Auditor pentru sistemul de management al continuității afacerii conform ISO 22301:2019 – Securitate și reziliență – Sisteme de management al continuității afacerii – Cerințe

Standardul își propune să descrie structura și cerințele pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Continuității Afacerii (SMCA) care să dezvolte și să asigure continuitatea unui business adecvată impactului generat în urma unei perturbări.

Rezultatele menținerii unui SMCA sunt determinate de cerințele legale, de reglementare, organizaționale și ale industriei în care joacă organizația, de produsele și serviciile furnizate, procesele rulate, dimensiunea și structura organizației, până la cerințele părților interesate.

Un  SMCA tratează cu importanță:

 • înțelegerea nevoilor organizației și necesitatea stabilirii politicilor și obiectivelor de continuitate a afacerii;
 • operarea și menținerea proceselor, capacităților și structurilor de răspuns pentru asigurarea faptului ca organizația va supraviețui perturbațiilor;
 • monitorizarea și revizuirea performanței și eficacității SMCA implementat;
 • îmbunătățirea continuă bazată pe măsuri calitative și cantitative.

Certificarea SMCA demonstrează că organizația a luat în considerare, a implementat și controlează funcționarea proceselor contra întreruperii prin intermediul unui sistem standardizat. Totodată, denotă că organizația este dedicată securizării afacerii sale împotriva amenințărilor externe și interne, identificându-se ca un partener sigur și serios. Poate avea o influență pozitivă în clasificarea companiei ca furnizor preferențial. Potențiali parteneri încetează a fi circumspecți în a derula afaceri cu compania dvs., inițiind parteneriate durabile.


Obiectivele cursului:

Obținerea și dezvoltarea competentelor generale și specifice unui auditor în domeniul managementului continuității afacerii:

 • înțelegerea cerințelor standardului ISO 22301:2019 privind aspectele de urmărit de către auditori;
 • înțelegerea cerințelor standardului ISO 19011:2018 în contextul auditurilor desfășurate conform ISO 22301:2019;
 • planificarea, efectuarea și raportarea auditului având în vedere riscurile și necesitățile utilizatorilor/beneficiarilor rezultatelor auditurilor;
 • competența și evaluarea auditorilor;
 • evaluarea conformității și a eficacității sistemului de management
 • Lucrul în echipă.

Tematică:

 • Prezentarea sistemului de management conform ISO 22301:2019 din punct de vedere al aspectelor ce vor fi urmărite de auditori;
 • Prezentarea conceptelor de bază ale sistemului de management al continuității afacerii;
 • Studierea cerințelor ISO 22301:2019;
 • Integrarea cu alte standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc și coroborând cu Anexa SL – High-level structure;
 • Înțelegerea conceptelor cheie de continuitate a activității;
 • Introducerea sistemului de management al continuității afacerii în organizație;
 • Identificarea funcțiilor critice ale afacerii și potențialele perturbări.
 • Prezentarea ISO 19011:2018;
 • Managementul programului de audit;
 • Planificarea și efectuarea auditului având în vedere riscurile și necesitățile utilizatorilor/beneficiarilor rezultatelor auditurilor;
 • Conducerea unui audit având in vedere riscurile si necesitățile utilizatorilor rezultatelor auditurilor;
 • Monitorizarea performantei auditului și a aplicării programului de audit;
 • Factori de îmbunătățire continuă a programului de audit și a procesului de audit;
 • Competența și evaluarea auditorilor
 • Studii de caz
 • Testare finală.

Grup țintă:

Orice persoană implicată în definirea, planificarea, auditul, implementarea sau gestionarea unui sistem de management al continuității afacerii (SMCA) bazat pe ISO 22301:2019.

 • Management executiv;
 • Responsabili și specialiști pe probleme privind managementul continuității afacerii;
 • Responsabili implicați în proiectarea, implementarea și gestionarea SMCA în cadrul unei organizații.

 Competențe dobândite:

 • cerințele ISO 22301:2019 privind Sistemul de Management al Continuității Afacerii – SMCA;
 • integrarea SMCA cu alte standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc și coroborând cu Anexa SL – High-level structure;
 • înțelegerea conceptelor cheie de continuitate a activității ca parte a continuității afacerii;
 • introducerea sistemului de management al continuității afacerii în organizație;
 • identificarea funcțiilor critice ale afacerii și potențialele perturbări;
 • asigurarea competențelor pentru implementarea unui sistem de management privind continuitatea afacerii inclusiv a instrumentelor care oferă posibilitatea de a reacționa eficient la orice întrerupere;
 • întocmirea Planului pentru continuitatea afacerii și desfășurarea unor activități precum instruirea, exercițiile și revizuirea permanentă.
 • definirea proceselor operaționale de bază și efectele ce ar putea apărea din cauza unor pericole;
 • elaborarea unei analize privind impactul asupra activităților (BIA);
 • implementarea rezultatelor în urma unui audit și creșterea rezilienței organizației și a capacității de revenire a acesteia după o perturbare;
 • cerințele standardelor ISO 19011 și ISO 22301:2019  precum si a tehnicilor de audit aplicabile unui Sistemul de Management al Continuității Afacerii – SMCA creat în baza standardului ISO 22301:2019;
 • gestionarea unui program de audit al Sistemului de Management al Continuității Afacerii – SMCA, efectuarea de audituri și competența auditorilor SMCA, în completarea îndrumărilor din ISO 19011;
 • planificarea și efectuarea auditurilor sistemelor de management, competența și evaluarea unui auditor și a unei echipe de audit;
 • instrumentele necesare pentru a re-evalua propriile practici și de a identifica riscurile și oportunitățile de îmbunătățire.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


În funcție de solicitări și de numărul participanților, cursul se poate organiza exclusiv online, exclusiv offline, sau în format hibrid (unii cursanți pot participa online, iar ceilalți în sala de curs).

Cursurile se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Plata se face în avans.

Înscrieri: până la 25.11.2022.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Dec 05 - 09 2022
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,785RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code