Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015
Autor: Nicolae-George DRĂGULĂNESCU

Autorii acestei lucrări și-au propun să furnizeze cititorilor ei - fără să reproducă integral textul - o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”, Această prezentare detaliată va permite și facilita decidenților din mediul de afaceri, profesioniștilor din domeniul Managementul calitățíi, precum și angajaților organizațiilor interesate să înțeleagă atât semnificațiile și implicațiile cerințelor incluse în standard cât și unele modalități prin care este posibilă satisfacerea în mod practic și chiar optimal a fiecărei cerințe.

Format: Hârtie, A4 An: 2016 ISBN: 978-606-8032-62-7 Preţ: 33,33 lei (fără TVA)  
Cumpără
Asigurarea calității educației – o abordare proactivă
Autori: Prof. univ. dr. ing. Drăgulănescu Nicolae, coordonator, Prof. univ. dr. ing. Militaru Constantin, Dr. ec. Colceag Florian, Profesor (inspector în învăţământ) Remus Chină
Un "furnizor de educaţie"(şcoală, universitate, etc.) de succes nu poate fi decât acela ai cărei absolvenţi au căutare şi succes fie pe piaţa forţei de muncă (prin angajare în domeniul pentru care s-au pregătit), fie prin continuarea studiilor prin admitere în şcoli/ universităţi prestigioase (de regulă la licenţă, masterat, doctorat, cercetare postdoctorală, etc.)
Format: hârtie, A4 An: 2013 ISBN: 978-606-8032-52-8 Preţ: 50,46 lei (fără TVA)        
Cumpără
Întrebări și răspunsuri despre standardizare. Ghid
Autori: ASRO
Întrebări şi răspunsuri despre standardizare este un ghid metodologic care se doreşte a fi o sursă de standardizare, fiind un îndrumar pentru cei care doresc să participe la elaborarea standardelor şi să beneficieze de rezultatele acestui proces. Acesta se adresează tuturor factorilor sociali interesaţi de activitatea de standardizare internaţională, europeană şi naţională. Fără a fi exhaustive, informaţiile prezentate în ghid au o formă accesibilă şi interactivă, ele îndrumând cititorul şi către alte referinţe de specialitate ale organismelor de standardizare.
Format: hârtie An: 2011 ISBN: 978-606-8032-29-0 Preţ: 50 lei (fără TVA)        
Cumpără
Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode
Autor: Prof. Dr. Ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU
Evaluarea satisfacţiei clienţilor ar trebui să reprezinte un obiectiv permanent pe termen mediu-lung al oricărei întreprinderi – mai ales dacă a implementat un sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9000 - în scopul determinării periodice a “gradului de satisfacţie a clientului” şi al corelării acestuia cu indicatorii de performanţă ai întreprinderii.
Format: Lucrarea se va livra şi cu un CD cuprinzând 4 standarde An: 2012 ISBN: 978-606-8032-41-2 Preţ: 100 lei (fără TVA)            
Cumpără