SR EN ISO 22000:2019 – Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar

Obiectivele cursului:

Cursul prezintă modul de adaptare a sistemului de management pentru siguranța alimentelor în conformitate cu SR EN ISO 22000:2019 atât din punct de vedere al informațiilor documentate, cât și al implementării.

Cerințele standardului sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor din lanțul alimentar, indiferent de dimensiune și complexitate și prezentate din perspectiva adoptării Anexei comune HCL, dar și a aspectelor specifice siguranței alimentului.

Sistemul de management: verificare, validare, îmbunătățire. Noua versiune a standardului ISO 22000 este împărțita în 10 capitole, partea principală a standardului fiind capitolul 8, dedicat HACCP.

Cele două zile de curs sunt dedicate informațiilor teoretice dar și a explicațiilor pe marginea cerințelor noi apărute în standard.


Tematica cursului:

 • Sistemul de management privind siguranța alimentelor. Scurt istoric. Termeni și definiții;
 • Prezentare cerințe standard SR EN ISO 22000:2019 cu accent pe abordarea PDCA ce este necesară acum la două niveluri: pentru sistemul global de management și la nivelul HACCP;
 • Sistemul HACCP: istoric, evoluție, definiție, principii, implementare sistem;
 • Referințe normative și legislative aplicabile în industria alimentară;
 • Analiza HACCP: definire pericol, risc, metode de lucru ce stau la baza identificării punctelor critice de control;
 • Clarificări privind programele prealabile (PRP), programele operaționale (PRPO) și punctele critice de control pentru utilizatori;
 • Sistem de trasabilitate;
 • Discuții pe marginea termenilor și definițiilor noi apărute în cerințele de standard, aspectelor legate de definirea contextului organizației, analiza părților interesate atât intern, cât și extern, punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri și oportunități, care influențează rezultatele intenționate.

Grup țintă: 

 • Echipa numită pentru siguranța alimentului;
 • Auditori de sistem de management ISO 22000;
 • Consultanți pentru proiectarea și implementarea sistemului de management pentru siguranța alimentului;
 • Persoanele care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemului de management ISO 22000, reprezentanți ai managementului, manageri;
 • Alți responsabili de proces.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Preț: 850 lei/curs/participant (+TVA)

Plata se face în avans.

Înscrieri: până la 22.02.2024.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Feb 28 - 29 2024
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

850RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code