18
JAN
2021

ASRO/CT 345 – Sisteme de comandă și de informatizare a transporturilor

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea ed. nr. 2/2020

ASRO/CT 345 se ocupă cu standardizarea sistemelor de comandă și de informare în domeniul transporturilor, menite să sporească eficiența transportului rural și urban, public sau privat, să contribuie la siguranța drumurilor, la reducerea poluării și a consumului de energie.

Una dintre provocările majore cu care ne confruntăm în prezent este crearea unui viitor durabil pentru orașele noastre, iar transporturile sigure, sustenabile și conectate reprezintă un motor esențial care sprijină economia și competitivitatea la nivel mondial. Mobilitatea este, în acest sens, o condiție preliminară menită să sporească economia: aceasta ne oferă acces ușor și rapid la muncă, educație, sănătate, dar și alte servicii.

Pe măsură ce urbanizarea crește, sistemele de transport trebuie să fie mai eficiente, mai sigure, mai accesibile și trebuie să permită decongestionarea traficului, să răspundă numărului de autovehicule aflat în creștere și să sporească competitivitatea în domeniu – pe scurt, să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport și să vină cu soluții eficiente. Pentru ca aceste schimbări să aibă loc, însă, este nevoie ca sectorul transporturilor să fie mai receptiv la schimbare și la noile abordări din domeniu pentru a permite crearea unei infrastructuri de transport durabile.

Schimbările climatice vizibile, poluarea fonică și cea atmosferică, frecvența accidentelor și blocajele traficului sunt însă efectele negative ale sectorului transporturilor, care deși vine cu numeroase oportunități, nu este ferit de pericole. Tocmai din acest motiv, la nivel Mondial sunt urmărite în prezent reducerea acestor efecte. La nivel european, organizațiile de standardizare CEN, CENELEC și ETSI, alături de Comisia Europeană, doresc să stabilească un cadru care să accelereze implementarea noilor tehnologii din domeniu transporturilor și să se armonizeze cu standardele internaționale astfel încât să fie competitive pe plan internațional.

Din acest motiv, au fost create sistemele inteligente de transport (ITS), care contribuie semnificativ la îmbunătățirea infrastructurii și a sectorului transporturilor. Aceste sisteme includ o gamă largă de instrumente și servicii derivate din tehnologiile informației și telecomunicațiilor, și joacă un rol esențial în creșterea eficienței transportului public și privat, îmbunătățind experiența conducerii și având o contribuție majoră la siguranța rutieră, reducerea consumului de energie sau al poluării. Printre beneficiile acestor ITS, se regăsesc: optimizarea utilizării infrastructurii existente și reducerea impactului traficului asupra mediului, îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea dependenței de combustibilii fosili, creșterea siguranței și securității în trafic ș.a.

La nivel național, comitetul tehnic ASRO/CT 345 – Sisteme de comandă și de informatizare a transporturilor participă activ la lucrările de standardizare ale comitetului tehnic european corespondent CEN/TC 278 și acoperă domenii de aplicare ale sistemelor inteligente de transport care cuprind sisteme de comandă, de comunicare și de informare în domeniul traficului rutier, transporturilor de suprafață urbane și rurale, inclusiv aspectele intermodale și multimodale aferente, informarea călătorilor, gestiunea circulației rutiere și parcărilor, colectarea electronică a taxei, transport public, servicii de urgență, comunicarea între vehicule și infrastructura rutieră. Acesta reunește membri ai părților interesate din industrie, mediul academic, cercetare și are un patrimoniu de 103 standarde.

La nivel european sunt publicate 178 de standarde, iar alte 61 se află în lucru cu domenii de aplicare în specificații pentru schimbul de date DATEX II pentru informații și gestiune a traficului, transport public; schimb de rețea și orar, colectare electronică a taxei, preocupările actuale extinzându-se asupra sistemelor inteligente de transport cooperative precum și managementului calității aerului în zonele urbane.

Principalele tematici și subiecte ale standardelor din cadrul acestui CT sunt:

Sistemele inteligente de transport (ITS), care reprezintă sistemele de comunicații între vehicule prin aplicații de bază, cum ar fi harta dinamică locală (LDM);

Colectarea electronică a taxei, având la bază schimbul de informații între prestarea serviciului şi percepția taxei;

Transportul public, sistem interoperabil de gestionare a costului călătoriei care cuprinde toate procesele concepute pentru a gestiona distribuirea şi utilizarea produselor tarifare într-un mediu de transport public;

Telematica pentru transport rutier și trafic rutier, identificarea automată a vehiculelor şi echipamentelor pentru a asigura interacțiunea dintre vehicule, conducător şi infrastructura rutieră;

Vehiculele rutiere, temă care abordează de exemplu răspunsul conducătorului auto la concepția vehiculului, mediul rutier, eficientizarea prelucrării informațiilor vizuale esențiale misiunii de conducere sau aspecte ergonomice ale sistemelor de control şi informatizare a transportului;

Informații privind traficul şi călătoria prin intermediul codării mesajelor de trafic.

ITS este asistat de sistemele GALILEO (sistem European de navigare prin satelit cu acoperire globală, asigurat până în prezent de sistemul american GPS) și EGNOS serviciu european geostaționar de acoperire a navigației. Serviciile EGNOS sunt aplicate la supravegherea și alcătuirea hărților, aviație, infrastructura rutieră, feroviară și maritimă.

Global Navigation Satellite System (GNSS) este elementul cheie pentru aplicațiile ITS, iar infrastructura rutieră va fi radical simplificată prin serviciile în monitorizarea traficului, managementul flotei, serviciul e-call, tahografe digitale, urmărirea mărfurilor periculoase, colectarea taxelor, conectarea și dirijarea automată a vehiculelor.

Standardele referitoare la eSafety, eCall via satelit specifică cerințele generale operaționale și procedurile intrinseci pentru serviciile de apel de urgență (eCall) instalate în vehicul pentru a transfera un mesaj de urgență de la un vehicul la un ,,centru de preluare a apelurilor de urgență’’ (PSAP) în caz de accident sau de urgență, printr-o sesiune de comunicații eCall și pentru a stabili un apel vocal între echipamentul din vehicul și PSAP.

Tehnologiile și inovațiile din prezent au un impact considerabil asupra sectorului transporturilor, iar comitetul tehnic ASRO/CT 345 vine în sprijinul stabilirii aspectelor infrastructurii sistemelor de transport.

Așteptăm noi membri…

În vederea implicării active și a susținerii activității de standardizare pe noile teme care sunt în elaborare, vă rugăm să consultați site-ul: www.asro.ro, rubrica Implicare/Implicare în standardizare, Deveniți membru CT.