Evaluarea conformității – Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii conform SR EN ISO/IEC 17065:2013

Cursul se referă la procesul de certificare, nefiind important dacă pentru certificare este prezentat un produs, proces sau serviciu.

Termenul „solicitant” va fi folosit pentru a desemna toate următoarele:

 • solicitant de certificare;
 • producătorul care utilizează procesul sau furnizează produsul, procesul sau serviciul care face obiectul certificării și
 • furnizorul produsului, procesului sau serviciului care face obiectul certificării.

Obiectivele cursului:

Cursul vă va ajuta la:

 • înțelegerea modului cum funcționează schemele de certificare;
 • evaluarea/aprecierea nevoilor proprietarilor de scheme;
 • înțelegerea modului cum funcționează certificarea în cadrul abordărilor globale de evaluare a conformității;
 • înțelegerea cerințelor de imparțialitate;
 • identificarea cerințelor standard ale sistemului calității pentru organismele de certificare;
 • aprecierea contribuției testării și suportului la procesele de evaluare a certificării;
 • înțelegerea cerințelor de protecție a mărcilor de certificare și
 • înțelegerea diferitelor abordări privind supravegherea.

Grup țintă:

Cursul se adresează personalului organismului de certificare a produselor, proceselor, serviciilor și evaluatorilor organismelor de acreditare:

 • Persoanelor care participă la operarea/evaluarea sistemului calității unui organism de certificare – în desfășurarea evaluărilor, deciziilor de certificare și activităților de supraveghere.
 • Persoanelor care participă la managementul/evaluarea sistemului calității.
 • Persoanelor care participă la managementul/evaluarea organismului de certificare.

Tematică:

Materialul de curs este împărțit pe capitole. În cadrul fiecărui capitol sunt enumerate obiective specifice, precum și instrucțiuni privind modul de parcurgere a fiecărui capitol. Sunt furnizate instrucțiuni pentru a vă ghida prin bibliografie, alte materiale de referință și lucrări care trebuie parcurse:

 • Descrierea cursului
 • Obiectivele de învățare ale cursului
 • Parcurgerea cursului
 • Furnizor/Producător/Solicitant
 • Analiză succintă asupra pieței
 • Notarea cursanților
 • Conținutul cursului

Certificarea produselor, proceselor și serviciilor reprezintă cea mai intensă activitate de evaluare a conformității din următoarea grupă de standarde:

 • ISO/IEC 17025 (testare și calibrare)
 • ISO/IEC 17020 (inspecție)
 • ISO/IEC 17021 (certificarea sistemului)

Competențe dobândite:

Acest curs va oferi informații personalului organismului de certificare, evaluatorilor organismelor de acreditare, proprietarilor de scheme și altor părți interesate care caută modalități de a înțelege mai bine cerințele din spatele ISO/IEC 17065 – standardul utilizat pentru certificarea produselor, proceselor și serviciilor.


Analiza succintă asupra pieței:

La finalul instruirii, participanții vor face o prezentare asupra condițiilor care există în propria industrie pentru a permite înțelegerea și estimarea capacității de implementare a programelor de certificare.


Notarea cursanților:

Testul de la sfârșitul cursului vă va permite să vă măsurați cunoștințele dobândite despre certificarea în raport cu ISO/IEC 17065. Evaluarea participanților se va baza pe rezultatul testului.


Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


În funcție de solicitări și de numărul participanților, cursul se poate organiza exclusiv online, exclusiv offline, sau în format hibrid (unii cursanți pot participa online, iar ceilalți în sala de curs).

Cursurile se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Plata se face în avans.

Înscrieri: până la 04.11.2022.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Nov 14 - 16 2022
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code