Din cuprins:

  • Standardizarea abordează diversitatea și incluziunea socială
  • ISO ridică standardul privind egalitatea de gen
  • O nouă eră pentru sănătatea mintală la locul de muncă
  • Combaterea mitei prin standarde
  • Noutăți din standardizare
Cumpără