezvoltarea sustenabilă a unei societăți din punct de vedere energetic este asociată cu asigurarea creșterii energetice, a utilizării energiei regenerabile și prin utilizarea tehnologiilor inovatoare.

Clădirile, utilizate în scop rezidențial, ori corporativ, de ordin public sau privat, de uz industrial sau comercial, înregistrează consumuri semnificative de energie. Economisirea energiei electrice a devenit, așadar, un obiectiv important al Uniunii Europene, care își dorește să sprijine crearea unor societăți sustenabile, să contribuie la decarbonizarea sistemului energetic și la diminuarea consecințelor încălzirii globale. În acest sens, în centrul atenției este adus conceptul de eficiență energetică, care are rolul de a îmbunătăți aprovizionarea cu energie electrică prin reducerea consumului, dar și prin importul de energie.

La nivel european, cadrul principal de reglementare a eficientizării energetice a clădirilor este definit în Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor. Acesta vine în sprijinul statelor membre UE în scopul îndeplinirii obiectivelor referitoare la reducerea consumului de energie, promovând îmbunătățirea performanței energetice a construcțiilor și luând în considerare energia utilizată de acestea.

Comunitatea de standardizare europeană abordează acest concept în cadrul activității sale și elaborează standarde referitoare la evaluarea performanței energetice a clădirilor, automatizarea și sistemele tehnice aferente clădirilor (instalațiile). În prezent, conform unor studii realizate de Comisia Europeană, se preconizează că în multe țări europene aproximativ 40% din consumul de energie primară este utilizat doar de sectorul clădirilor. Această energie este folosită în cea mai mare parte pentru sistemele de iluminat, încălzire, ventilație și aer condiționat, precum și pentru alimentarea lifturilor, a scărilor și trotuarelor rulante.

Se estimează că până în anul 2030, cererea de energie pentru iluminatul artificial va crește considerabil – cu 80% mai mult decât în urmă cu patru ani. Introducerea unor soluții de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic este considerată o prioritate. LED-urile reprezintă o alternativă durabilă a iluminatului convențional, sprijinind nu doar eficiența energetică, ci și dezvoltarea sistemelor inteligente de iluminare, tehnologiile inteligente, sistemele de automatizare etc. Acestea pot economisi până la 95% din energie în comparație cu alte tehnologii, dacă sunt realizate conform standardelor (cu componente fiabile) și dacă sunt evaluate din punctul de vedere al calității și securității. În cadrul activității de standardizare de la nivel european și internațional au fost elaborate standarde pentru iluminat sigur și eficient, specificații, metode de încercare și de măsurare pentru toate tipurile de corpuri de iluminat, indiferent dacă este vorba despre iluminatul public sau cel rezidențial. Printre cele mai importante standarde pentru acest sector, se regăsesc: SR EN 15193-1+A1:2021 – Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificații, modul M9, seria de standarde SR EN IEC 60598 referitoare la corpurile de iluminat sau standardul SR EN IEC 62717:2018 care specifică cerințele de performanță ale modulelor LED pentru iluminatul general.

Pentru sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat, pompele de căldură acționate cu motor electric reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de încălzire sau răcire a unei clădiri. Standardele aparținând seriilor SR EN 60335, SR EN 12102 și SR EN 14511 oferă cerințe generale, prescripții particulare de securitate, încercări și îndrumări pentru realizarea aparatelor de aer condiționat, a celor utilizate în încălzirea spațiilor și pentru dezumidificatoare.

În ceea ce privește ascensoarele, scările și trotuarele rulante, acestea reprezintă 10% din consumul de energie al clădirilor. Sistemele de frânare regenerativă, dar și alte noi tehnologii vin în sprijinul reducerii aproape la jumătate a consumului de energie pentru aceste produse. Standardele aparținând seriei SR EN ISO 25745 fac referire la performanța energetică a ascensoarelor, a scărilor rulante și a trotuarelor rulante, abordând măsurarea energiei, calculul energetic și clasificarea ascensoarelor, scărilor și trotuarelor rulante.

Automatizarea și controlul clădirilor poate îmbunătăți semnificativ eficiența energetică a clădirilor. Acestea includ o gamă largă de tehnologii conectate wireless, inclusiv detectoare de temperatură, de mișcare, de umiditate, cronometre și multe alte sisteme cu senzori.

Standardele permit îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, sporesc calitatea produselor și reduc barierele din calea comerțului la nivel european și internațional. Aplicarea acestora a fost și va continua să fie o cerință indispensabilă a pieței pentru asigurarea performanței și siguranței sistemelor și dispozitivelor consumatoare de energie electrică utilizate în clădiri. Acestea vor sprijini, totodată, progresul tehnologiilor și acțiunile de protecție a mediului.

Revista Standardizarea, ed. nr. 11/2021.