Responsabil de mediu

Tematică:

Ø Aspectele de mediu

 • Identificarea aspectelor de mediu (surse de poluare);
 • Cartografierea impactului de mediu.

 

Ø Programul de management de mediu

 • Importanța managementului de mediu într-o companie;
 • Stabilirea obiectivelor de mediu (generale și specifice);
 • Întocmirea documentației de management de mediu;
 • Crearea si gestionarea pe termen mediu si lung a unei bazei de date.

Obiective:

Ø Organizarea departamentului de protecție a mediului

 • Necesitatea activității de protecție a mediului în cadrul companiei;
 • Responsabilul de mediu și atribuțiile sale. Subordonați, responsabilul cu gestiunea deșeurilor, alte persoane cu responsabilități trasate de responsabilul de mediu;
 • Colaborarea cu instituțiile publice.

 

Ø Prevederile legale privind protejarea mediului

 • Legislație generală și specifică;
 • Comunicarea, Interpretarea și implementarea modificărilor aspectelor legislative.

 

Ø Autorizații și avize de mediu

 • Autorizația de mediu;
 • Acordul de mediu;
 • Autorizația de gospodărire a apelor;
 • Avizul de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor.

 

Ø Întocmirea listei de documente pentru obținerea unei autorizații de mediu

Ø Evaluarea riscului și prevenirea efectelor în cazul accidentelor de mediu

 • Planul de măsuri de prim ajutor în cazul unui accident de mediu;
 • Stabilirea echipei de intervenție;
 • Planul de prevenire a poluării accidentale.

 

Ø Realizarea programului de instruire a personalului

 • Elaborarea unui plan de instruire;
 • Verificarea și armonizarea programului de instruire cu cerințele organizatorice;
 • Întocmirea de documente ce atestă desfăşurarea actului de instruire;
 • Raportarea evaluării instruirii.

Cunoștințe dobândite:

 • Cunoștinte dobăndite pentru a identifica pașii necesari pentru obținerii autorizației de mediu;
 • Cunoștinte dobăndite pentru a identifica pașii necesari pentru reînnoirea unei autorizații de mediu;
 • Cunoștinte dobăndite pentru a identifica pașii necesari pentru aspectele de mediu în cazul unor activități date;
 • Cunoștinte dobăndite pentru a identifica pașii necesari pentru a construi o bază de date cu legislația generală și specifică de mediu aferentă.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


În funcție de solicitări și de numărul participanților, cursul se poate organiza exclusiv online, exclusiv offline, sau în format hibrid (unii cursanți pot participa online, iar ceilalți în sala de curs).

Cursurile se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Preț: 750 lei/curs/participant (+TVA)

Plata se face în avans.

Înscrieri: până la 16.05.2023.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

May 22 - 23 2023
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

750RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code