TERMENI ȘI CONDIȚII – CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ ASRO

Cursurile se desfăşoară, de regulă, online. În funcție de solicitări se pot organiza și la sediul ASRO sau la sediul beneficiarului.

Înscrierile se fac prin completarea formularului de înscriere.

După înscrierea la curs se va primi o confirmare de participare din partea ASRO – Serviciu Management Proiecte și Cursuri, prin e-mail.

Plata cursurilor se va face înainte de data de începere a cursului. Cursanții care nu achită taxa de participare vor fi scoși din lista de participanți ai cursului.

În situația în care numărul de persoane înscrise la curs este mai mic de 10, cursul se va reprograma. În acest caz se va trimite un e-mail înainte de data de începere a cursului, către persoanele deja înscrise la curs. În funcție de solicitarea clientului, transmisă în scris, prin e-mail, contravaloarea cursului va fi returnată sau păstrată pentru cursul reprogramat.

Anularea înscrierii deja efectuate cu rambursarea sumelor virate se poate face cel mai târziu cu 4 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Se iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă, prin e-mail. În acest caz, un comision de procesare în valoare de 10% va fi reținut din contravaloarea cursului.

În cazul în care persoana nominalizată pentru participarea la curs nu se poate prezenta, aceasta poate desemna un înlocuitor cu minimum 48 ore înainte de începerea cursului. Nominalizarea se va face în scris și nu implică plăți suplimentare.

Taxa de participare include suportul de curs, testarea finală, eliberarea certificatului de absolvire sau de participare la curs. În condiţiile în care plata se face prin virament bancar, copia ordinului de plată va fi transmisă către ASRO prin e-mail, cu minimum 2 zile lucrătoare înaintea începerii cursului.

Taxa de participare se achită anticipat în lei, în contul ASRO, RO29RNCB0082044167200001, BCR UNIREA, conform facturii emise.

Pentru fiecare curs, participanţii vor primi certificate de absolvire/participare emise de Organismul Naţional de Standardizare.