Sisteme de management al serviciilor. ISO/IEC 20000-1:2018 Tehnologia informației – Managementul serviciilor Partea 1: Cerințe pentru sistemul de management al serviciilor

ISO 20000-1:2018 folosește:

 • abordarea procesuală
 • Ciclul Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • gândirea bazată pe risc

Abordarea procesuală permite unei organizații să-și planifice procesele și interacțiunile acestora.

Ciclul PDCA permite unei organizații să se asigure că procesele sale dispun de resurse corespunzătoare și sunt gestionate adecvat, și că oportunitățile de îmbunătățire sunt identificate și materializate.

Gândirea pe bazată pe risc permite unei organizații să stabilească atât factorii care ar putea determina abateri ale SM și ale proceselor sale de la rezultatele planificate, cât și să aplice controale preventive pentru minimizarea efectelor negative și să utilizeze la maximum oportunitățile apărute.


OBIECTIVELE CURSULUI:

Obținerea și dezvoltarea competentelor generale și specifice unui auditor în domeniul managementului serviciului:

 • înțelegerea cerințelor standardului ISO 20000-1:2018 privind aspectele de urmărit de către auditori;
 • înțelegerea cerințelor standardului ISO 19011:2018 în contextul auditurilor desfășurate conform ISO 20000-1:2018;
 • gândirea bazată pe risc transpusă în programarea, planificarea și efectuarea auditurilor;
 • planificarea, efectuarea și raportarea auditului având în vedere riscurile și necesitățile utilizatorilor/beneficiarilor rezultatelor auditurilor;
 • competența și evaluarea auditorilor;
 • evaluarea conformității și a eficacității sistemului de management
 • Lucrul în echipă.

TEMATICA:

 • Prezentarea sistemului de management conform ISO 20000-1 din punct de vedere al aspectelor ce vor fi urmărite de auditori;
 • Prezentarea conceptelor de bază ale sistemului de management al serviciului;
 • Studierea cerințelor ISO/IEC 20000-1:2018;
 • Prezentarea ISO 19011:2018;
 • Managementul programului de audit;
 • Planificarea și efectuarea auditului având în vedere riscurile și necesitățile utilizatorilor/beneficiarilor rezultatelor auditurilor;
 • Conducerea unui audit având in vedere riscurile si necesitățile utilizatorilor rezultatelor auditurilor;
 • Monitorizarea performantei auditului și a aplicării programului de audit;
 • Factori de îmbunătățire continuă a programului de audit și a procesului de audit;
 • Competența și evaluarea auditorilor
 • Studii de caz
 • Testare finală

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • înțelegerea cerințelor standardului ISO 20000-1:2018 din punct de vedere al aspectelor ce vor fi urmărite de auditori;
 • dezvoltarea expertizei inclusiv pentru a adăuga valoare procesului de audit;
 • susținerea furnizării de servicii de înaltă calitate în propria organizație prin operarea unui SMS eficient și conform ISO/IEC 20000-1:2018;
 • asimilarea principiilor și practicilor fundamentale de audit referitoare la cerințele ISO/IEC 20000-1 de gestionare a serviciului, astfel încât să puteți contribui la îmbunătățirea continuă a afacerii;
 • pregătirea pentru audituri de primă, secundă sau terță parte asociate cu SMS-ul organizației;
 • înțelegerea cerințelor standardului ISO 19011:2018;
 • gândirea bazată pe risc transpusă în programarea, planificarea și efectuarea auditurilor;
 • principii de auditare;
 • managementul programului de audit;
 • planificarea și efectuarea auditului având în vedere riscurile și necesitățile utilizatorilor/beneficiarilor rezultatelor auditurilor;
 • monitorizarea performanței auditului și a aplicării programului de audit;
 • îmbunătățirea continuă a programului de audit și a procesului de audit;
 • efectuarea auditului și raportarea lui orientat pe valoare adăugată pentru performanța organizației;
 • competența și evaluarea auditorilor;
 • evaluarea conformității și a eficacității sistemului de management al serviciului.

GRUP ȚINTĂ:

Orice persoană implicată în definirea, planificarea, auditul, implementarea sau gestionarea unui sistem de management al serviciilor (SMS) bazat pe ISO/IEC 20000-1:2018.

 • Management executiv;
 • Responsabili și specialiști pe probleme privind managementul serviciilor;
 • Responsabili implicați în proiectarea, implementarea și gestionarea SMS în cadrul unei organizații.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minimum 6 cursanți.

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrieri: până la 02.12.2021.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Dec 06 - 08 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

535RON
Categorie
QR Code