09
MAR
2022

Acționăm pentru o lume mai curată

Posted By :
Comments : Off

Autor: Andreea Tărpescu, redactor ASRO

În ultimele două decenii, consumul de energie electrică a crescut considerabil la nivel european și va continua să crească odată cu evoluția noilor tehnologii și urbanizarea excesivă. Astfel, a apărut necesitatea modernizării și proiectării sustenabile a infrastructurilor electrice pentru a face față viitoarelor necesități, pentru a contribui la reducerea emisiilor de carbon până în anul 2030, dar și pentru atingerea „neutralității climatice” până în anul 2050.

În privința îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru reducerea emisiilor de CO2, standardele au un rol fundamental. Prin detalierea celor mai bune practici, orientări și cerințe convenite la nivel internațional, standardele sunt un instrument puternic pe care organizațiile și autoritățile din întreaga lume îl pot utiliza pentru a își îndeplini obiectivele energetice.

În acest sens, comunitatea internațională de standardizare s-a reunit și a colaborat de-a lungul timpului cu autoritățile, reprezentanții domeniului energetic, cei al automobilelor, dar și cu alte părți interesate de la nivel global pentru a oferi soluții tehnice optime, convenite la nivel mondial în privința eficienței energetice, a surselor de energie regenerabilă, a vehiculelor electrice și a managementului energetic.

Tranziția către utilizarea energiei curate

Deși avantajele surselor de energie regenerabilă au fost descoperite încă din secolul al XX-lea, prețurile scăzute ale petrolului de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, au încetinit dezvoltarea acestora pentru aproximativ trei decenii, după care au revenit în centrul atenției în urma crizei petrolului din anii ‘70. S-a constat în acel moment că energia provenită din surse regenerabile reprezintă o alternativă eficientă și mai curată față de combustibilii fosili.

Astăzi, la aproape o jumătate de secol de la această constatare, UE a stabilit o serie de obiective care garantează un angajament ferm față de energiile regenerabile și decarbonizarea Europei.

Acțiunile referitoare la utilizarea energiei verzi s-au intensificat și la nivel global, un exemplu în acest sens fiind chiar abordarea energiei curate într-unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite. ODD 7 – Energie curată și la prețuri accesibile își propune să asigure accesul universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne și să intensifice cooperarea pentru a facilita utilizarea surselor de energie regenerabilă și a tehnologiilor avansate, dar și pentru a îmbunătăți eficiența energetică.

Standardizarea acestui domeniu se realizează în mai multe comitete tehnice internaționale ISO și IEC, printre care se regăsește IEC/TC 82 privind sistemele fotovoltaice, înființat în anul 1981 și cu cele mai multe documente de standardizare elaborate până în prezent. În ceea ce privește standardele, seriile SR EN 61400 pentru turbine eoliene și SR EN IEC 60904 referitoare la dispozitivele fotovoltaice sunt câteva dintre cele mai importante din domeniu.

Mobilitatea electrică

Utilizarea combustibililor fosili în sectorul transporturilor provoacă daune umanității și mediului înconjurător prin eliberarea gazelor de eșapament care conțin emisii de CO2, dar și a altor poluanți atmosferici. În acest sens, introducerea vehiculelor electrice pe piață sprijină mobilitatea sustenabilă și contribuie substanțial la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea energetică globală, în special atunci când este utilizată energia electrică provenită din surse regenerabile. O descoperire recentă este că vehiculele electrice pot reduce consumul de energie atunci când sunt capabile să readucă energia la rețea (prin fluxul bidirecțional de energie), devenind astfel surse de energie pentru clădiri sau rețele electrice, atunci când cererea de energie este mare.

În prezent, la nivel european, există politici care încurajează producerea de combustibili și energie electrică produse din surse regenerabile, dar și politici care fac referire la infrastructura necesară pentru vehiculele electrice, precum și la înființarea punctelor de încărcare ale mașinilor.

Pe măsură ce vehiculele electrice sunt tot mai utilizate în multe părți ale lumii, garantarea faptului că sistemele de încărcare pentru acestea funcționează corect și în siguranță este esențială. Standardul SR EN IEC 61851- 1:2019 – Sisteme de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 1: Prescripții generale se aplică sistemelor de alimentare pentru vehicule electrice, destinate pentru încărcarea acestora cu o tensiune nominală de alimentare de până la 1.000 V tensiune alternativă, sau până la 1.500 V tensiune continuă și o tensiune nominală de ieșire de până la 1.000 V tensiune alternativă, sau până la 1.500 V tensiune continuă. De asemenea, seria de standarde SR EN ISO 15118 abordează comunicația între vehiculele electrice (indiferent dacă funcționează pe baterie sau sunt hibride).

Îmbunătățirea eficienței energetice în organizații

Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice au devenit esențiale pentru organizațiile din prezent, cu scopul de a-și reduce impactul asupra mediului și a crea un viitor sustenabil pentru generațiile viitoare. Standardul SR EN ISO 50001:2019 – Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare a schimbat total modul în care performanța energetică este percepută în cadrul unei organizații, specificând cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (SME) în cadrul acesteia. La rândul său, certificarea unui SME are rolul de a demonstra părților interesate că există o îmbunătățire reală a utilizării și eficienței energetice, iar noul standard pentru auditorii și organismele de certificare pe referențiale SME a fost elaborat exact în acest sens. SR ISO 50003:2021 specifică cerințele privind competența, consecvența și imparțialitatea organizațiilor care furnizează servicii de audit și certificare a SME conform ISO 50001. Din aceeași serie de standarde aparținând managementului energiei a fost publicat și SR ISO 50004:2020 care oferă un ghid pentru implementarea, întreținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei conform ISO 50001.

Așadar, standardele asigură interoperabilitatea într-o organizație și încurajează tranziția către surse regenerabile de energie, deschizând noi piețe pentru inovații și abordând provocările energetice globale.

Revista Standardizarea, ed. nr. 11/2021.