06
OCT
2022

Combaterea mitei prin STANDARDE

Posted By :
Comments : Off

Cea mai frecvent folosită formă de corupție la nivel mondial este mita. Aceasta are implicații serioase asupra unei societăți, scade creșterea economică, este un obstacol în calea dezvoltării sustenabile și a investițiilor și subminează buna guvernare.

Conform Forumului Economic Mondial, corupția costă economia mondială 5% din PIB-ul anual, echivalentul a 3,6 trilioane de dolari1. Indicele de percepție a corupției, un clasament publicat anual de Transparency International, arată pentru anul 2021 că în Europa de Vest și Uniunea Europeană 84% dintre țări nu au înregistrat progrese semnificative în privința reducerii corupției în ultimul deceniu.

Ba mai mult, în timpul pandemiei de COVID-19 măsurile de responsabilitate și transparență în privința corupției sau de apărare a drepturilor omului au fost neglijate. Aceste date indică faptul că adeseori, eforturile țărilor de a îmbunătăți viața cetățenilor lor sunt discreditate din cauza corupției, fiind necesare, în acest sens, colaborări intense pentru a contribui la reducerea tuturor formelor și manifestărilor de corupție și pentru a spori integritatea și comportamentul etic.

Deși lupta împotriva corupției nu poate fi redusă printr-un set de măsuri universal valabile, existența unor instrumente eficiente care să prevină, să identifice, să împiedice și să sancționeze actele de corupție, sprijină acțiunile întreprinse și atingerea scopului final.

Se fac deja progrese semnificative pentru a combate mita, prin diverse acorduri și convenții internaționale și europene, cum ar fi: Convenția ONU împotriva corupției, Convenția OCDE împotriva mitei date oficialilor străini cu ocazia tranzacțiilor comerciale internaționale, Convențiile Consiliului Europei privind aspectele penale. De asemenea, organizațiile contribuie la aceste acțiuni globale prin implementarea unor reglementări, proceduri și controale susținute de sisteme de management implementate în cadrul propriilor lor procese, care să sprijine o cultură a integrității, relațiile de încredere, responsabilitate și transparență.

Standardele, elaborate prin consens, sunt concepute pentru a fi aplicabile tuturor organizațiilor, indiferent de mărimea acestora, locația și sectoarele în care operează, natura și complexitatea activităților sau convingerea politică a organizațiilor. Documentele tehnice de standardizare care vin în sprijinul luptei contra corupției fac parte din seria standardelor elaborate pentru guvernanța organizațiilor.

Spre exemplu, standardul SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare abordează una dintre cele mai distructive și provocatoare probleme din lume, mita, și demonstrează angajamentul pentru eradicarea corupției.

Standardul specifică cerințe și furnizează îndrumări pentru stabilirea, implementarea, menținerea, analizarea și îmbunătățirea unui sistem de management anti-mită. Sistemul poate fi de sine stătător sau poate fi integrat într-un sistem de management global.
Standardul este aplicabil numai mituirii și tratează următoarele aspecte, în legătură cu activitățile unei organizații:
• Mituirea în sectorul public, cel privat și cel fără scop lucrativ;
• Mituirea de către organizație;
• Mituirea de către personalul organizației care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;
• Mituirea organizației;
• Mituirea personalului organizației în legătură cu activitățile organizației;
• Mituirea directă și indirectă.

Totuși, conformarea cu SR ISO 37001 nu oferă asigurări că nu au avut loc sau nu vor avea loc acțiuni de mituire într-o organizație, întrucât doar prin aplicarea unui standard riscurile de mituire nu sunt eliminate complet. Standardul, însă, ajută organizația să implementeze măsuri rezonabile, concepute pentru a preveni, detecta și combate mituirea.
Astfel, SR ISO 37001 stabilește cerințe și furnizează îndrumări pentru un sistem de management conceput să ajute o organizație să prevină, să detecteze și să lupte împotriva mituirii și să se conformeze legilor anti-mită.

Alte standarde care consolidează bunele practici pentru o guvernare eficientă și care completează seria din care face parte SR ISO 37001 sunt:
SR ISO 37000:2021 – Guvernanța organizațiilor. Îndrumări, menit să prezinte principii și aspecte cheie din practică pentru a îndruma organele și grupurile de guvernanță referitor la modul în care să își îndeplinească responsabilitățile, astfel încât organizația să își poată îndeplini scopul.
SR ISO 37002:2021 referitor la sistemele de management pentru avertizare, care furnizează îndrumări pentru stabilirea, implementarea și menținerea unui sistem de management pentru avertizare eficient, bazat pe principiile încrederii, imparțialității și protecției.
SR ISO 37301:2021 – Sisteme de management al conformării. Cerințe și îndrumări pentru utilizare, care are ca obiectiv susținerea organizațiilor în scopul de a dezvolta și disemina cultura pozitivă a conformării, luând în considerare faptul că un management eficace al riscurilor asociate conformării ar trebui privit ca o oportunitate de a urmări și a întreprinde acțiuni, datorită beneficiilor oferite organizației.

Acestea oferă repere coerente și metodologii comune pe care organizațiile le pot utiliza pentru a deveni mai responsabile și favorabile incluziunii. Combaterea corupției în toate formele sale este esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a societății.

About the Author