Evaluarea conformității – Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii conform SR EN ISO/IEC 17065:2013

Cursul se referă la procesul de certificare, nefiind important dacă pentru certificare este prezentat un produs, proces sau serviciu.

Termenul „solicitant” va fi folosit pentru a desemna toate următoarele:

 • solicitant de certificare;
 • producătorul care utilizează procesul sau furnizează produsul, procesul sau serviciul care face obiectul certificării și
 • furnizorul produsului, procesului sau serviciului care face obiectul certificării.

Obiectivele cursului:

Cursul vă va ajuta la:

 • înțelegerea modului cum funcționează schemele de certificare;
 • evaluarea/aprecierea nevoilor proprietarilor de scheme;
 • înțelegerea modului cum funcționează certificarea în cadrul abordărilor globale de evaluare a conformității;
 • înțelegerea cerințelor de imparțialitate;
 • identificarea cerințelor standard ale sistemului calității pentru organismele de certificare;
 • aprecierea contribuției testării și suportului la procesele de evaluare a certificării;
 • înțelegerea cerințelor de protecție a mărcilor de certificare și
 • înțelegerea diferitelor abordări privind supravegherea.

Grup țintă:

Cursul se adresează personalului organismului de certificare a produselor, proceselor, serviciilor și evaluatorilor organismelor de acreditare:

 • Persoanelor care participă la operarea/evaluarea sistemului calității unui organism de certificare – în desfășurarea evaluărilor, deciziilor de certificare și activităților de supraveghere.
 • Persoanelor care participă la managementul/evaluarea sistemului calității.
 • Persoanelor care participă la managementul/evaluarea organismului de certificare.

Tematică:

Materialul de curs este împărțit pe capitole. În cadrul fiecărui capitol sunt enumerate obiective specifice, precum și instrucțiuni privind modul de parcurgere a fiecărui capitol. Sunt furnizate instrucțiuni pentru a vă ghida prin bibliografie, alte materiale de referință și lucrări care trebuie parcurse:

 • Descrierea cursului
 • Obiectivele de învățare ale cursului
 • Parcurgerea cursului
 • Furnizor/Producător/Solicitant
 • Analiză succintă asupra pieței
 • Notarea cursanților
 • Conținutul cursului

Certificarea produselor, proceselor și serviciilor reprezintă cea mai intensă activitate de evaluare a conformității din următoarea grupă de standarde:

 • ISO/IEC 17025 (testare și calibrare)
 • ISO/IEC 17020 (inspecție)
 • ISO/IEC 17021 (certificarea sistemului)

Competențe dobândite:

Acest curs va oferi informații personalului organismului de certificare, evaluatorilor organismelor de acreditare, proprietarilor de scheme și altor părți interesate care caută modalități de a înțelege mai bine cerințele din spatele ISO/IEC 17065 – standardul utilizat pentru certificarea produselor, proceselor și serviciilor.


Analiza succintă asupra pieței:

La finalul instruirii, participanții vor face o prezentare asupra condițiilor care există în propria industrie pentru a permite înțelegerea și estimarea capacității de implementare a programelor de certificare.


Notarea cursanților:

Testul de la sfârșitul cursului vă va permite să vă măsurați cunoștințele dobândite despre certificarea în raport cu ISO/IEC 17065. Evaluarea participanților se va baza pe rezultatul testului.


Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


CURS ONLINE/OFFLINE (HIBRID)

Cursurile se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrieri: până la 27.05.2022.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Jun 06 - 08 2022

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code