27
MAY
2021

883.521 de certificate ISO 9001 valabile la nivel mondial în 2019!

Posted By :
Comments : Off

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) realizează anual un sondaj privind numărul de certificate valide din respectivul an conform standardelor pentru sisteme de management. Acesta apare sub forma unui raport detaliat ce cuprinde numărul certificatelor valide până la data de 31 decembrie a respectivului an, în cazul de față fiind luat în considerare ultimul sondaj, și anume cel din 2019, pentru cele 12 standarde pentru sisteme de management elaborate de ISO, a siturilor și a sectoarelor principale în care standardele respective au fost implementate la nivel global.

Toate aceste date, obținute cu ajutorul organismelor de certificare acreditate de membrii IAF MLA (Forumul Internațional de Acreditare), au fost colectate pe parcursul anului 2020: cele 197 de țări care au luat parte la sondaj au fost de acord să își prezinte situația certificatelor validate pentru cele 12 standarde pentru sisteme de management. Deși colectarea datelor a fost lansată în jurul perioade izbucnirii pandemiei COVID-19 în întreaga lume, în ciuda provocărilor cu care s-au confruntat organismele de certificare, participarea la acest sondaj a fost bună, putându-se efectua comparații cu datele obținute în anul 2018.

În urma analizării tuturor datelor și a cifrelor primite, s-a observat că a existat o creștere de 3,8% din numărul total de certificate valide pentru cele 12 standarde pentru sisteme de management. În tabelul următor se pot observa numărul total de certificate valide până pe 31 decembrie 2019, în comparație cu cele din 2018.

Pentru anul 2019 s-a raportat un total de 1.357.2411 de certificate ale celor 12 sisteme de management amintite. ISO 9001 pentru managementul calității a rămas, de departe, cel mai popular referențial de certificare, cu 883.621 de certificate în întreaga lume, urmat mai apoi de ISO 14001 – sistemul de management de mediu – care a înregistrat o creștere de 1,8%.

Deloc surprinzătoare a fost creșterea certificatelor conform ISO 45001 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare, publicat în anul 2018. Un an mai târziu, la final de 2019 s-au raportat 26.702 certificate noi pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 223%, plasând ISO 45001 în top cinci cele mai utilizate sisteme de management, cu un total de 38.654 de certificate.

Cu toate acestea, datele obținute pot suferi fluctuații, deoarece organismele de certificare nu sunt obligate să ofere informații privind numărul de certificate validate, astfel că datele sunt incomplete. ISO a menționat că un număr important de organisme de certificate din 7 țări nu au participat la sondajul realizat în 2019, acesta fiind cazul pentru Bosnia și Herțegovina, Coreea, Japonia, Țările de Jos, Turcia, Regatul Unit și SUA, țări care de regulă raportează un număr mare de certificări.

Luând în considerare cazul României (ca fiind una dintre țările care au luat parte la sondajul ISO), s-a putut observa că principalele sisteme de management certificate în anul 2019 au fost SR EN ISO 9001 (9.506 certificări), SR EN ISO 14001 (4.658), SR EN ISO/IEC 27001 (654), SR EN ISO 22000 (639) și SR ISO 45001 (490). La polul opus s-au aflat standardele SR EN ISO 22301 pentru continuitatea activității cu 5 certificări, SR ISO 28000 privind specificațiile pentru sisteme de management al securității pentru lanțul de furnizare, cu 2 certificări și SR ISO 39001 referitor la managementul siguranței rutiere, cu o singură certificare.

În ceea ce privește SR EN ISO 50001 pentru managementul energiei, au fost efectuate 57 de certificări, un număr relativ mic, în comparație cu certificările realizate pe același sistem de management validate, spre exemplu, în Germania (5.786), Spania (625) sau chiar Bulgaria (252).

Parcurgând listele cu țările participante la sondaj, se poate constata că persistă în continuare diferențele de percepție a necesității implementării și certificării standardelor pentru sistemele de management dintre Occidentul Europei și partea de Est a acesteia. Dacă Germania și Spania au certificat în cazul lui SR EN ISO 9001, peste 47.000, respectiv peste 30.000 de sisteme de management ale calității, România și Bulgaria au raportat 4.658 și 1.993 de certificări valide. Diferențe similare se regăsesc și în cazul sistemului de management de mediu și al celui pentru securitatea informației.

O mai slabă importanță este acordată la nivelul României sistemului de management al siguranței traficului rutier, unde avem o singură certificare în anul 2019, spre deosebire de Spania cu 113 certificări. În cazul lui SR ISO 28000 pentru securitatea lanţului de furnizare, au fost raportate puține certificări și în celelalte țări, 9 în Germania, 12 în Spania și 6 în Bulgaria.

De asemenea, în cazul sectoarelor care au certificat un sistem de management sau altul, la nivelul României, industria construcțiilor a primat, având cele mai multe certificări în 2019 pentru cele mai importante sisteme de management (SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR ISO 45001), aceasta fiind urmate de industria auto, cea a serviciilor de inginerie, și de industria tehnologiei și a informației (pe SR EN ISO/IEC 27001).

Prin implementarea unui sistem de management, o companie sau instituție publică își poate controla procesele și procedurile mai eficient, își poate evalua satisfacția clienților și asigura o comunicare mai bună între angajați/furnizori/clienți laolaltă, iar prin certificarea respectivului sistem, organizația se poate asigura că funcționează în cadrul prestabilit pentru a își atinge obiectivele și a obține încrederea clienților.

Rezultatele detaliate pentru fiecare standard în parte pentru România și celelalte 196 de țări care au participat la sondaj sunt disponibile pe website-ul ISO (https://www.iso.org/the-iso-survey.html).


1 Rezultat survenit în urma adunării numărului de certificate prezentate în Explanatory note and overview on ISO Survey 2019 results.