05
APR
2021

Depășirea crizei provocată de COVID-19 prin standarde

Posted By :
Comments : Off

Anul 2020 a fost spectatorul celei mai puternice crize economice din secolul XXI. Spre deosebire de recesiunile din ultimele decenii, cea actuală, care este rezultatul unei pandemii cauzate de virusul SARS-CoV-2, a avut un impact puternic asupra umanității și a venit cu provocări semnificative în domeniul sanitar, cooperarea internațională și în mediul de afaceri.

La numeroasele eforturi depuse în întreaga lume pentru depășirea crizei și pentru redresarea economică a luat parte și comunitatea de standardizare globală, care și-a făcut simțită prezența în lupta împotriva COVID-19 prin sprijinirea proceselor organizațiilor de orice tip sau dimensiune cu standardele pentru echipamente și dispozitive medicale, pentru continuitatea activității, managementul riscului etc.

Pentru a sublinia importanța standardelor și rolul acestora în răspunsul la criza sanitară/economică survenită, întreaga comunitate de standardizare a venit cu o serie de acțiuni, după cum urmează:

  • La nivel internațional, au fost puse la dispoziție organizațiilor din întreaga lume, în mod gratuit, o serie de standarde privind echipamentele și dispozitivele medicale, securitatea și reziliența afacerilor, managementul riscului și securitatea ocupațională. De asemenea, cooperarea dintre comunitatea ISO, IEC, ITU și autoritățile globale, industrie, companii, IMM-uri și alte părți interesate a fost mai strânsă și mai unită ca niciodată, prin intermediul tehnologiilor digitale;
  • La nivel european, organizațiile CEN și CENELEC au furnizat, de asemenea, descărcarea gratuită a standardelor care definesc cerințele de siguranță și calitate ale dispozitivelor medicale și ale echipamentelor de protecție personală, ca răspuns la lipsa acută a acestora pe piața europeană odată cu izbucnirea coronavirusului. Prin accesul liber la aceste standarde, s-a dorit sprijinirea IMM-urilor, care au putut să-și reconvertească activitatea pentru a satisface cererea tot mai mare pentru astfel de echipamente și dispozitive, sprijinirea autorităților în procesele lor de achiziții publice, dar și a consumatorilor, prin utilizarea unor produse care respectă cerințele tehnice de siguranță și calitate;
  • La nivel național, membrii CEN și CENELEC au sprijinit industria, IMM-urile, consumatorii și autoritățile în combaterea pandemiei curente prin luarea unor decizii suplimentare la nivelul fiecărei țări în parte. Flexibilitatea Organismului Național de Standardizare – ASRO – de a se adapta și a continua eforturile internaționale, prin oferirea întregii societăți românești, în mod gratuit, a unui pachet de standarde privind echipamentele și dispozitivele medicale, și prin realizarea unor serii de informări online de prezentare a importanței standardelor în combaterea crizei, dar și de a menține conexiunea continuă cu părțile interesate din standardizare pe tot parcursul anului 2020 demonstrează angajamentul ASRO de a oferi soluții pentru recuperare.

Toate aspectele vieții au fost afectate, de la modul în care se socializa, până la cel în care se lucra, dar umanitatea s-a adaptat și acum se îndreaptă spre „noul normal”, iar standardele au întotdeauna scopul de a inspira încredere!

Astfel, cu mai puțin timp petrecut în călătorii și în deplasările la birou, munca la domiciliu a permis unui număr mare de persoane să lucreze mai eficient și să participe la mai multe întâlniri online. Standarde precum:

  • SR EN ISO 22301 care abordează continuitatea activității,
  • ISO 10018 și ISO 10015 care vin cu sfaturi practice pentru implicarea personalului în sistemul de management al calității unei companii,
  • SR EN IEC 31000 privind management riscului,
  • SR ISO 45001 pentru sănătate și securitate ocupațională,
  • Seria de standarde SR EN ISO 9241 care stabilesc prescripțiile ergonomice pentru activitatea de birou desfășurată prin intermediul videoterminalelor,
  • SR ISO 26000 pentru realizarea rapoartelor de responsabilitate socială

au avut și au rolul de a sprijini fiecare proces al unei organizații, astfel încât personalul să se simtă sprijinit și să i se satisfacă așteptările și nevoile, iar compania să își poată continua activitatea în mod sigur și eficient.

Nu trebuie omis nici faptul că tehnologiile digitale, precum comunicațiile mobile sau transferul de date, sunt fiabile și sigure datorită standardelor. Milioane de oameni au putut să-și continue activitatea mulțumită acestor soluții: au comunicat în digital, au avut conferințe și întâlnirile online, s-au putut conecta la rețeaua organizației de care aparțin pentru a lucra, pe scurt – și-a putut continua activitatea în online. Iar la aceste acțiuni au contribuit și standardele din seria SR EN ISO/ IEC 27000 privind securitatea informației.

Efectele pandemiei se vor resimți, fără îndoială, mulți ani de acum în colo, însă standardele și activitatea de standardizare depun eforturi considerabile pentru a sprijini revenirea la normal. Organizațiile au învățat să implementeze noi modalități de lucru, să fie inovative, agile și au înțeles că esențială pentru continuitatea activității este cooperarea, atât în cadrul organizației, cât și în afara acesteia.

Încă nu s-a clarificat dacă mediul de lucru va mai reveni la situația existentă înainte de izbucnirea pandemiei sau dacă o revenire la normele vechi mai este la fel de benefică în anumite domenii. Totuși, interacțiunea directă și socializarea sunt ceea ce le lipsește cu adevărat tuturor. Adaptarea la noul mod de lucru a venit cu o mulțime de schimbări, dar ne-a demonstrat propria capacitate de a face față schimbării.

Un mod diferit de a trăi – așa poate fi descris, pe scurt, anul 2020.