Ghid practic de evaluare a rezistenței și durabilității betonului
Autori: Dan Paul Georgescu, Adelina Carmen Apostu
Ghid practic de evaluare a rezistenței și durabilității betonului în conformitate cu noile regelementări naționale și standarde europene (2 volume) Volumul I (179 pagini)– se constituie într-un îndrumar de aplicare a unor reguli prezentate în NE 012-1 Normativul pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat (elaborat în anul 2022). Volumul II (196 pagini) – se găsește într-o relație directă cu standarde naționale și internaționale și în special cu standardul SR EN 13791:2019, dar și cu reglementări naționale, prefigurând practic revizuirea necesară a NP 137 Normativ privind evaluarea în situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente.
Format: hârtie An: 2022 ISBN: 978-606-8032-77-1 Preţ: 217 lei (TVA inclus)
Cumpără
Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015
Autor: Nicolae-George DRĂGULĂNESCU

Autorii acestei lucrări și-au propun să furnizeze cititorilor ei - fără să reproducă integral textul - o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”, Această prezentare detaliată va permite și facilita decidenților din mediul de afaceri, profesioniștilor din domeniul Managementul calitățíi, precum și angajaților organizațiilor interesate să înțeleagă atât semnificațiile și implicațiile cerințelor incluse în standard cât și unele modalități prin care este posibilă satisfacerea în mod practic și chiar optimal a fiecărei cerințe.

Format: Hârtie, A4 An: 2016 ISBN: 978-606-8032-62-7 Preţ: 35 lei (TVA inclus)  
Cumpără
Asigurarea calității educației – o abordare proactivă
Autori: Prof. univ. dr. ing. Drăgulănescu Nicolae, coordonator, Prof. univ. dr. ing. Militaru Constantin, Dr. ec. Colceag Florian, Profesor (inspector în învăţământ) Remus Chină
Un "furnizor de educaţie"(şcoală, universitate, etc.) de succes nu poate fi decât acela ai cărei absolvenţi au căutare şi succes fie pe piaţa forţei de muncă (prin angajare în domeniul pentru care s-au pregătit), fie prin continuarea studiilor prin admitere în şcoli/ universităţi prestigioase (de regulă la licenţă, masterat, doctorat, cercetare postdoctorală, etc.)
Format: hârtie, A4 An: 2013 ISBN: 978-606-8032-52-8 Preţ: 55 lei (TVA inclus)        
Cumpără
Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode
Autori: Prof. Dr. Ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU, ec. Cosmina Voichița MESEȘAN
Evaluarea satisfacţiei clienţilor ar trebui să reprezinte un obiectiv permanent pe termen mediu-lung al oricărei întreprinderi – mai ales dacă a implementat un sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9000 - în scopul determinării periodice a “gradului de satisfacţie a clientului” şi al corelării acestuia cu indicatorii de performanţă ai întreprinderii.
Format: hârtie, A4 An: 2018 ISBN: 978-606-8032-41-2 Preţ: 35 lei (TVA inclus)            
Cumpără