03
FEB
2021

ASRO/CT 397, Dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 09/2019

În cadrul comitetului tehnic ASRO/CT 397 se elaborează standarde care asigură dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor aferente orașelor și, în general, ale comunităților teritoriale, locale și regionale.

Durabilitatea infrastructurii

Orașele și comunitățile actuale au nevoie de o nouă abordare în privința infrastructurilor, în condițiile în care creșterea populației din mediul urban a condus către numeroase provocări impuse de necesitatea de asigurare a bunăstării cetățenilor și a siguranței acestora, concomitent cu protecția mediului.

În prezent, populația majoritară a României locuiește în mediul urban. Acest fapt influențează în mod semnificativ serviciile și resursele orașelor și comunităților teritoriale și creează necesitatea planificării și gestionării eficiente a resurselor. Pentru ca edilii orașelor să sprijine dezvoltarea socio-economică aceștia trebuie, printre altele, să țină seama în strategiile pe care le adoptă de cele mai recente standarde aplicabile pentru orașe inteligente.

Obiectivul principal al standardelor constă în stabilirea unui set de cerințe și indicatori de dezvoltare sustenabilă, de reziliență și de inteligență, care facilitează monitorizarea progresului privind performanța orașelor și a comunităților. În general, performanța se reflectă în bunăstarea cetățenilor din punct de vedere social, economic și ecologic. Performanțele sistemelor integrate determină capacitatea infrastructurilor de a rezista, funcțional și structural, în cazul evenimentelor extreme cum ar fi catastrofe naturale și alte amenințări. Adoptarea standardelor internaționale ca standarde române și, respectiv, implementarea la nivel național, permite fiecărei comunități să își stabilească obiective strategice măsurabile și să elaboreze planuri de dezvoltare pe termen lung, care să conducă la rezultate semnificative în beneficiul tuturor cetățenilor.

Domeniul de activitate

Durabilitatea infrastructurilor depinde de integrarea efectivă a sistemelor fizice, digitale și sociale în mediul construit pentru a permite sustenabilitatea și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În prezent și viitor, comitetul tehnic ASRO/CT 397, Dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților este responsabil cu standardizarea în domeniul dezvoltării sustenabile a comunităților teritoriale și în special a orașelor, în scopul elaborării standardelor și documentelor de standardizare care tratează aspecte referitoare la cerințe, ghiduri și alte instrumente adecvate pentru planificarea dezvoltării pe termen lung, luând în considerare cerințele părților interesate și asigurarea rezilienței infrastructurilor aferente, care includ o multitudine de sisteme pentru alimentarea cu energie electrică și termică, aprovizionarea cu alimente și apă potabilă, transporturi, îngrijirea sănătății, educație, comunicații, colectarea și reciclarea deșeurilor etc., în contextul economiei circulare și a ridicării calității vieții cetățenilor.

Activitate relevantă

ASRO/CT 397 a fost creat la finalul anului 2017, ca urmare a identificării interesului național pentru elaborarea și adoptarea standardelor din cadrul comitetului tehnic internațional ISO/TC 268, Sustainable development in communities.

Acest comitet tehnic se concentrează pe elaborarea standardelor care abordează dezvoltarea sustenabilă și reziliența infrastructurilor aferente comunităților teritoriale și în special a orașelor, indiferent de așezarea geografică și mărimea acestora, pe baza priorităților identificate în fiecare dintre acestea.

În cadrul acestui comitet tehnic se analizează documentele de lucru elaborate de comitetul ISO/TC 268. De asemenea, comitetul tehnic a desemnat un expert în grupul de lucru ISO/TC 268/SC1/WG3 și a gestionat buna desfășurare a unei întâlniri de lucru a grupului de lucru WG3, care a avut loc la sediul ASRO, în anul 2018. Până la momentul actual, au fost adoptate două standarde internaționale: SR ISO 37100:2017, Orașe și comunități teritoriale sustenabile. Vocabular care stabilește termenii referitori la dezvoltarea sustenabilă în cadrul comunităților teritoriale, dezvoltarea infrastructurilor inteligente și alte subiecte asociate și SR ISO/TR 37121:2018, Dezvoltare sustenabilă a comunităților. Inventar al ghidurilor și abordărilor existente privind dezvoltarea sustenabilă și reziliența în orașe, care oferă un inventar de ghiduri și abordări privind dezvoltarea sustenabilă și reziliența orașelor. Cel din urmă se concentrează pe capacitatea unui oraș, a unui sistem, a unei comunități, a unei administrații locale sau a unei societăți expuse la diverse riscuri, de a preveni și de a se recupera în urma efectelor unui eventual pericol în timp util și în mod eficient, prin conservarea și restaurarea structurilor și funcțiilor sale esențiale.

Printre beneficiile utilizării acestor standarde, se regăsesc: economisirea resurselor existente, reducerea poluării, gestionarea mai eficientă a energiei și optimizarea serviciilor, ca fluidizarea traficului, atragerea investițiilor ș.a.

Concluzie

Adoptarea ca standarde române a altor standarde ISO, precum ISO 37120:2018 Sustainable development in communities – Indicators for city services and quality of life* (la momentul screrii articolului, standardul nu era adoptat în versiune română); ISO 37122, Sustainable cities and communities– Indicators for smart cities, ISO 37154:2017, Smart community infrastructures — Best practice guidelines for transportation, va permite tuturor părților interesate să înțeleagă, să promoveze și să își îmbunătățească performanțele.

În ceea ce privește conceptul de economie circulară, acesta este fundamental pentru crearea unor infrastructuri care să ajute orașele și comunitățile să devină mai inteligente. Se pune un accent tot mai mare pe buna gestionare a deșeurilor, pe prevenirea, reutilizarea și reciclarea acestora, pe implicațiile tehnologiei în asigurarea reutilizării unor produse și sprijinirea unui consum rațional, eficient și accesibil pentru toți locuitorii de pe glob.

Constituirea unui nou comitet tehnic european CEN/ CENELEC corespondent va permite elaborarea unor standarde adecvate, cu potențial de adoptare atât la nivel european, cât și la nivel național.